Ktl-icon-tai-lieu

Defining Marketing for the 21st century (Philip Kotler - Kevin Lane Keller)

Được đăng lên bởi quynh nhu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1576 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Defining Marketing for the 21st century (Philip Kotler - Kevin Lane Keller) - Người đăng: quynh nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Defining Marketing for the 21st century (Philip Kotler - Kevin Lane Keller) 9 10 913