Ktl-icon-tai-lieu

ĐỂ CƯƠNG TỰ SOẠN ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi soitrangst
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỂ CƯƠNG TỰ SOẠN ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC
Câu 1: Nêu các ĐN khác nhau về quản trị. Bạn hãy rút ra 1 số nét ý chung và phân tích
từng ý để có được 1 ĐN quản trị phổ biến nhất.
Có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị.
 Koontz và O’Donnell trong giáo trình “Những vấn đề cốt yếu của quản lý” định nghĩa:
“Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn là công việc
quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ
cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với
nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã định”
 James H.Donnelly, JR, James L.Gibson và John M.Ivanverich trong giáo trình “Quản
trị học căn bản” lại cho rằng: “Quản trị là một quá trình do một hay nhiều người thực
hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được những kết quả
mà một người hành động riêng rẽ không thể nào đạt được”
 Stoner và Robbins lại cho rằng: Quản trị là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ
chức, quản trị con người, và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị, một cách có hệ
thống nhằm hoàn thành mục tiêu của đơn vị đó.
 Lý thuyết hành vi lại định nghĩa: “Quản trị là hoàn thành công việc thông qua con
người”
Qua các định nghĩa trên, ta thấy chúng có chung những nét sau đây:
 Hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức: Một tổ chức cần phải có mục tiêu để từ đó
vạch ra đường lối thực hiện mục tiêu ấy sao cho hiệu quả. Nhìn chung, mục đích của
mỗi tổ chức có thể khác nhau nhưng mục tiêu quản trị vẫn như nhau là đem lại kết quả
đúng như kế hoạch đồng thời phải có hiệu quả.
 Luôn quan tâm đến kết quả và hiệu quả: Khi một tổ chức đã đề ra mục tiêu. Điều kế
tiếp mà họ cần nghĩ đến là làm sao để đạt được mục tiêu ấy có kết quả và hiệu quả. Để
kết quả và hiệu quả luôn đi chung với nhau thì hoạt động quản trị phải tìm cách giảm
chi phí đầu vào, tăng sản lượng đầu ra. Nếu chỉ có kết quả mà không có hiệu quả, tổ
chức sẽ khó có thể cạnh tranh với các tổ chức khác và không đem lại lợi nhuận cao
cho mình.
 Làm việc với và thông qua người khác: Con người là nhân tố quyết định trong hiệu
quả của hoạt động quản trị. Nhưng con người phải biết kết hợp với nhau cùng làm việc
trong 1 tập thể. Nếu con người hoạt động riêng lẻ không liên hệ với ai thì không cần
đến hoạt động quản trị. Khi con người hợp tác cùng làm việc, nếu biết quản trị thì kết
quả sẽ cao hơn, chi phí sẽ ít hơn. Việc giảm chi phí sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh,
gia tăng hiệu quả.
 Luôn thích ứng với môi...
ĐỂ CƯƠNG TỰ SOẠN ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC
Câu 1: Nêu các ĐN khác nhau về quản trị. Bạn hãy rút ra 1 số nét ý chung phân tích
từng ý để có được 1 ĐN quản trị phổ biến nhất.
Có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị.
Koontz và O’Donnell trong giáo trình “Những vấn đề cốt yếu của quản lý” định nghĩa:
“Có lẽ không lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn công việc
quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ
bản thiết kế duy trì một môi trường trong đó các nhân làm việc với
nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã định”
James H.Donnelly, JR, James L.Gibson John M.Ivanverich trong giáo trình “Quản
trị học căn bản” lại cho rằng: “Quản trị một quá trình do một hay nhiều người thực
hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được những kết quả
mà một người hành động riêng rẽ không thể nào đạt được”
Stoner và Robbins lại cho rằng: Quản trị là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ
chức, quản trị con người, kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị, một cách hệ
thống nhằm hoàn thành mục tiêu của đơn vị đó.
thuyết hành vi lại định nghĩa: “Quản trị hoàn thành công việc thông qua con
người”
Qua các định nghĩa trên, ta thấy chúng có chung những nét sau đây:
Hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức: Một tổ chức cần phải mục tiêu để từ đó
vạch ra đường lối thực hiện mục tiêu y sao cho hiệu quả. Nhìn chung, mục đích của
mỗi tổ chức có thể khác nhau nhưng mục tiêu quản trị vẫn như nhau là đem lại kết quả
đúng như kế hoạch đồng thời phải có hiệu quả.
Luôn quan tâm đến kết quả hiệu quả: Khi một tổ chức đã đề ra mục tiêu. Điều kế
tiếp mà họ cần nghĩ đến là làm sao để đạt được mục tiêu ấy có kết quả và hiệu quả. Để
kết quả hiệu quả luôn đi chung với nhau thì hoạt động quản trị phải tìm cách giảm
chi phí đầu vào, tăng sản lượng đầu ra. Nếu chỉ kết quả không hiệu quả, tổ
chức sẽ khó thể cạnh tranh với các tổ chức khác không đem lại lợi nhuận cao
cho mình.
Làm việc với thông qua người khác: Con người nhân tố quyết định trong hiệu
quả của hoạt động quản trị. Nhưng con người phải biết kết hợp với nhau cùng làm việc
trong 1 tập thể. Nếu con người hoạt động riêng lẻ không liên hệ với ai thì không cần
đến hoạt động quản trị. Khi con người hợp tác cùngm việc, nếu biết quản trị thì kết
quả sẽ cao hơn, chi phí s ít hơn. Việc giảm chi phí sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh,
gia tăng hiệu quả.
Luôn thích ứng với môi trường biến đổi: Trong hoạt động quản trị, nhà quản trị phải
biết xem xét sự biến đổi của môi trường bên trong lẫn bên ngoài, đưa ra nhận xét,
đánh giá, dự đoán thời hoặc nguy để m ra hướng đi phù hợp với môi trường
hiện tại nhằm đem lại hiệu quả cao.
Sử dụng hợp các nguồn lực: Trong hoạt động quản trị, việc sử dụng hợp các
nguồn lực là rất quan trọng, nhất là nguồn lực con người. Để đem lại hiệu quả cao, nhà
quản trị phải biết sử dụng đúng người đúng việc, tức nhà quản trị phải biết nhân
viên của mình nổi bật khía cạnh nào để giao việc cho phù hợp. Như vậy, thể rút
ngắn thời gian đạt được kết quả, đồng thời vẫn mang lại hiệu quả.
Từ việc phân tích những nét chung của các định nghĩa, ta thể rút ra một định nghĩa phổ
biến: Quản trị hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau
trong các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung.
Câu 2: Trình bày nội dung, biểu hiện của các vai trò của quản trị.
Nhà quản trị trong tổ chức phải thực hiện 3 vai trò quản trị với 10 biểu sau:
Tương quan nhân sự
ĐỂ CƯƠNG TỰ SOẠN ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỂ CƯƠNG TỰ SOẠN ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: soitrangst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐỂ CƯƠNG TỰ SOẠN ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC 9 10 817