Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Phân tích hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Thăng Long

Được đăng lên bởi mecubom2010-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI

Tên đề tài: Phân tích hoạt động bán hàng tại

doanh nghiệp tư nhân Thăng Long

Giảng Viên: TS Bùi Văn Chiêm
Sinh Viên: Nguyễn Thị Thanh Hà Năm sinh: 07/04/1981
Lớp : Chuyển đổi Quản Trị Kinh Doanh 15A

Thanh Hóa, tháng 01 năm 2014

ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới, số lượng và chất lượng sản phẩm hàng
hóa, dịch vụ không ngừng gia tăng. Song song với sự phát triển của kinh tế thế giới là sự phát
triển của hoạt động thương mại. Thương mại từ lâu đã trở thành một ngành mũi nhọn, đóng vai
trò chủ đạo trong nền kinh tế của nhiều nước. Nói cách khác, muốn phát triển kinh tế thì không
thể không quan tâm để phát triển thương mại. Thương mại được coi là cầu nối giữa sản xuất và
tiêu dùng, chính vì vậy hoạt động bán hàng có vai trò rất lớn trong thương mại, là vấn đề cần
được quan tâm và chú trọng hơn cả. Bán hàng tuy không phải là vấn đề mới mẻ nhưng nó luôn
mang tính chất thời sự, bởi vì thị trường hàng hóa luôn có những thay đổi không ngừng.
Doanh nghiệp tư nhân Thăng Long một doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây
dựng và đồ dùng gia đình. Là một doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ nên để cạnh tranh trên thị
trường đòi hỏi doanh nghiệp Thăng Long phải chú ý tới mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh;
để từ đó điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trong số đó
không thể thiếu chính là hoạt động bán hàng. Bán hàng là hoạt động tạo ra doanh thu, lợi nhuận
cho doanh nghiệp, đồng thời quyết định thị phần và tạo dựng niềm tin ở khách hàng đối với
doanh nghiệp. Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng đối với doanh nghiệp Thăng
Long, nhận được sự hướng dẫn của thầy giáo - ThS. Bùi Văn Chiêm và sự giúp đỡ từ doanh
nghiệp, nhóm chúng em xin lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN
HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THĂNG LONG ”. Từ việc phân tích hoạt động bán
hàng của doanh nghiệp Thăng Long, việc nghiên cứu sẽ đưa ra những giải pháp để cải thiện hoạt
động bán hàng của doanh nghiệp này.

2. Mục tiêu nghiên cứu:




Hệ thống hóa vấn đề lý luận về hoạt động bán hàng
Nghiên cứu thực trạng bán hàng của doanh nghiệp tư nhân Thăng Long.
Xác định điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động bán hàng của doanh nghiệp cũng như

những thuận lợi, khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải
 Đề xuất giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động bán hàng của doanh nghiệp

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tư...
ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI
Tên đề tài: Phân tích hoạt động bán hàng tại
doanh nghiệp tư nhân Thăng Long
Giảng Viên: TS Bùi Văn Chiêm
Sinh Viên: Nguyễn Thị Thanh Hà Năm sinh: 07/04/1981
Lớp : Chuyển đổi Quản Trị Kinh Doanh 15A
Thanh Hóa, tháng 01 năm 2014
Đề tài : Phân tích hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Phân tích hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Thăng Long - Người đăng: mecubom2010-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề tài : Phân tích hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Thăng Long 9 10 929