Ktl-icon-tai-lieu

Doanh nhân

Được đăng lên bởi ngocthu776
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ Tên : Nguyễn Hải Yến
MSV : 13D210124
Nhóm 8

DOANH NHÂN LÀ AI? VAI TRÒ CỦA DOANH NHÂN TRONG HOẠT
ĐỘNG XÃ HỘI
Thế nào là một doanh nhân? Từ này bắt nguồn từ tiếng
Pháp “entreprendre” có nghĩa là “đảm nhận” hay ”hoạt động “.
Do đó một doanh nhân thường được dùng để chỉ những người
chấp nhận rủi ro để khởi đầu một công việc kinh doanh nhỏ. Tuy
nhiên khi cân nhắc việc trước đây (khoảng vài thế kỉ trước), các
doanh nhân tập thể bao giờ cũng có nhiều ảnh hưởng hơn bất
kì một chính phủ quốc gia nào và được dễ dàng coi như là
“những nhà sáng tạo ra thế giới hiện đại” thì định nghĩa này
vẫn chưa đầy đủ.
Một trong những định nghĩ đầy đủ về doanh nhân bao gồm các
yếu tố sau :
1. Phối hợp những lợi thế đang có theo một cách mới và hiệu
quả hơn.
2. Tạo ra nhiều giá trị hơn từ những nguyên thiệu thô và nhân
lực và trước đây bị coi là vô ích
3. Cải thiện những gì đã xuất hiện với việc sử dụng các kĩ thuật
mới
4. Di chuyển tài nguyên kinh tế ra khỏi khu vực năng xuất thấp
tới khu vực sản xuất hiệu quả và lớn hơn
5. Có phương pháp tìm kiếm và hưởng ứng lại những nhu cầu
chưa được thoả mãn và các đòi hỏi của khách hàng
Doanh nhân” được hiểu là những người chủ chốt trong việc
quản trị, điều hành một doanh nghiệp. Đó có thể là những
người đại diện cho các cổ đông, cho các chủ sở hữu (thành viên
Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) hoặc
trực tiếp điều hành các doanh nghiệp (thành viên Ban Giám
đốc).

Hiểu theo nghĩa rộng thì doanh nhân là những người có vị trí
trong một doanh nghiệp và làm công việc quản trị trong doanh
nghiệp.
Doanh nhân còn là những người có được những: năng khiếu đặc
biệt về kinh doanh, kỹ năng đặc biệt về kinh doanh và các kinh
nghiệm phong phú để ứng dụng trong kinh doanh. Doanh nhân
phải là người có năng lực quản lý, quản trị hơn hẳn những người
khác.
Doanh nhân được xem là một nghề như nhiều nghề khác trong
xã hội.
VAI TRÒ CỦA DOANH NHÂN TRONG XÃ HỘI
(1) Vai trò chính của doanh nhân là xây dựng các doanh nghiệp,
vận hành, phát triển chúng để làm ra hàng hóa, dịch vụ cho xã
hội, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. Doanh nhân phải
làm ra lợi nhuận và biết đóng góp cho xã hội.
(2) Đầu tư sáng tạo ra sản phẩm mới nhằm đáp ứng được nhu
cầu cuộc sống ngày càng cao của con người. Hình thành ra
những nhu cầu mới, thị trường mới trong xã hội. Tạo ra sản
phẩm mới, khai thác thị trường, tăng sức hấp dẫn về mặt thị
hiếu, tăng cường công tác tiếp thị Thúc đẩy hoạt động kinh tế
nói chung.
(3) Xem xét sản phẩm của mình đang ở công đoạn nào củ...
Họ Tên : Nguyễn Hải Yến
MSV : 13D210124
Nhóm 8
DOANH NHÂN LÀ AI? VAI TRÒ CỦA DOANH NHÂN TRONG HOẠT
ĐỘNG XÃ HỘI
Thế o là một doanh nhân? T này bắt nguồn từ tiếng
Pháp “entreprendre” có nghĩa “đảm nhận hay ”hoạt động “.
Do đó một doanh nhân thường được dùng đ chỉ những người
chấp nhận rủi ro để khởi đầu một công việc kinh doanh nhỏ. Tuy
nhiên khi cân nhắc việc trước đây (khoảng vài thế kỉ trước), các
doanh nhân tập th bao giờ cũng nhiều ảnh hưởng hơn bất
một chính phủ quốc gia nào được dễ dàng coi như
những nhà sáng tạo ra thế giới hiện đại” thì định nghĩa này
vẫn chưa đầy đủ.
Một trong những định nghĩ đầy đủ về doanh nhân bao gồm các
yếu tố sau :
1. Phối hợp những lợi thế đang theo một cách mới và hiệu
quả hơn.
2. Tạo ra nhiều giá trị hơn từ những nguyên thiệu thô nhân
lực và trước đây bị coi là vô ích
3. Cải thiện những đã xuất hiện với việc sử dụng các kĩ thuật
mới
4. Di chuyển tài nguyên kinh tế ra khỏi khu vực năng xuất thấp
tới khu vực sản xuất hiệu quả và lớn hơn
5. Có phương pháp m kiếm và hưởng ng lại những nhu cầu
chưa được thoả mãn và các đòi hỏi của khách hàng
Doanh nhân” được hiểu những người chủ chốt trong việc
quản trị, điều hành một doanh nghiệp. Đó thể những
người đại diện cho các cổ đông, cho các chủ sở hữu (thành viên
Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) hoặc
trực tiếp điều hành c doanh nghiệp (thành viên Ban Giám
đốc).
Doanh nhân - Trang 2
Doanh nhân - Người đăng: ngocthu776
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Doanh nhân 9 10 417