Ktl-icon-tai-lieu

Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để kinh doanh hiệu quả
hơn:
hội thảo chuỗi thị trường

March 2005

This tool was wrtten by: Le Thi Phi, l.t.phi@hn.vnn.vn

1

Tóm tắt
Chúng tôi xây dựng công cụ này để các cơ quan nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, các doanh
nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và chương trình phát triển nông thôn sử dụng như là một phương
pháp hỗ trợ sinh kế cũng như tăng quyền cho các tiểu nông và tiểu thương vùng cao. Công cụ mô tả
chi tiết cách tổ chức hội thảo như là một diễn đàn, nơi mà đại diện của các tiểu nông, của người
buôn bán, vận chuyển, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm vùng cao có thể chia sẻ và nâng cao hiểu
biết về thị trường, các chính sách lưu thông sản phẩm, nói lên những bức xúc và nguyện vọng,
đóng góp ý kiến cho các chính sách của nhà nước và tình trạng thực thi các chính sách này.
Hội thảo chuỗi thị trường là gì?
Hội thảo chuỗi thị trường là cơ hội để đại diện của các nhóm người tham gia chuỗi thị trường sản
phẩm – từ người sản xuất và chế biến đến các nhà quản lí, lập sách, thực thi chính sách – cùng thảo
luận các vấn đề chung có liên quan đến thị trường, sử dụng đất, quản lí tài nguyên, việc làm, công
nghệ sản xuất, chính sách thương mại vv . . .
Có thể tổ chức hội thảo chuỗi thị trường để thảo luận về một hay cả nhóm sản phẩm. Ví dụ, hội thảo
cho cà phê, chè hoặc cao su – những sản phẩm có tầm kinh tế quan trọng cho cả một vùng hay cho
cả quốc gia. Hội thảo cũng sẽ rất có ích đối với một hoặc cả nhóm sản phẩm mà giá trị kinh tế rất
nhỏ đối với quố gia nhưng hết sức quan trọng cho các hộ nghèo ở một vùng.
Hướng dẫn trong phần dưới đây được xây dựng dựa trên thử nghiệm ở vùng cao của Việt Nam (hộp
1). Các đồng nghiệp từ Nê pal và Pa-ki-stan có nhận xét về bối cảnh tương tự ở đất nước họ.
Hộp 1. Các chuỗi thị trường ở vùng cao Việt Nam
Phần lớn các sản phẩm miền núi là lâm sản: gỗ và các lâm sản phụ. Miền núi có một số các
đặc điểm riêng như địa hình đa dạng, cơ sở hạ tầng kém, dân cư đa số là các dân tộc thiểu số
với văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, trình độ văn hóa và cơ hội tiếp cận thông tin thị trường
hạn chế. Nhiều sản phẩm hàng hóa rất quan trọng đối với thu nhập hộ nhưng quá nhỏ bé đối
với kinh tế quốc dân. Ngoài ra, hầu hết người tham gia trực tiếp chuỗi thị trường là các tiểu
nông và tiểu thương.
Hội thảo chuỗi thị trường để làm gì?
Hội thảo chuỗi thị trường là một biện pháp hiệu qủa để cải thiện đời sống c...
1
Để kinh doanh hiu qu
hơn:
̣i thảo chui thị trường
March 2005
This tool was wrtten by: Le Thi Phi, l.t.phi@hn.vnn.vn
Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường 9 10 638