Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Được đăng lên bởi lhsang72
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

GS.TS Bùi Xuân Phong
1. Đặt vấn đề
Thương hiệu và xây dựng, quản lý thương hiệu cho sản phẩm dịch vụ đang là
một vấn đề cần quan tâm, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Cho đến nay, đã có
nhiều bài viết về vấn đề này, tuy nhiên trong thực tế nhận thức về thương hiệu và
xây dựng thương hiệu sản phẩm dịch vụ còn chưa đầy đủ. Trong phạm vi bài viết
này, chúng tôi muốn đề cập đến vai trò của thương hiệu sản phẩm dịch vụ, những
khó khăn của doanh nghiệp trong xây dựng, quản lý thương hiệu, trên cơ sở đó
kiến nghị một số giải pháp nhằm xây dựng và quản lý thương hiệu sản phẩm dịch
vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
2. Thương hiệu sản phẩm dịch vụ và một số khó khăn trong quá trình xây
dựng
Hiện nay ở nước ta vẫn còn xuất hiện cả hai khái niệm nhãn hiệu và thương
hiệu. Có những cách hiểu thì đồng nghĩa nhãn hiệu với thương hiệu. Có cách hiểu
lại phân biệt nhãn hiệu với thương hiệu.
Theo Hiệp hội marketing Hoa kỳ: “ Nhãn hiệu/thương hiệu (brand) là tên gọi,
biểu tượng, dấu hiệu, kiểu dáng hoặc sự phối hợp tất cả các yếu tố này để có thể
nhận biết hàng hoá hoặc dịch vụ của một người bán cũng như phân biệt nó với
hàng hoá hay dịch vụ của những người bán khác”.
Theo Philip Kotler, một chuyên gia marketing nổi tiếng thế giới thì “ Thương
hiệu (brand) có thể được hiểu như là tên gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay
sự phối hợp giữa chúng được dùng để xác nhận sản phẩm của người bán và để
phân biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh”.
Cùng với quá trình phát triển của khoa học marketing, khi tư duy marketing
đã dần trở nên hoàn thiện thì quan niệm về thương hiệu cũng đã có sự thay đổi.
Thương hiệu bây giờ không chỉ là một cái tên hay một biểu tượng thuần tuý mà
đằng sau nó là chất lượng sản phẩm dịch vụ, uy tín của doanh nghiệp… là tất cả
những thứ mà doanh nghiệp đảm bảo cung cấp cho khách hàng. Chính vì vậy,
chúng tôi thấy thương hiệu sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp là biểu hiện trên
thị trường của tất cả những thứ mà doanh nghiệp đó có và đảm bảo cung cấp cho
khách hàng từ con người, tổ chức đến hàng hoá dịch vụ.

Thương hiệu là tài sản của doanh nghiệp do do đó nó tạo ra dòng tiền tăng
thêm cho sản phẩm dịch vụ qua khả năng phân biệt uy tín, chất lượng trên thị
trường. Chính vì vậy xây dựng và quản lý thương hiệu là vấn đề trung tâm của các
nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp bởi nó là nhân tố cơ bản quyết định đến
giá trị thị trường củ...
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
GS.TS Bùi Xuân Phong
1. Đặt vấn đề
Thương hiệu và xây dựng, quảnthương hiệu cho sản phẩm dịch vụ đang
một vấn đề cần quan tâm, nhất trong giai đoạn hiện nay. Cho đến nay, đã
nhiều bài viết về vấn đề này, tuy nhiên trong thực tế nhận thức về thương hiệu
xây dựng thương hiệu sản phẩm dịch vụ còn chưa đầy đủ. Trong phạm vii viết
này, chúng tôi muốn đề cập đến vai trò của thương hiệu sản phẩm dịch vụ, những
khó khăn của doanh nghiệp trong xây dựng, quản thương hiệu, trên cơ sở đó
kiến nghị một số giải pháp nhằm xây dựng quản thương hiệu sản phẩm dịch
vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
2. Thương hiệu sản phẩm dịch vụ và một số khó khăn trong quá trình xây
dựng
Hiện nay nước ta vẫn còn xuất hiện cả hai khái niệm nhãn hiệu thương
hiệu. những cách hiểu thì đồng nghĩa nhãn hiệu với thương hiệu. cách hiểu
lại phân biệt nhãn hiệu với thương hiệu.
Theo Hiệp hội marketing Hoa kỳ: “ Nhãn hiệu/thương hiệu (brand) là tên gọi,
biểu tượng, dấu hiệu, kiểu dáng hoặc sự phối hợp tất cả các yếu tố này để thể
nhận biết hàng hoá hoặc dịch vụ của một người bán cũng như phân biệt với
hàng hoá hay dịch vụ của những người bán khác”.
Theo Philip Kotler, một chuyên gia marketing nổi tiếng thế giới thì Thương
hiệu (brand) có thể được hiểu như tên gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay
sự phối hợp giữa chúng được dùng để xác nhận sản phẩm của người bán để
phân biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh”.
Cùng với quá trình phát triển của khoa học marketing, khi duy marketing
đã dần trở nên hoàn thiện thì quan niệm về thương hiệu cũng đã có sự thay đổi.
Thương hiệu bây giờ không chỉ một cái n hay một biểu tượng thuần tuý
đằng sau là chất lượng sản phẩm dịch vụ, uy n của doanh nghiệp… tất c
những thứ doanh nghiệp đảm bảo cung cấp cho khách hàng. Chính vậy,
chúng tôi thấy thương hiệu sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp biểu hiện trên
thị trường của tất cả những thứ doanh nghiệp đóđảm bảo cung cấp cho
khách hàng từ con người, tổ chức đến hàng hoá dịch vụ.
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - Trang 2
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - Người đăng: lhsang72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 9 10 500