Ktl-icon-tai-lieu

đồ án môn chưng cất

Được đăng lên bởi trongdanh792
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lời mở đầu chưng cất ethannok- nước
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM MÁY VÀ THIẾT B

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
TRUYỀN KHỐI
Đề tài: Chưng cất hỗn hợp
etanol-nước bằng tháp mâm chóp
GVHD: ThS. Cao Thanh Nhàn
Nhóm: DHMT 4
Lớp HP:
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2010
đồ án môn chưng cất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án môn chưng cất - Người đăng: trongdanh792
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
đồ án môn chưng cất 9 10 518