Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi changtraicaonguyen81
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi lý thuyết ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh
1.từ bản cân đối kế toán của doanh nghiệp, thông tin về tỷ số nợ như sau số đầu kỳ
35%, số cuối kỳ 40% anh chị có nhận xét gì về tình hình cơ cấu vốn của dn
2. khi tỷ số thanh toán hiện thời của doanh nghiệp Cr=1 . chúng ta kết luận được gì
về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
3. phân tích mối quan hệ giữa tiền lương bình quân và năng suất lao động bình
quân của doanh nghiệp , nguyên lý này được vận dụng trong thực tiện như thế nào
4.số liệu về thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp của doanh nghiệp như sau, đầu
năm 320tr, cuối năm 400tr , nhận xét gì về tình hình tồn kho thành phẩm của dn.
5. số liệu về khoản phải thu khách hàng của 1 doanh nghiệp như sau :
đầu năm 150tr, cuối năm 240tr, bạn kết luận gì về khoản phải thu của doanh
nghiệp.
6. tại sao phải phân tích báo cáo tài chính
7. báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo nào?
7 báo cáo tài chính bao gồm những loại báo cáo nào, nội dung từng báo cáo?
8. ưu và nhược điểm của việc sử dụng đòn bẩy tài chính
9.mục tiêu của việc phân tích các chỉ số tài chính?
10. trình bày các đối tượng quan tâm phân tích kinh doanh của doanh? mục đích và
nội dung phân tích mà tối tượng, cho ví dụ?
11. sử dụng chỉ tiêu kỳ thu tiền binh quân sẽ phân tích được những nội dung gì?
cho ví dụ?
12. giải thích tại sao khi tăng ca, tăng giờ làm việc sẽ làm năng suất lao động giảm,
tiền lương lại tăng lên từ đó tăng giá thành sản phẩm nhưng các doanh nghiệp vẫn
áp dụng tăng ca.

Câu 10

...
Câu hỏi lý thuyết ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh
1.từ bản cân đối kế toán của doanh nghiệp, thông tin về tỷ số nợ như sau số đầu kỳ
35%, số cuối kỳ 40% anh chị có nhận xét gì về tình hình cơ cấu vốn của dn
2. khi tỷ số thanh toán hiện thời của doanh nghiệp Cr=1 . chúng ta kết luận được gì
về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
3. phân tích mối quan hệ giữa tiền lương bình quân và năng suất lao động bình
quân của doanh nghiệp , nguyên lý này được vận dụng trong thực tiện như thế nào
4.số liệu về thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp của doanh nghiệp như sau, đầu
năm 320tr, cuối năm 400tr , nhận xét gì về tình hình tồn kho thành phẩm của dn.
5. số liệu về khoản phải thu khách hàng của 1 doanh nghiệp như sau :
đầu năm 150tr, cuối năm 240tr, bạn kết luận gì về khoản phải thu của doanh
nghiệp.
6. tại sao phải phân tích báo cáo tài chính
7. báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo nào?
7 báo cáo tài chính bao gồm những loại báo cáo nào, nội dung từng báo cáo?
8. ưu và nhược điểm của việc sử dụng đòn bẩy tài chính
9.mục tiêu của việc phân tích các chỉ số tài chính?
10. trình bày các đối tượng quan tâm phân tích kinh doanh của doanh? mục đích và
nội dung phân tích mà tối tượng, cho ví dụ?
11. sử dụng chỉ tiêu kỳ thu tiền binh quân sẽ phân tích được những nội dung gì?
cho ví dụ?
12. giải thích tại sao khi tăng ca, tăng giờ làm việc sẽ làm năng suất lao động giảm,
tiền lương lại tăng lên từ đó tăng giá thành sản phẩm nhưng các doanh nghiệp vẫn
áp dụng tăng ca.
đề cương ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
đề cương ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: changtraicaonguyen81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 921