Ktl-icon-tai-lieu

Dự án Đầu tư sản xuất gạch đỏ

Được đăng lên bởi phuong-le1
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4412 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Quản lý kinh doanh

Tóm tắt dự án
CHƯƠNG I: NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU
TƯ
1.1.

Căn cứ pháp lý.

1.2.

Căn cứ thực tế.

1.3.

Mục tiêu đầu tư.

1.4.

Năng lực đầu tư

CHƯƠNG II: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG
2.1. Tên sản phẩm.
2.2. Tính năng công dụng sản phẩm
2.3. Quy cách tiêu chuẩn, chất lượng.
2.4. Hình thức bao bì đóng gói.
CHƯƠNG III: THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN
3.1. Khu vực tiêu thụ và nhu cầu về sản phẩm.
3.2. Dự kiến mức độ thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường của dự án trong suốt thời
kỳ hoạt động.
3.3. Giá và các giải pháp thị trường cho sản phẩm đầu ra của dự án.
CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN
4.1. Mô tả thế hệ công nghệ và lý giải tại sao chọn công nghệ được mô tả trong dự
án.
4.2. Đánh giá tính hiện đại, tính phù hợp, các đặc điểm ưu việt và các hạn chế của
công nghệ đã chọn
4.3. Sự cần thiết của chuyển giao công nghệ cho dự án.
4.4. Nguồn cung cấp công nghệ và thiết bị
4.5. Danh mục trang thiết bị và giá cả của chúng:
4.6. Phương thức thanh toán và các dịch vụ đi kèm của nhà cung cấp thiết bị
CHƯƠNG V: ĐỊA ĐIỂM BỐ TRÍ DỰ ÁN VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU
VÀO
5.1. Khái quát tình hình Kinh tế - Xã hội của Huyện Quế Võ
1

Nhóm 6
Lớp ĐH QTKD2-K4

Dự án Đầu tư sản xuất gạch đỏ
GVHD: Th.s Vũ Đình Khoa

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Quản lý kinh doanh

5.2. Địa điểm đặt dự án

5.3. Nhu cầu chi phí các yếu tố đầu vào trong 1 năm sản xuất.
CHƯƠNG VI: QUY MÔ XÂY DỰNG VÀ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
6.1. Phương án kiến trúc xây
6.2.

Các giải pháp xây dựng

CHƯƠNG VII : TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH
7.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy.
7.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.
7.3. Chế độ làm việc của dự án.
7.4. Chế độ tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
CHƯƠNG VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH – KINH TẾ
8.1. Nguồn vốn đầu tư ban đầu
8.2. Vốn vay.
8.3. Phương án trả nợ vay.
8.4. Chi phí
8.5. Doanh thu các năm
8.6. Lợi nhuận dự án
8.7. Thời gian thu hồi vốn

Chương IX: CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ.
9.1. Hiệu quả kinh tế.
9.2. Hiệu quả xã hội của dự án.
CHƯƠNG X
KẾT LUẬN

2

Nhóm 6
Lớp ĐH QTKD2-K4

Dự án Đầu tư sản xuất gạch đỏ
GVHD: Th.s Vũ Đình Khoa

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Quản lý kinh doanh
CHƯƠNG I

NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
1.1.

Giới thiệu chủ đầu tư.
-

Tên công ty: Công ty TNHH Bảo Long

-

Trụ sở chính: xã Đào Viên- huyện Quế Võ- tỉnh Bắc ninh

-

Điên thoại: 02413.224.226

-

Người đại diện: ông Nguyễn Huy Hùng

-

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thàn...
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Khoa Quản lý kinh doanh
Tóm tắt dự án
CHƯƠNG I: NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU
1.1. Căn cứ pháp lý.
1.2. Căn cứ thực tế.
1.3. Mục tiêu đầu tư.
1.4. Năng lực đầu tư
CHƯƠNG II: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG
2.1. Tên sản phẩm.
2.2. Tính năng công dụng sản phẩm
2.3. Quy cách tiêu chuẩn, chất lượng.
2.4. Hình thức bao bì đóng gói.
CHƯƠNG III: THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN
3.1. Khu vực tiêu thụ và nhu cầu về sản phẩm.
3.2. Dự kiến mức độ thâm nhậpchiếm lĩnh thị trường của dự án trong suốt thời
kỳ hoạt động.
3.3. Giá và các giải pháp thị trường cho sản phẩm đầu ra của dự án.
CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN
4.1. Mô tả thế hệ công nghệ và lý giải tại sao chọn công nghệ được mô tả trong dự
án.
4.2. Đánh giá tính hiện đại, tính phù hợp, các đặc điểm ưu việt các hạn chế của
công nghệ đã chọn
4.3. Sự cần thiết của chuyển giao công nghệ cho dự án.
4.4. Nguồn cung cấp công nghệ và thiết bị
4.5. Danh mục trang thiết bị và giá cả của chúng:
4.6. Phương thức thanh toán và các dịch vụ đi kèm của nhà cung cấp thiết bị
CHƯƠNG V: ĐỊA ĐIỂM BỐ TRÍ DỰ ÁN VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU
VÀO
5.1. Khái quát tình hình Kinh tế - Xã hội của Huyện Quế
1
Nhóm 6 D án Đầu tư sản xuất gạch đỏ
Lớp ĐH QTKD2-K4 GVHD: Th.s Vũ Đình Khoa
Dự án Đầu tư sản xuất gạch đỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án Đầu tư sản xuất gạch đỏ - Người đăng: phuong-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Dự án Đầu tư sản xuất gạch đỏ 9 10 807