Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế hình học đường

Được đăng lên bởi Hạc Lê Quý Hoàng
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 4194 lần   |   Lượt tải: 17 lần
GVHD:Ngô Thị Mỵ

Đồ án thiết kế hình học đường
CHƯƠNG 1: Giíi thiÖu chung

1.1.VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG – MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
1.1.1. Vị trí tuyến đường.
Tuyến đường từ Huyện Đăk Đoa (điểm A) - Huyện Chư Sê (điểm B )là cần thiết kết nối
liền hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá chính của hai huyện Đăk Đoa và Chư Sê nằm ở
khu vực đồng bằng và đồi thuộc địa phận Tỉnh Mang Giang.
1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của tuyến.
Mang Giang là một trong những tỉnh còn nghèo nên mạng lưới giao thông vốn dĩ chưa
phát triển đã và đang ngày càng xuống cấp. Hai huyện cũng không nằm ngoài hiện trạng
chung ấy. Đây là tuyến đường nằm trên trục giao thông tỉnh nối liền thị xã với các huyện
khác trong vùng. Hai huyện có tiềm năng về nông lâm nghiệp khá mạnh nhưng chưa được
đầu tư phát triển đúng mức. Tuyến đường trước đây chỉ là đường nội bộ; việc vận chuyển đi
lại khó khăn nhất là trong mùa mưa bão. Việc xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần cải tạo
đáng kể cơ sở hạ tầng; phát huy hết thế mạnh của cả hai huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho
việc sản xuất lưu thông hàng hoá; hạn chế tai nạn giao thông; giảm dần khoảng cách giữa
miền núi và đồng bằng; hỗ trợ một phần cho các hoạt động giao lưu văn hóa đặc biệt là công
tác an ninh quốc phòng.
1.1.3. Nhiệm vụ thiết kế.
Thiết kế tuyến đường nối hai huyện với các số liệu cho trước gồm:
+ Bình đồ khu vực tuyến tỉ lệ 1/20000.
+ Các số liệu địa chất , thủy văn , địa hình thuộc Tỉnh Mang Giang.
+ Lưu lượng xe ở năm tương lai thứ 20 là : N20= 1125 xe/ng.đêm.
+ Độ chênh cao giữa 2 đường đồng mức:  H= 5m.
+ Hệ số tăng trưởng xe trung bình hàng năm q=11%.
+ Thành phần dòng xe :
.xe con
: 20%.
.xe tải trung : 41%
.xe tải nhẹ : 25%
.xe tải nặng : 14%.

1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN KHU VỰC TUYẾN.
1.2.1. Điều kiện địa hình.

SVTH:Lê Quý Hoàng Hạc

Trang 1

GVHD:Ngô Thị Mỵ

Đồ án thiết kế hình học đường

Khu vực tuyến đi qua là vùng đồng bằng và đồi tương đối thấp có nhiều đoạn sườn
thoải,đây là điểm thuận lợi để tập kết vật liệu,làm lán trại. Địa hình có độ dốc trung bình,
nhìn chung không bị cắt xẻ nhiều, cũng không quá phức tạp, các đường phân thuỷ, tụ thuỷ rõ
ràng.
1.2.2.

Điều kiện địa mạo.

Tuyến đi qua vùng rừng thưa tương đối khô ráo, cây cối mọc rãi rác, nhiều loại lớn nhỏ
khác nhau nhưng chủ yếu là cây bụi, ít có cây lớn do đã được khai thác lấy gỗ ,nên địa mạo
khu vực không phức tạp.
1.2.3. Điều kiện địa chất:
Qua công tác thăm dò địa chất cho thấy địa chất nơi tuyến đi qua khá ổn định, không
có hiện tượng sụt lở, caxtơ. Mặt cắt địa...
GVHD:Ngô Thị Mỵ Đồ án thiết kế hình học đường
CHƯƠNG 1: Giíi thiÖu chung
1.1.VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG – MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
1.1.1. Vị trí tuyến đường.
Tuyến đường từ Huyện Đăk Đoa (điểm A) - Huyện Chư Sê (điểm B )là cần thiết kết nối
liền hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá chính của hai huyện Đăk Đoa Chư nằm
khu vực đồng bằng và đồi thuộc địa phận Tỉnh Mang Giang.
1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của tuyến.
Mang Giang một trong những tỉnh còn nghèo nên mạng lưới giao thông vốn chưa
phát triển đã đang ngày càng xuống cấp. Hai huyện cũng không nằm ngoài hiện trạng
chung ấy. Đây tuyến đường nằm trên trục giao thông tỉnh nối liền thị với các huyện
khác trong vùng. Hai huyện tiềm năng về nông lâm nghiệp khá mạnh nhưng chưa được
đầu phát triển đúng mức. Tuyến đường trước đây chỉ đường nội bộ; việc vận chuyển đi
lại khó khăn nhất là trong mùa mưa bão. Việc xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần cải tạo
đáng kể sở hạ tầng; phát huy hết thế mạnh của cả hai huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho
việc sản xuất lưu thông hàng hoá; hạn chế tai nạn giao thông; giảm dần khoảng cách giữa
miền núi và đồng bằng; hỗ trợ một phần cho các hoạt động giao lưu văn hóa đặc biệt là công
tác an ninh quốc phòng.
1.1.3. Nhiệm vụ thiết kế.
Thiết kế tuyến đường nối hai huyện với các số liệu cho trước gồm:
+ Bình đồ khu vực tuyến tỉ lệ 1/20000.
+ Các số liệu địa chất , thủy văn , địa hình thuộc Tỉnh Mang Giang.
+ Lưu lượng xe ở năm tương lai thứ 20 là : N
20
= 1125 xe/ng.đêm.
+ Độ chênh cao giữa 2 đường đồng mức:
H= 5m.
+ Hệ số tăng trưởng xe trung bình hàng năm q=11%.
+ Thành phần dòng xe : .xe con : 20%. .xe tải trung : 41%
.xe tải nhẹ : 25% .xe tải nặng : 14%.
1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN KHU VỰC TUYẾN.
1.2.1. Điều kiện địa hình.
SVTH:Lê Quý Hoàng Hạc Trang 1
đồ án thiết kế hình học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế hình học đường - Người đăng: Hạc Lê Quý Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
đồ án thiết kế hình học đường 9 10 747