Ktl-icon-tai-lieu

Ebook từ vựng

Được đăng lên bởi nminhtam1618
Số trang: 409 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ờ
ờ

ầ

ầ

ả

ơ

ổ

ằ

ạ

ừ ễ ị

ầ

ả ặ

ể

ể

ượ

ề

ổ

ợ

ề

ồ

ầ
ệ

ợ

ế

ẫ

ủ

ổ

ề

ầ

ượ ấ

ủ

ộ ố

ợ

ể

ừ

ể ệ
ể

ẽ

ử ụ

ễ

ế ượ

ế

ả
ạ

ề

ủ

Admin Group
"Hội luyện thi đại học môn tiếng anh"

Lê Thị Hường

A
1. Afraid- Scared- Frightened (adj): sợ
- 1 số trường hợp 3 từ này có thể dùng thay thế cho nhau.
* Don’t be scared / afraid / frightened! I’m not going to hurt you.
(Đừng sợ, tôi không làm bạn đau đâu).
- Cả 3 tính từ này đều có cấu trúc of + -ing và to + infinitive.
Huong’s afraid of / scared of / frightened of flying in small planes.
(Hường sợ đi máy bay nhỏ).
She seemed too afraid/ scared/ frightened to swim where there were such big waves.
(Cô ấy có vẻ sợ bơi những nơi có sóng lớn).
a. Afraid /əˈfreɪd/
- Có thể dùng cùng với đại từ, danh từ.
Thuy Trung’s a strict teacher. Everyone seems to be afraid of him.
(Thuy Trung là một giáo viên nghiêm khắc. Có vẻ ai cũng sợ ông).
- Không thể nói “afraid by something”
Huong was afraid by the hooting of the cat.=> FALSE
(Hường sợ tiếng kêu của con mèo)
- Afraid không thể đứng trước danh từ, chỉ đứng sau động từ.
A very afraid man=> FALSE
(1 người rất nhát gan)
He seemed afraid.
(Có vẻ anh ta sợ).
b. Scared /skɛːd/
- Có thể dùng cùng với đại từ, danh từ.

A‐B‐C‐D

Lê Thị Hường
Thuy Trung’s a strict teacher. Everyone seems to be scared
of him.
(Thuy Trung là một giáo viên nghiêm khắc. Có vẻ ai cũng sợ ông).
- Có thể nói “scared by something”
Huong was scared by the hooting of the cat.
(Hường sợ tiếng kêu của con mèo)
- Scared có thể đứng trước danh từ/ sau động từ.
A very scared man
(1 người rất nhát gan)
He seemed scared.
(Có vẻ anh ta sợ).
c. Frightened /ˈfrʌɪtnd/
- Không thể dùng cùng với đại từ, danh từ.
Thuy Trung’s a strict teacher. Everyone seems to be frightened of him.=> FALSE
(Thuy Trung là một giáo viên nghiêm khắc. Có vẻ ai cũng sợ ông).
- Có thể nói “frightened by something”
Huong was frightened by the hooting of the cat.
(Hường sợ tiếng kêu của con mèo)
- Frightened có thể đứng trước danh từ/ sau động từ.
A very frightened man
(1 người rất nhát gan)
He seemed frightened.
(Có vẻ anh ta sợ).
2. Alone- Solitary: 1 mình
a. Alone /əˈləʊn/ (adj- adv) : to be+ alone: một mình, không có ai bên cạnh, tách
khỏi những người, vật khác

A‐B‐C‐D

Lê Thị Hường
She looked forward to being alone in own castle .
(Cô ấy mong được sống một mình trong lâu đài của mình).
- “Feel alone” mang sắc thái nghĩa mạnh hơn, không chỉ là một mình mà còn
là cô đơn, không hạnh phúc.
I feel alone almost all the ti...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook từ vựng - Người đăng: nminhtam1618
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
409 Vietnamese
Ebook từ vựng 9 10 819