Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin việc

Được đăng lên bởi Ưng Ngọc Quân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o----ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi : Phòng nhân sự công ty Cổ phần ô tô Trường Hải chi nhánh Long Biên
Đồng kính gửi : Ban lãnh đạo công ty cổ phần ô tô Trường Hải chi nhánh Long Biên
Tôi tên là : Ưng Ngọc Quân
Thông qua website tuyển dụng của quý công ty và người thân tôi được biết quý công ty
đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh xe thương mại. Tôi cảm thấy trình
độ và năng lực của bản thân mình phù hợp với vị trí mà quý công ty đang có nhu cầu
tuyển dụng. Tôi mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài và cống hiến công sức cho quý
công ty.
Tôi đã tốt nghiệp loại trung bình khá tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
– chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Bên cạnh đó tôi đã tham gia đi thực tập tại công
ty ô tô Duy Tân tại thành phố Hải Dương. Trong quá trình học tập và làm việc tôi được
mọi người nhận xét là một người chăm chỉ, nghiêm túc, hòa đồng, năng động và tận tình
giúp đỡ mọi người.
Ngoài những kiến thức đã được học về chuyên ngành ở giảng đường đại học và được
củng cố ở các lần đi thực tập tại doanh nghiệp. Tôi còn sử dụng thành thạo các phần mềm
chuyên ngành, các phần mềm ứng dụng văn phòng. Ngoài ra tôi được trường cấp cho các
chứng chỉ : B++, B1,…
Tôi được biết quý công ty là doanh nghiệp có môi trường làm việc rất tốt có các điều
kiện để phát triển nhất là những sinh viên mới ra trường như tôi và ở công ty có chế độ
phúc lợi rất tốt dành cho các cán bộ công nhân viên. Đây là môi trường thích hợp để tôi
phát triển, ngoài ra vị trí địa lý của công ty thuận tiện cho việc đi lại của tôi là điều kiện để
tôi gắn bó lâu dài với công ty.
Cảm ơn quý công ty đã dành thời gian đọc đơn của tôi, tôi hy vọng sẽ được công hiến
công sức của mình cho sự phát triển của quý công ty.
Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về bản CV đính kèm, xin vui lòng liên
lạc số điện thoại : 01688089266, E-mail : ungngocquan01@gmail.com
Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Hưng Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2015
Người làm đơn

Ưng Ngọc Quân

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi : Phòng nhân sự công ty Cổ phần ô tô Trường Hải chi nhánh Long Biên
Đồng kính gửi : Ban lãnh đạo công ty cổ phần ô tô Trường Hải chi nhánh Long Biên
Tôi tên là : Ưng Ngọc Quân
Thông qua website tuyển dụng của quý công ty và người thân tôi được biết quý công ty
đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh xe thương mại. Tôi cảm thấy trình
độ năng lực của bản thân mình phù hợp với vị trí quý công ty đang nhu cầu
tuyển dụng. Tôi mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài và cống hiến công sức cho quý
công ty.
Tôi đã tốt nghiệp loại trung bình k tại trường Đại học Sư phạm Kthuật Hưng Yên
chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.n cạnh đó i đã tham gia đi thực tập tại công
ty ô tô Duy Tân tại thành phố Hải Dương. Trong q trình học tập và làm việc tôi được
mọi người nhn xét một người chăm chỉ, nghiêm túc, hòa đồng, năng động tận tình
giúp đỡ mọi người.
Ngoài những kiến thức đã được học về chuyên ngành ở giảng đường đại học và được
củng cố các lần đi thực tập tại doanh nghiệp. i còn s dụng thành thạo các phần mềm
chuyên ngành, các phần mềm ng dụng văn phòng. Ngoài ra tôi được trường cấp cho các
chứng chỉ : B++, B1,…
Tôi được biết q công tydoanh nghiệpmôi trường làm việc rất tốt có các điều
kiện đ phát triển nhất là những sinh viên mới ra trường như tôi và công ty có chế độ
phúc lợi rất tốt dành cho các cán bộ công nhân viên. Đây là môi trường thích hợp đ tôi
phát triển, ngoài ra vị trí địa lý của công ty thuận tiện cho việc đi lại của tôi là điều kiện để
tôi gắn bó lâu dài với công ty.
Cảm ơn quý công ty đã dành thời gian đọc đơn của tôi, tôi hy vọng sẽ được công hiến
công sức của mình cho sự phát triển của quý công ty.
Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về bản CV đính kèm, xin vui lòng liên
lạc số điện thoại : 01688089266, E-mail : ungngocquan01@gmail.com
Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Hưng Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2015
Người làm đơn
đơn xin việc - Trang 2
đơn xin việc - Người đăng: Ưng Ngọc Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đơn xin việc 9 10 237