Ktl-icon-tai-lieu

eoffice

Được đăng lên bởi muaban-online-0993188444
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ .NET
Giải pháp văn phòng không giấy tờ

Bản quyền © 2008-2014

Chứng nhận số 3500/2008/QTG
do Cục Bản quyền Tác giả cấp ngày 30/09/2008XVJN

CÔNG TY GIẢI PHÁP CNTT & TRUYỀN THÔNG DAGINET
Văn Phòng Điện Tử .NET

Website:  * Email: sale@daginet.com

Trang 2

CÔNG TY GIẢI PHÁP CNTT & TRUYỀN THÔNG DAGINET
Văn Phòng Điện Tử .NET

Mục lục
I. Giới thiệu về Văn Phòng Điện Tử .NET.................................................................. 4
II. Mục tiêu của Văn Phòng Điện Tử .NET ................................................................ 4
III. Lợi ích của Văn Phòng Điện Tử .NET ................................................................. 5
3.1. Lãnh đạo .................................................................................................................................... 5
3.2. Chuyên viên ............................................................................................................................... 5
3.3. Văn thư ...................................................................................................................................... 5
3.4. Doanh nghiệp............................................................................................................................. 5

IV. Các chức năng chính của Văn Phòng Điện Tử .NET .......................................... 7
4.1. Tin điều hành tác nghiệp .......................................................................................................... 7
4.2. Quản lý phân phối công văn .................................................................................................... 7
4.3. Quản lý lịch biểu ....................................................................................................................... 7
4.4. Quản lý công việc ...................................................................................................................... 7
4.5. Quản lý hồ sơ, trình duyệt........................................................................................................ 7
4.6. Quản lý tài liệu (File Server) .................................................................................................... 8
4.7. Quản trị nhân sự ....................................................................................................................... 8
4.8. Tủ hồ sơ cá nhân ...............................................................................................
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ .NET
Giải pháp văn phòng không giấy tờ
Bản quyền © 2008-2014
Chứng nhận số 3500/2008/QTG
do Cục Bản quyền Tác giả cấp ngày 30/09/2008XVJN
eoffice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
eoffice - Người đăng: muaban-online-0993188444
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
eoffice 9 10 772