Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản

Được đăng lên bởi thao-nguyen-thi-thu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 16591 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tìm ki?m

Bây giờ là: 10.12.2012, 03:34 PMChào bạn! (Đăng nhập — Đăng kí)

Diễn Đàn Sinh Viên Kinh Tế TP.Cần Thơ → THƯ VIỆN → CƠ SỞ
NGÀNH → (KT104) Marketing căn bản → Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản
Pages (2): 1 2 Next »

Thread Rating:
5 Votes - 3.8 Average
•
1
•
2
•
3
•
4
•
5

Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản
Cafe

12.09.2009, 09:04 PM

#1
Câu
1.
a.
b.
c.
d.

rotartsinimdA

1
Làm

(4,5
việc

điểm):
với

Chọn
phóng
Quan

phương

án

viên

để

Bán
Xúc

trả
viết
hệ

lời

đúng
một

nhất
bài

(
báo

2. Hãng mỹ phẩm Revlon nhận ra rằng khi một người ph ụ nữ mua một th ỏi son thì ngườ
ra
cấ p
độ
nào
trong
các
cấp
a.
Sản
b.
Những
lợi
ích
c.
Sản
d.
Sản
3.
a.
b.
c.
d.

Một

sản

phẩm

đang

đoạn

Bão

Nhắc

4.
Câu
nào
a.
Không
phải
b .Mục tiêu cuối cùng của định
c.
Doanh
nghiệp
cần
d.
Không
nên
5.
a.
b.
c.
d.

Ưu

6.
a.
b.
c.
d.Tập
7.
a.
b.
c.
d.

giai

ở

Trong

điểm
Củng
Giảm
Cải
Tẩt
quá

của
nguy

hãng

dẫn

trình

dầu

Tăng
Tung

việc

cố

thiện

tình
cả

phát

triển

Tập

Tập

Một

sau
đây
là
tất
cả
các
vị là thành công trong việc
khuếch
trương
tất
tiến
hành
tái

trung

Tập
thị

trung

trường

giá

của

(hãng
Duy
và

ra

có

thị
Giảm

m ột

sản
tạo
cả

chủ
hình

cơ

hình
marketing,
trung
vào
trung

phần
tăng

lớn

nhất)

“nhãn

c

8. Quyết định nên thu thập số liệu bằng phỏng vấn qua thư tín, qua đi ện tho ại ha
a.
Xác
định
vấn
đề
b.
Lập
kế
hoạch
c.
Tiến
hành
d.
Phân
tích
dữ
9.
a.
b.
c.
d.
10.
a.
b.

Câu
nói
nào
Chúng
ta
Khách
hàng
đang
Chi
phí
đầu
vào
Doanh
số
bán
Dữ
Nhanh
Độ

liệu

và

dưới
đây
thể
hiện
đúng
đang
cố
gắng
bán
cần
sản
phẩm
X,
hãy
sản
cho
sản
phẩm
Y
đang
rất
đang
suy
giảm,
hãy
t
thứ
tin

rẻ

cấp

hơn
cậy

(Secondary
so
cao

c.
d.

Thông

Thông
qua

qua

điều

điều
phỏng

tra

vấn

11. Ba công việc chính trong tiến trình của marketing m ục tiêu là Định v ị th ị tr ường (1
a.
(1)
b.
(3)
c.
(2)
(3)
d.
(2)
12.
a.
b.
c.
d.
e.Tất
13.
a.
b.
c.
d.

Trong
Cần
Sản
Doanh

các

hoạt
thông

động

phẩm
nghiệp
(a)

được

xúc
tin

tiến
phản
có
tiết

bán

muốn

hỗn

và

hồi
giá
kiệm

cả
Định
nghĩa
Là
trung
gian
Là
trung
Là
trung
Là
trung

14.
a.
b.
c.
d.

Khi

15.
a.
b.
c.
d.

sử
Không

Theo

Khó
Phải

Câu
a.
Trả
lời:
Marketing

mô

nào

gian

dụng

chiến
dễ
Cạnh
khăn
tính
đến

hình
Năm
Môi
Quy
Sức

Marketing
là
một

thực
gian

lược
tạo

sau
gian
có

Thế

đây
bán

chức

bán
quyền

đúng

vớ
năng
sản
sản
hành

marketing
ra

không
phân
biệt,
một
sản
tranh
muốn
thay
khác
biệt
trong

khi
sự
lực

hiện

lượng
trường
dấp

2:
Marketing
là
quá
trình
dạng...
Bây giờ là: 10.12.2012, 03:34 PMChào bạn! (Đăng nhập Đăng kí)
Diễn Đàn Sinh Viên Kinh Tế TP.Cần ThơTHƯ VIỆN CƠ SỞ
NGÀNH(KT104) Marketing căn bảnĐề thi và đáp án môn Marketing căn bản
Pages (2): 1 2 Next »
Thread Rating:
5 Votes - 3.8 Average
1
2
3
4
5
Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản
Cafe 12.09.2009, 09:04 PM
#1
rotartsinimdA
Câu 1 (4,5 i m)đ : Ch n ph ng án tr l i úng nh t (Không c n chép l i câu h i. Các câu úng/Sai không c n gi i thích) ươ đ Đ
1. Làm vi c v i phóng viên vi t m t bài báo hay v công ty c a b n m t d v ho t ng: để ế độ
a. Quan h ng chúng -
b. Bán hàng nhân
c. Qu ng cáo
d. Xúc ti n h n h pế
Tìm ki?m
Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản - Người đăng: thao-nguyen-thi-thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản 9 10 383