Ktl-icon-tai-lieu

Định nghĩa kinh doanh

Được đăng lên bởi Huỳnh Thị Mỹ Đoan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Maruti Suzuki

2014

A. PHÂN TÍCH SỨ MỆNH-VIỄN CẢNH
I.
GIỚI THIỆU CÔNG TY
- Công ty được thành lập vào tháng 2 năm 1981 có trụ sở chính ở New Delhi, Ấn Độ.
- Maruti Suzuki là nhà sản xuất ô tô, chiếm giữ 37% của thị trường xe khách và trở
thành công ty dẫn đầu trong phân khúc xe khách ở Ấn Độ.
- Công ty tiền nhiệm của Maruti Suzuki là Maruti Udyog Limited thành lập năm 1981
với sự liên doanh của chỉnh phủ Ấn Độ và Suzuki Nhật Bản.
- Maruti được đánh giá là một trong những công ty chế tạo xe khách tốt nhất ở Ấn Độ..
II.
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
 16/11/1970: Maruti Technical services private limited (MTSPL) thành lập, đặt nền
móng cho lĩnh vực hoạt động chính của Maruti hiện nay.
 6/1971: Công ty Maruti limited được thành lập, Sanjay Gandhi đã trở thành giám
đốc điều hành đầu tiên của công ty. Công ty chỉ đưa ra một mô hình thử nghiệm nhưng
mô hình này đã bị chỉ trích.
 23/6/1980: Sanjay Gandhi chết, sau khi Maruti Limited được xóa bỏ, Maruti
Udyog Limited (1981) ra đời với sự liên doanh giữa chính phủ Ấn Độ với Suzuki Nhật
Bản.
 12/1983: Maruti tung ra chiếc xe đầu tiên của mình, Maruti 800, đánh dấu một sự
chuyển mình lớn của Maruti.
 11/1984: Maruti giới thiệu Maruti Omni và trong năm tới họ tung ra Maruti Gypsy
trên thị trường. Công ty đã chiếm giữ 80% thị phần trong ngành ô tô xe khách ở Ấn Độ.
 1985: Ông Bhargava trở thành Giám đốc điều hành công ty.
 Năm 1992: chính phủ Ấn Độ tiến hành tự do hóa nền kinh tế. mở ra những cơ hội
mới cùng những thách thức cho công ty. Để chống chọi với các đối thủ cạnh tranh, công
ty Suzuki tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu đến 50%, trở thành công ty liên doanh 50 – 50 với
chính phủ Ấn Độ.
 8/1997: Bổ nhiệm ông Bhaskarudu làm giám đốc điều hành Maruti thay cho ông
Bhargava.
 1998: Toàn bộ cấu trúc ngành công nghiệp ô tô tại Ấn Độ đã thay đổi và kết quả
lợi nhuận và thị phần của Maruti suy giảm.
 1998: Maruti khởi xướng chiến lược “thiết kế lại” bản thân để đối phó với sự cạnh
tranh trong thị trường Ấn Đô, đồng thời thay đổi hoạt động kinh doanh, chiến dịch kinh
doanh lúc này là "bán những gì chúng tôi sản xuất " so với trước đây Maruti tập trung
vào "sản xuất, sản xuất và sản xuất "; điều này có thể quan sát thấy trong tuyên bố nhiệm
vụ:
 1984: "Tạo ra dòng xe nhiên liệu hiệu quả với công nghệ mới nhất".
1
GVHD: T.S Nguyễn Xuân Lãn

Maruti Suzuki

2014

 1987: "Lãnh đạo thị trường trong nước và trở thành một trong số những công ty
toàn cầu trong thị trường nước ngoài".
 1997: "Tạo niềm vui của khách hàng và sự giàu có...
1
Maruti Suzuki 2014
A.PHÂN TÍCH SỨ MỆNH-VIỄN CẢNH
I. GIỚI THIỆU CÔNG TY
- Công ty được thành lập vào tháng 2 năm 1981 có trụ sở chính ở New Delhi, Ấn Độ.
- Maruti Suzuki nhà sản xuất ô tô, chiếm giữ 37% của thị trường xe khách trở
thành công ty dẫn đầu trong phân khúc xe khách ở Ấn Độ.
- Công ty tiền nhiệm của Maruti Suzuki Maruti Udyog Limited thành lập năm 1981
với sự liên doanh của chỉnh phủ Ấn Độ và Suzuki Nhật Bản.
- Maruti được đánh giá là một trong những công ty chế tạo xe khách tốt nhất ở Ấn Độ..
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
16/11/1970: Maruti Technical services private limited (MTSPL) thành lập, đặt nền
móng cho lĩnh vực hoạt động chính của Maruti hiện nay.
6/1971: Công ty Maruti limited được thành lập, Sanjay Gandhi đã trở thành giám
đốc điều hành đầu tiên của ng ty. Công ty chỉ đưa ra một hình thử nghiệm nhưng
mô hình này đã bị chỉ trích.
23/6/1980: Sanjay Gandhi chết, sau khi Maruti Limited được xóa bỏ, Maruti
Udyog Limited (1981) ra đời với sự liên doanh giữa chính phủ Ấn Độ với Suzuki Nhật
Bản.
12/1983: Maruti tung ra chiếc xe đầu tiên của mình, Maruti 800, đánh dấu một sự
chuyển mình lớn của Maruti.
11/1984: Maruti giới thiệu Maruti Omni và trong năm tới họ tung ra Maruti Gypsy
trên thị trường. Công ty đã chiếm giữ 80% thị phần trong ngành ô tô xe khách ở Ấn Độ.
1985: Ông Bhargava trở thành Giám đốc điều hành công ty.
Năm 1992: chính phủ Ấn Độ tiếnnh tự do hóa nền kinh tế. mở ra những hội
mới cùng những thách thức cho công ty. Để chống chọi với các đối thủ cạnh tranh, công
ty Suzuki tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu đến 50%, trở thành công ty liên doanh 50 – 50 với
chính phủ Ấn Độ.
8/1997: Bổ nhiệm ông Bhaskarudu làm giám đốc điều hành Maruti thay cho ông
Bhargava.
1998: Toàn bộ cấu trúc ngành công nghiệp ô tại Ấn Độ đã thay đổi kết quả
lợi nhuận và thị phần của Maruti suy giảm.
1998: Maruti khởi xướng chiến lược “thiết kế lại bản thân để đối phó với sự cạnh
tranh trong thị trường Ấn Đô, đồng thời thay đổi hoạt động kinh doanh, chiến dịch kinh
doanh lúc này "bán những chúng tôi sản xuất " so với trước đây Maruti tập trung
vào "sản xuất, sản xuất sản xuất "; điều nàythể quan sát thấy trong tuyên bố nhiệm
vụ:
1984: "Tạo ra dòng xe nhiên liệu hiệu quả với công nghệ mới nhất".
GVHD: T.S Nguyễn Xuân Lãn
Định nghĩa kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định nghĩa kinh doanh - Người đăng: Huỳnh Thị Mỹ Đoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Định nghĩa kinh doanh 9 10 744