Ktl-icon-tai-lieu

Design Pattern

Được đăng lên bởi dev-spen123
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống các mẫu design patte...

1 of 33GIỚI THIỆU DESIGN PATTERN
Trong kỹ thuật phần mềm(software engineering), design pattern là giải pháp tổng quát có thể dùng lại cho
các vấn đề phổ biến trong thiết kế phần mềm. Design pattern không phải là design cuối cùng có thể dùng để
chuyển thành code. Nó chỉ là các gợi ý, mẫu mà chỉ ra cách giải quyết vấn đề trong các trường hợp. Các design
pattern trong thiết kế hướng đối tượng thường chỉ ra mối quan hệ và tương tác giữa các lớp hay các đối tượng,
chứ không chỉ ra các lớp, đối tượng cụ thể nào. Thuật toán không phải design patterns vì chúng chỉ qiải quyết
các vấn đề tính toán chứ không giải quyết các vấn đề thiết kế.

10/25/2009 2:21 PM

Hệ thống các mẫu design patte...

2 of 33Ứng dụng
Design pattern giúp tăng tốc độ phát triển phần mềm bằng cách đưa ra các mô hình test, mô hình phát triển
đã qua kiểm nghiệm. Thiết kế phần mềm hiệu quả đòi hỏi phải cân nhắc các vấn đề sẽ nảy sinh trong quá
trình hiện thực hóa (implementation). Dùng lại các design pattern giúp tránh được các vấn đề tiềm ẩn có thể
gây ra những lỗi lớn, đồng thời giúp code dễ đọc hơn.
Thông thường, chúng ta chỉ biết áp dụng một kĩ thuật thiết kế nhất định để giải quyết một bài toán nhất định.
Các kĩ thuật này rất khó áp dụng với các vấn đề trong phạm vi rộng hơn. Design pattern cung cấp giải pháp ở
dạng tổng quát.
Design pattern gồm các phần như Structure, Participants, Collaboration, .. Các phần này mô tả một design
motif: là một micro-architecture nguyên mẫu mà các developer sẽ lấy và áp dụng vào thiết kế cụ thể của họ.
Micro-architecture là tập hợp các thành phần (class, method..) và mối quan hệ giữa chúng. Developer sử dụng
design pattern bằng cách đưa các micro-architecture vào trong thiết kế của họ, nghĩa là các micro-architecture
trong thiết kế của họ có cấu trúc và cách tổ chức tương tự như trong design motif được chọn.
Hệ thống các mẫu design pattern hiện có 23 mẫu được định nghĩa trong cuốn “Design patterns Elements of
Reusable Object Oriented Software”. Hệ thống các mẫu này có thể nói là đủ và tối ưu cho việc giải quyết hết
các vấn đề của bài toán phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trong thời điểm hiện tại.

Phân loại
Pattern được phân loại ra làm 3 nhóm chính sau đây:

10/25/2009 2:21 PM

Hệ thống các mẫu design patte...

3 of 33• Nhóm cấu thành (Creational Pattern)...
GIỚI THIỆU DESIGN PATTERN
Trong kỹ thuật phần mềm(software engineering), design pattern giải pháp tổng quát có thể dùng lại cho
các vấn đề phổ biến trong thiết kế phần mềm. Design pattern không phải là design cuối cùng có thể dùng để
chuyển thành code. Nó chỉ là các gợi ý, mẫu mà chỉ ra cách giải quyết vấn đề trong các trường hợp. Các design
pattern trong thiết kế
hướng đối tượng thường chỉ ra mối quan hệ và tương tác giữa các lớp hay các đối tượng,
chứ không chỉ ra các lp, đối tượng cụ thể nào. Thuật toán không phải design patterns vì chúng chỉ qiải quyết
các vấn đề
nh toán chứ không giải quyết các vấn đề thiết kế.
Hệ thống các mẫu design patte...
http://docs.google.com/View?id=dfb3z868_179d6hrc7dh
1 of 33
10/25/2009 2:21 PM
Design Pattern - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Design Pattern - Người đăng: dev-spen123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Design Pattern 9 10 753