Ktl-icon-tai-lieu

Đưa ra ví dụ và phân tích các quan điểm quản trị theo marketing

Được đăng lên bởi p3kun10
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 8883 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MÔN HỌC
MARKETING NGÀNH MAY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bùi Vân Anh
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn thị Thu Hà
Lại thị Hằng
Phạm thị thu hằng
Ngô thị Hằng
Nguyễn thị Hằng
Nguyễn thị Hiền
Nguyễn Văn Huy

Câu hỏi 1: Đưa ra ví dụ và phân tích các quan
điểm quản trị theo marketing ?
Câu hỏi 2: Thiết kế bảng câu hỏi điều tra thị
trường cho 1 sản phẩm của 1 doanh nghiệp
may cụ thể ?

Câu hỏi 1: Đưa ra ví dụ và phân tích các
quan điểm quản trị theo marketing ?
Các quan điểm quản trị theo marketing: Có 5 quan
điểm quản trị theo marketing
• Quan điểm hoàn thiện sản xuất
• Quan điểm hoàn thiện sản phẩm
• Quan điểm nỗ lực thương mại
• Quan điểm marketing
• Quan điểm marketing đạo đức xã hội

1.
Quan điểm hoàn thiện sản xuất:
Nội dung:
• Người tiêu dùng sẽ có cảm tình với những loại hàng hoá được bán
rộng rãi và giá cả phải chăng.
•
 Các doanh nghiệp cần tập trung vào việc tăng quy mô sản xuất,
mở rộng phạm vi tiêu thụ và nâng cao hiệu quả của hệ thống phân
phối
  Vấn đề mấu chốt là các doanh nghiệp phải sản xuất ra số lượng
sản phẩm nhiều và mức giá thấp .
• Nhưng quan điểm này chỉ được áp dụng trong trường hợp sau:
• - Thứ thất, nhu cầu về sản phẩm đó phải vượt quá khả năng sản
xuất
• => nhà sản xuất phải tìm mọi cách để đẩy mạnh sản xuất.
• - Thứ hai, giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất sản phẩm cao
, nhu cầu tiêu dùng giảm xuống => nhà sản xuất phải tìm cách để
tăng năng suất lao động , đồng thời giảm chi phí và giá thành sản
phẩm xuống

2. Quan điểm hoàn thiện sản phẩm
Nội dung :
•
Người tiêu dùng luôn ưa thích những sản phẩm có chất lượng
cao , có tính năng sử dụng tốt .
  Các doanh nghiệp muốn thành công phải luôn tập trung nguồn
lực vào việc tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao nhất và
thường xuyên hoàn thiện chúng. Bên cạnh đó phải tổ chức phân
phối theo các kênh thuận tiện , tìm cách thuyết phục người mua về
tính ưu việt về sản phẩm của mình .
• Nhiều doanh nghiệp theo quan điểm này chỉ chú trọng đến sản
phẩm mà không tính đến nhu cầu của khách hàng, đó là một xu
hướng cực đoan cần tránh: “Marketing thiển cận” hay “Marketing
phiến diện”. Những doanh nghiệp này lẽ ra phải “nhìn ra cửa sổ”
thì họ lại chỉ “soi gương”.
• Quan niệm này đòi hỏi việc hoàn thiện hàng hóa luôn phải tính đến
chu kỳ sống của sản phẩm trong công cuộc cạnh tranh ngày càng
ác liệt, và khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ.

3. Quan điểm nỗ lực thương mại
Nội dung :
• Người tiêu dùng sẽ không mua...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đưa ra ví dụ và phân tích các quan điểm quản trị theo marketing - Người đăng: p3kun10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đưa ra ví dụ và phân tích các quan điểm quản trị theo marketing 9 10 160