Ktl-icon-tai-lieu

đồ án máy lốc tôn

Được đăng lên bởi beoy
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 10350 lần   |   Lượt tải: 56 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG”

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
"THIẾT KẾ MÁY CÁN
TOLE SÓNG VUÔNG”

SVTH:DƯƠNG TẤN THẢO- Lớp 05C1C

Trang 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG”

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
CHƯƠNG1
NHỮNG VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
1.1.CÁC LOẠI SẢN PHẨM TOLE.............................................................. 3
1.2. NHU CẦU VỀ TẤM LỢP……………………………………………. 4
1.3 THÔNG SỐ CÁC LOẠI SÓNG TOLE…………………………………5
1.4 QUAN SÁT BỀ MẶT TẤMLỢP ………………………………………6
CHƯƠNG II
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
CÔNG NGHỆ CÁN TOLE TẠO SÓNG VUÔNG
2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG DẺO CỦA KIM
LOẠI………………………………………………………………………8
2.2. LÝ THUYẾT CÁN…………………………………………………..14
2.3. QUÁ TRÌNH UỐN KIM LOẠI ……………………………………16
2.4. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY CÁN TÔN TẠO SÓNG……….23
2.5. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CON LĂN…………………….26
2.6. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY CÁN TOLE TẠO SÓNG
VUÔNG……………………………………………………………………30
2.7. PHƯƠNG ÁN CHỌN BỘ TRUYỀN ĐỘNG………………………41
2.8. SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC TOÀN MÁY………………………………….46
2.9 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THỦY LỰC VÀ CHỌN CÁC PHẦN TỬ THỦY
LỰC……………………………………………………………………….4
8
CHƯƠNG III
TÍNH TOÁN BỔ TRỢ VÀ KẾT LUẬN
SVTH:DƯƠNG TẤN THẢO- Lớp 05C1C

Trang 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG”

3.1 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC MÁY VÀ CÁC BỘ PHẬNCẦN THIẾT..55
3.2.TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC MÁY..................................................55
3.3. TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH…………………………………...68
3.4. THIẾT KẾ TRỤC CÁN …………………………………………….76
3.5 TÍNH CHỌN MỐI GHÉP THEN .....................................................93
3.6 TÍNH TOÁN CHỌN Ổ ĐỠ …………………………………………95
3.7. THIẾT KẾ CƠ CẤU ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ TRỤC CÁN …….96
3.8. THIẾT KẾ THÂN MÁY CÁN……………………………………...98
3.9. BÔI TRƠN VÀ BẢO DƯỠNG……………………………………..99
3.10.AN TOÀN KHI SỬ DỤNG………………………………………....99

SVTH:DƯƠNG TẤN THẢO- Lớp 05C1C

Trang 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG”

MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển, dân số ngày càng tăng, các cơ sở sản xuất và
kinh doanh ngày càng mở rộng. Vì thế nhu cầu về tấm lợp bao che cho các toà
nhà, các nhà xưởng, kho tàng, lán trại... ngày càng cao đặc biệt là tấm lợp bằng
tole. Và hiện nay tole là một loại vật liệu tối ưu dùng để thay thế cho các loại
tấm lợp có nhiều nhược điểm về mặt môi trường và sức khỏe cũng như tính
thẩm mỹ cho người sử dụng như ferocimen, ngói, nhựa PVC... Với tấm lợp
bằng tole còn có ưu điểm làm giảm khối lượng khung sườn đáng kể, thời...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG”
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
"THIẾT KẾ MÁY CÁN
TOLE SÓNG VUÔNG”
SVTH:DƯƠNG TẤN THẢO- Lớp 05C1C Trang 1
đồ án máy lốc tôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án máy lốc tôn - Người đăng: beoy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
đồ án máy lốc tôn 9 10 465