Ktl-icon-tai-lieu

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Được đăng lên bởi Eo Ti Ây
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1711 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là
người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp
sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch
1

Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối
với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Sự quan tâm của Người đối với lực lượng
vũ trang nhân dân thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bình dị nhưng chứa chan
tình cảm của Bác kính yêu. Và cũng vinh dự và tự hào thay, lực lượng chính
quy, tinh nhuệ này đã được gọi với cái tên hết sức thân mật - Bộ đội Cụ Hồ.
Người khẳng định: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, được sự giúp đỡ
hết lòng của nhân dân, quân đội ta hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ
trao cho, đã có truyền thống vẻ vang là tuyệt đối trung thành với Đảng, với
nhân dân, chiến đấu anh dũng, công tác và lao động tích cực, tiết kiệm, cần cù,
khiêm tốn giản dị, đoàn kết nội bộ, đồng cam cộng khổ với nhân dân, luôn luôn
sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ".
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với
Đảng, với nhân dân, mà dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta còn làm tròn
chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, Người
nói: "Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Mới ra đời
với gậy tầm vông, súng kíp đã cùng toàn dân đánh Pháp, đánh Nhật, đưa Cách
mạng Tháng Tám đến thành công". Hay trong những ngày ác liệt nhất của cuộc
kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Bác lại khen ngợi: "Quân đội ta anh dũng
trong kháng chiến, mà cũng anh dũng trong hòa bình; đã làm tốt nhiệm vụ bảo
vệ miền Bắc, đập tan mọi hành động khiêu khích, phá hoại của đế quốc Mỹ và
tay sai; đã giáng trả lại đế quốc Mỹ những đòn đích đáng như ngày 5 tháng 8
năm 1964".
Bác còn chỉ rõ là quân đội cách mạng phải biết vượt qua khó khăn thử
thách, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào
cũng đánh thắng. Người nói: "Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng
có truyền thống anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần cù, chất phác, việc khó
khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền
thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn được giữ vững và phát triển".
2

Thực tiễn đã chứng minh trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng
thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, sự nuôi dưỡng của nhân dân, Quân
đội nhân dân Việt Nam luôn luôn một lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp
cách mạng của Đảng, ...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh t thiên tài của nhân dân Việt Nam,
người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp
sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch
1
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Người đăng: Eo Ti Ây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 9 10 240