Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Khách Sạn

Được đăng lên bởi phattrien3101
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án khách sạn
1
2
2.1

2.2

2.3
2.4
3

4
5

6

7
8
8.1

8.2

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
20,000 Triệu

Đất
Trả năm 2012, bao gồm thuế trước bạ, 96000m2
Chi phí xây dựng
Đáp ứng bằng vay nợ
Khách sạn
Nền móng
6,133 Triệu
Trả năm 2012
Khung sườn
11,646 Triệu
Trả năm 2012
Hoàn thiện nội thất
14,066 Triệu
Trả năm 2012
Các dịch vụ
10,517 Triệu
Trả năm 2012
Trang thiết bị và hoàn thiện
870 Triệu
Trả năm 2012
Chi phí chung
1,591 Triệu
Trả năm 2012
Spa
Trả năm 2012
Nền móng
3,049 Triệu
Trả năm 2012
Khung sườn
3,974 Triệu
Trả năm 2012
Hoàn thiện nội thất
7,371 Triệu
Trả năm 2012
Các dịch vụ
1,980 Triệu
Trả năm 2012
Trang thiết bị và hoàn thiện
853 Triệu
Trả năm 2012
Chi phí chung
1,425 Triệu
Trả năm 2012
Chi phí trang thiết bị cho khách sạn
9,412 Triệu
Trả năm 2013 + CĐT trả
Chi phí xây dựng công trình phụ
3,366 Triệu
Trả năm 2013 + CĐT trả
Chi phí khác
Trả năm 2013
Chi phí rà phá bom mìn
500 Triệu
Trả năm 2013
Chi phí bảo hiểm công trình
300 Triệu
Trả năm 2013
CP hoàn trả hiện trạng hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng300
bởi Triệu
công trình
Trả năm 2013
Chi phí khác còn lại
800 Triệu
Trả năm 2013
Chi phí quản lý và tư vấn
2,400 Triệu
Trả năm 2013
Thông tin khác
Vốn lưu động ban đầu
8,000
LV trong thời gian xây dựng năm đầu
2,000
LV trong thời gian xây dựng năm hai
700
Vốn lưu động
Tiền mặt tối thiểu
5% Tổng doanh thu
Phải trả
10% Chi phí thực phẩm đồ uống, chi phí Spa
Phải thu
5% Tổng doanh thu
Tồn kho NVL cho nhà hàng + Spa
50% Chi phí thực phẩm đồ uống, chi phí Spa
Chi phí dự phòng
10% Trên tổng chi phí đất, xây dựng, chi phí quản lý, tư vấn và chi ph
Doanh thu của dự án
Doanh thu phòng khách sạn
Giá thuê phòng tại thời điểm khai trương
110 USD/ngày
Số lượng phòng
100 phòng
Công suất phòng
50% Năm đầu khai trương
Tốc độ tăng công suất phòng
5% Mỗi năm
Số ngày hoạt động 1 năm
365 Ngày
Doanh thu từ nhà hàng
50% Doanh thu phòng

8.3
8.4
9
9.1

9.2

10

11

Doanh thu từ Spa
Doanh thu từ các dịch vụ khác
Chi phí hoạt động
Chi phí hoạt động bộ phận
Chi phí buồng phòng
Chi phí thực phẩm và đồ uống
Chi phí Spa
Chi phí các dịch vụ khác
Chi phí hoạt động chung
Chi phí nhân viên và chi phí quản lý
Chi phí marketing
Chi phí năng lượng
Bảo hiểm
Chi phí bảo dưỡng
Kế hoạch khấu hao và thanh lý tài sản
Nhà cửa, các công trình xây dựng
Máy móc thiết bị
Các công trình phụ
Các yếu tố khác
Vay NH
Lãi suất vay dự kiến
Thời hạn trả nợ
Mức sinh lợi kỳ vọng
Tỷ giá quy đổi dự kiến
Không nộp thuế trong 2 năm đầu
Giảm thuế trong 3 năm tiếp
Thuế nộp các năm còn lại
Lạm phát dự kiến
Thời gian xây dựn...
Dự án khách sạn
CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
1 Đất 20,000 Triệu
Trả năm 2012, bao gồm thuế trước bạ, 96000m2
2 Chi phíy dựng Đáp ứng bằng vay nợ
2.1 Khách sạn
Nền móng 6,133 Triệu Trả năm 2012
Khung sườn 11,646 Triệu Tr năm 2012
Hoàn thiện nội thất 14,066 Triệu Tr năm 2012
Các dịch vụ 10,517 Triệu Tr năm 2012
Trang thiết bị và hoàn thiện 870 Triệu Trả năm 2012
Chi phí chung 1,591 Triệu Trả năm 2012
2.2 Spa Trả năm 2012
Nền móng 3,049 Triệu Trả năm 2012
Khung sườn 3,974 Triệu Trả năm 2012
Hoàn thiện nội thất 7,371 Triệu Trả năm 2012
Các dịch vụ 1,980 Triệu Trả năm 2012
Trang thiết bị và hoàn thiện 853 Triệu Trả năm 2012
Chi phí chung 1,425 Triệu Trả năm 2012
2.3 Chi phí trang thiết bị cho khách sạn 9,412 Triệu Trả năm 2013 + CĐT trả
2.4 Chi phíy dựng công trình phụ 3,366 Triệu Trả năm 2013 + CĐT trả
3 Chi phí khác Trả năm 2013
Chi phí rà phá bom mìn 500 Triệu Trả năm 2013
Chi phí bảo hiểm công trình 300 Triệu Trả năm 2013
CP hoàn trả hiện trạng hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi công trình
300 Triệu Trả năm 2013
Chi phí khác còn lại 800 Triệu Trả năm 2013
4 Chi phí quản lý và tư vấn 2,400 Triệu Trả năm 2013
5 Thông :n khác
Vốn lưu động ban đầu 8,000
LV trong thời gian xây dựng năm đầu 2,000
LV trong thời gian xây dựng năm hai 700
6 Vn lưu động
Tiền mặt tối thiểu 5% Tổng doanh thu
Phải trả 10% Chi phí thực phẩm đồ uống, chi phí Spa
Phải thu 5% Tổng doanh thu
Tồn kho NVL cho nhà hàng + Spa 50% Chi phí thực phẩm đồ uống, chi phí Spa
7 Chi phí dự phòng 10%
Trên tổng chi phí đất, xây dựng, chi phí quản lý, vấn và chi phí khác
8 Doanh thu của dự án
8.1 Doanh thu phòng khách sạn
Giá thuê phòng tại thời điểm khai trương 110 USD/ngày
Số lượng phòng 100 phòng
Công suất phòng 50% Năm đầu khai trương
Tốc độ tăng công suất phòng 5% Mỗi năm
Số ngày hoạt động 1 năm 365 Ngày
8.2 Doanh thu từ nhà hàng 50% Doanh thu phòng
Dự Án Khách Sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Khách Sạn - Người đăng: phattrien3101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Dự Án Khách Sạn 9 10 331