Ktl-icon-tai-lieu

dự án kinh doanh 1

Được đăng lên bởi Đại Lâm Mộc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Xác định các hoạt động kinh doanh chính
Tên công ty________________________________________________________
Địa điểm__________________________________________________________
Loại hình kinh doanh

_____________bán lẻ

_________ sản xuất

_____________bán buôn _________ xây dựng
_____________dịch vụ

_________ khác (ghi cụ thể)

Sản phẩm/dịch vụ___________________________________________________
_________________________________________________________________
Các nhu cầu khách hàng cần thoả mãn/đáp ứng ___________________________
_________________________________________________________________
Lợi thế cạnh tranh___________________________________________________
_________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn
1 - 3 năm

5-10 năm

Mục tiêu của Công ty________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Phân tích thị trường
Xác định thị trường trọng tâm: khách hàng tiềm năng.
Khách hàng _____ Thương mại _____ Công nghiệp ______ Khác (cụ thể) ______
Nếu là lĩnh vực thương mại hoặc công nghiệp, mô tả các công ty mà bạn hướng
tới:
Loại hình: _________________________________________________________
Địa điểm ______________________ Qui mô _____________________________
Nếu là người tiêu dùng, mô tả nhóm đối tượng mà bạn nghĩ sẽ chiếm phần lớn
trong công việc của bạn
Nam/nữ ________________________Độ tuổi_____________________________
Mức thu nhập ______________ Nghề nghiệp_____________________________

Công ty của bạn sẽ tập trung vào khu vực địa lý nào?
_________________________________________________________________
Bạn đã xác định được bao nhiêu khách hàng tiềm năng?
_________________________________________________________________
Bạn có dự đoán được mật độ dân cư trong nhóm khách hàng sẽ tăng hơn, giữ ở
mức hiện tại hay giảm xuống? Tại sao?
_________________________________________________________________
Nhu cầu của thị trường trọng tâm của bạn là gì?
_________________________________________________________________
Thông tin của bạn dựa trên cơ sở nào?
_________________________________________________________________
Thị trường trọng tâm của bạn dựa trên tiêu chí nào khi ra quyết định mua?
_________________________________________________________________
Thông tin của bạn dựa trên cơ sở nào?
_________________________________________________________________
3. Xác định đối thủ cạnh tranh
Nêu 3 đối thủ ...
1. Xác định các hoạt động kinh doanh chính
Tên công ty________________________________________________________
Địa điểm__________________________________________________________
Loại hình kinh doanh _____________bán lẻ _________ sản xuất
_____________bán buôn _________ xây dựng
_____________dịch vụ _________ khác (ghi cụ thể)
Sản phẩm/dịch vụ___________________________________________________
_________________________________________________________________
Các nhu cầu khách hàng cần thoả mãn/đáp ứng ___________________________
_________________________________________________________________
Lợi thế cạnh tranh___________________________________________________
_________________________________________________________________
Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn
1 - 3 năm 5-10 năm
Mục tiêu của Công ty________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Phân tích thị trường
Xác định thị trường trọng tâm: khách hàng tiềm năng.
Khách hàng _____ Thương mại _____ Công nghiệp ______ Khác (cụ thể) ______
Nếu lĩnh vực thương mại hoặc công nghiệp, tả các công ty bạn hướng
tới:
Loại hình: _________________________________________________________
Địa điểm ______________________ Qui mô _____________________________
Nếu người tiêu dùng, tả nhóm đối tượng bạn nghĩ sẽ chiếm phần lớn
trong công việc của bạn
Nam/nữ ________________________Độ tuổi_____________________________
Mức thu nhập ______________ Nghề nghiệp_____________________________
dự án kinh doanh 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự án kinh doanh 1 - Người đăng: Đại Lâm Mộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
dự án kinh doanh 1 9 10 291