Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh”

Được đăng lên bởi buithimyhoa114-gmail-com
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài:
“Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động
kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà

Anh”

LỜI NÓI ĐẦU
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh của các
doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty,... chuyên kinh doanh sản xuất các loại
mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy thị trường là vấn đề
sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải
tự tìm nguồn mua và tiêu thụ hàng hoá của họ để tồn tại và phát triển.

Kinh doanh trong cơ chế thị trường gắn trực tiếp với mục tiêu lợi nhuận.
Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh thực hiện chính sách bán hàng và tổ chức
công tác kế toán bán hàng có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra và lợi
nhuận của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho hoạt
động bán hàng. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng.
Quan tâm tới vấn đề này đã được sự giúp đỡ của công ty Cổ phần xuất
nhập khẩu Hà anh nơi em thực tập, em chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác

định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu
Hà Anh” làm chuyên đề thực tập của mình.
Mục tiêu của chuyên đề này là tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác

định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó đối
chiếu với chế độ kế toán của Việt nam và từ đó rút ra những ưu điểm
và hạn chế trong tổ chức hoạt động kế toán bán hàng.
Bài viết này của em bao gồm 3 phần chính:
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG
Ở CÔNG TY.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG Ở CÔNG
TY.

Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
I. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
Kinh doanh thương mại khác với hoạt động sản xuất, thực hiện chức năng
cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, nhằm đưa sản phẩm tới tay người tiêu
dùng, phục vụ nhu cầu sản xuất,tiêu dùng cũng như xuất khẩu của họ. Do
đó, đối tượng kinh doanh thương mại là hàng hóa - đó là những sản phẩm lao

động được các doanh nghiệp các doanh nghiệp thương mại mua về để
bán ra. Và vốn hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại là vốn chủ yếu nhất.
Thương mại...
Đề tài:
“Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động
kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà
Anh”
Đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh” - Người đăng: buithimyhoa114-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh” 9 10 998