Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Điện và Từ

Được đăng lên bởi Diệu Thủ Thư Sinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5408 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương môn Điện và Từ
PHẦN LÝ THUYẾT
Chương 1: Điện trường trong chân không (6+6)
1.1. Điện tích, điện tích nguyên tố, định luật bảo toàn điện tích, vật dẫn điện và
vật cách điện.
1.2. Định luật Coulomb.
1.3. Điện trường, cường độ điện trường, nguyên lý chồng chất điện trường,
đường sức điện trường.
1.4. Điện trường của hệ điện tích phân bố liên tục: vòng dây mảnh tích điện đều, đĩa
tròn tích điện đều.
1.5. Định lý Ostrogradsky – Gauss và việc ứng dụng định lý Ostrogradsky –
Gauss để tính điện trường của các vật có tính đối xứng phẳng, trụ, cầu.
1.6. Công của lực điện trường, điện thế, điện thế của điện tích điểm, hệ điện tích
điểm và hệ điện tích phân bố liên tục.
1.7. Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế, mặt đẳng thế.
Chương 2: Vật dẫn và năng lượng điện trường (4+2)
2.1. Sự cân bằng điện trong vật dẫn.
2.2. Vật dẫn trong điện trường ngoài, điện hưởng.
2.3. Tụ điện và việc ghép các tụ điện thành bộ
2.4. Năng lượng điện trường: của vật tích điện, của tụ điện được tích điện, mật độ
năng lượng điện trường.
Chương 3: Điện môi (4+2)
3.1. Hiện tượng phân cực điện môi, phân tử phân cực và phân tử không phân cực.
3.2. Sự phân cực điện môi: vectơ phân cực, mối liên hệ giữa véctơ phân cực và
điện tích liên kết, điện trường trong điện môi.
3.3. Véc tơ cảm ứng điện.
Chương 4: Dòng điện không đổi (6+2)
4.1. Dòng điện, mật độ dòng điện
4.2. Định luật Ohm dạng thường và dạng vi phân cho đoạn mạch đồng nhất. Điện
trở, điện trở suất và sự phụ thuộc của chúng vào nhiệt độ.
4.3. Nguồn điện, suất điện động của nguồn điện
4.4. Công và công suất của mạch điện. Định luật Joul - Lenz.
4.5. Các quy tắc Kirchhoff
Chương 5: Từ trường (9+6)
5.1. Tương tác từ, từ trường, véctơ cảm ứng từ, đường cảm ứng từ.

5.2. Định luật Biot - Savart – Laplace.
5.3. Từ trường của dòng điện thẳng, của dòng điện tròn, của ống dây.
5.4. Tác dụng của từ trường lên dòng điện, lực Ampere. Lực tác dụng giữa hai dòng
điện thẳng. Dòng điện kín trong từ trường đều và không đều..
5.5. Định lý Ostrogradsky - Gauss đối với từ trường
5.6. Định lý Ampere và các ứng dụng trong việc tính từ trường của dòng điện
thẳng, của ống dây.
Chương 6: Chuyển động của hạt tích điện trong điện trường, từ trường (4+2)
6.1. Lực Lorentz. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều
6.2. Hiệu ứng Hall và ứng dụng.
6.3. Sự làm lệch chuyển động của hạt tích điện bằng điện và từ trường.
Chương 7: Cảm ứng điện từ (4+4)
7.1. Hiện tượng cảm ứng điện từ: Định luật Lenz và định luật Faraday
7.2. Hiện tượng tự cảm.
7.3. H...
Đề cương môn Điện và Từ
PHẦN LÝ THUYẾT
Chương 1: Điện trường trong chân không (6+6)
1.1. Điện tích, điện tích nguyên tố, định luật bảo toàn điện tích, vật dẫn điện và
vật cách điện.
1.2. Định luật Coulomb.
1.3. Điện trường, cường độ điện trường, nguyên lý chồng chất điện trường,
đường sức điện trường.
1.4. Điện trường của hệ điện tích phân bố liên tục: vòng dây mảnh tích điện đều, đĩa
tròn tích điện đều.
1.5. Định Ostrogradsky Gauss việc ứng dụng định Ostrogradsky
Gauss để tính điện trường của các vật có tính đối xứng phẳng, trụ, cầu.
1.6. Công của lực điện trường, điện thế, điện thế của điện tích điểm, hệ điện tích
điểm và hệ điện tích phân bố liên tục.
1.7. Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế, mặt đẳng thế.
Chương 2: Vật dẫn và năng lượng điện trường (4+2)
2.1. Sự cân bằng điện trong vật dẫn.
2.2. Vật dẫn trong điện trường ngoài, điện hưởng.
2.3. Tụ điện và việc ghép các tụ điện thành bộ
2.4. Năng lượng điện trường: của vật tích điện, của tụ điện được tích điện, mật độ
năng lượng điện trường.
Chương 3: Điện môi (4+2)
3.1. Hiện tượng phân cực điện môi, phân tử phân cực và phân tử không phân cực.
3.2. Sự phân cực điện môi: vectơ phân cực, mối liên hệ giữa véctơ phân cực và
điện tích liên kết, điện trường trong điện môi.
3.3. Véc tơ cảm ứng điện.
Chương 4: Dòng điện không đổi (6+2)
4.1. Dòng điện, mật độ dòng điện
4.2. Định luật Ohm dạng thường và dạng vi phân cho đoạn mạch đồng nhất. Điện
trở, điện trở suất và sự phụ thuộc của chúng vào nhiệt độ.
4.3. Nguồn điện, suất điện động của nguồn điện
4.4. Công và công suất của mạch điện. Định luật Joul - Lenz.
4.5. Các quy tắc Kirchhoff
Chương 5: Từ trường (9+6)
5.1. Tương tác từ, từ trường, véctơ cảm ứng từ, đường cảm ứng từ.
Đề cương môn Điện và Từ - Trang 2
Đề cương môn Điện và Từ - Người đăng: Diệu Thủ Thư Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn Điện và Từ 9 10 904