Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Sei Kou
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp

Chương 1
CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG
1.1. Thực trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên trên Thế giới và Việt Nam:
1.1.1. Thực trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên trên Thế giới:
Con người hiện nay đang sử dụng nguồn lực thiên nhiên với một tốc độ nhanh
hơn tốc độ tái tạo và cung cấp của Trái đất đến 20%. Trong vòng 40 năm, từ năm 1961
đến 2001, mức tiêu thụ nguồn nhiên liệu khai thác từ lòng đất, như than, khí đốt và dầu
hỏa, đã tăng với tỉ lệ kinh khủng là 700%. Trong khi đó, Trái đất không có đủ thời
gian để hấp thụ hết một lượng khí CO2 khổng lồ thải ra từ những hoạt động sản xuất và
khai thác của con người. Hậu quả là lượng khí thải không được hấp thụ đó đã dần dần
hủy hoại tầng ô-zôn bảo vệ Trái đất. Từ năm 1970 đến năm 2000, số lượng sinh vật
sống trên cạn và dưới biển đã giảm đi 30%, trong khi các chủng loài động vật nước
ngọt bị thu hẹp “dân số” đến 50%. Sự suy thoái này là hậu quả của nạn phá hủy môi
trường sống, tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng và sự khai thác, sử dụng tài nguyên
quá mức.
Thực trạng tài nguyên đất trên thế giới cũng rất đáng lo ngại. Tổng diện tích đất
tự nhiên là 17.077 triệu ha; diện tích đất tiềm năng là 3,2 tỷ ha; diện tích đất canh tác
là 1,5 tỷ ha; diện tích đất có thể khai hoang là 1,7 tỷ ha; đất tốt ít trong khi đất xấu
nhiều, tỷ lệ đất có năng suất cao đạt 14%, năng suất trung bình đạt 28%, năng suất
thấp đạt 58%. Đất thế giới suy giảm liên tục về số lượng và chất lượng, hiện nay mất
14 - 15 triệu ha/năm đất nông nghiệp do sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra, sự
phát triển nhanh của ngành công nghiệp gỗ, giấy và sự chuyển đổi mục đích sử dụng
đất để phát triển các đồn điền trong cao su, cà phê, cọ dầu…đã và đang làm cho diện
tích rừng bị thu hẹp nhanh chóng nhất là rừng nhiệt đới. Đến nay, thế giới đã mất đi
1/3 diện tích rừng hiện có, rừng còn lại không đủ để che phủ 1/3 lục địa của hành tinh.
Hơn 40% diện tích rừng nguyên sinh nhiệt đới đã bị hủy diệt… hậu quả lên môi
trường ngày càng nặng nề.

SVTH: Lê Xuân Thường – Lớp 06D3

-Trang 1 -

Đồ án tốt nghiệp
1.1.2 Thực trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam:
Tổn thất trong khai thác dầu khí của Việt Nam là 50 - 60%, than hầm lò là 40 60% còn trong chế biến vàng là 60 - 70% (tính đến năm 2004). Đây chỉ là ba trong
những con số đáng báo động về tình trạng lãng phí sử dụng tài nguyên và nhiên liệu ở
nước ta. Việt Nam có trên 5.000 mỏ, với khoảng 60 loại khoáng sản, nhưng phần lớn
lại là loại mỏ vừa và nhỏ, hầu hết...



 
!!"#$%&'#()*+++$+,-.(/'01
!!!"#$%&'#()*+++$+,-1
Con người hiện nay đang sử dụng nguồn lực thiên nhiên với một tốc độ nhanh
hơn tốc độ tái tạo và cung cấp của Trái đất đến 20%. Trong vòng 40 năm, từ năm 1961
đến 2001, mức tiêu thụ nguồn nhiên liệu khai thác từ lòng đất, như than, khí đốt và dầu
hỏa, đã tăng với tỉ lệ kinh khủng 700%. Trong khi đó, Trái đất không có đủ thời
gian để hấp thụ hết một lượng khí CO
2
khổng lồ thải ra từ những hoạt động sản xuất và
khai thác của con người. Hậu quả là lượng khí thải không được hấp thụ đó đã dần dần
hủy hoại tầng ô-zôn bảo vệ Trái đất. T năm 1970 đến năm 2000, số lượng sinh vật
sống trên cạn dưới biển đã giảm đi 30%, trong khi các chủng loài động vật nước
ngọt bị thu hẹp “dân số” đến 50%. Sự suy thoái này hậu quả của nạn phá hủy môi
trường sống, tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng sự khai thác, s dụng tài nguyên
quá mức.
Thực trạng tài nguyên đất trên thế giớing rất đáng lo ngại. Tổng diện tích đất
tự nhiên17.077 triệu ha; diện tích đất tiềm năng 3,2 tỷ ha; diện tích đất canh tác
1,5 tỷ ha; diện tích đất thể khai hoang 1,7 tỷ ha; đất tốt ít trong khi đất xấu
nhiều, tỷ lệ đất năng suất cao đạt 14%, năng suất trung bình đạt 28%, năng suất
thấp đạt 58%. Đất thế giới suy giảm liên tục về số lượng chất lượng, hiện nay mất
14 - 15 triệu ha/năm đất nông nghiệp do sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra, sự
phát triển nhanh của ngành công nghiệp gỗ, giấy sự chuyển đổi mục đích sử dụng
đất để phát triển các đồn điền trong cao su, phê, cọ dầu…đã đang làm cho diện
tích rừng bị thu hẹp nhanh chóng nhất rừng nhiệt đới. Đến nay, thế giới đã mt đi
1/3 diện tích rừng hiện có, rừng còn li không đủ để che phủ 1/3 lục địa của nh tinh.
Hơn 40% diện tích rừng nguyên sinh nhiệt đới đã bị hủy diệt… hậu quả lên môi
trường ngày càng nặng nề.
SVTH: Lê Xuân Thường – Lớp 06D3 -Trang 1 -
Đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Người đăng: Sei Kou
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp 9 10 914