Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Được đăng lên bởi ngocnudhgdth12b
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN TIẾNG VIỆT

Bài27: Ôntập

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu

Thứba,ngày1tháng10năm2013

Tiếng Việt

Kiểm tra bài cũ

trí
cá
chú
ynhớ
tế
trê
ý

bÐbÞho,mÑchobÐraytÕx·.

Thứba,ngày1tháng10năm2013

Tiếng Việt

Bàimới

Thứbangày1tháng10năm 2013
Tiếng Việt

ph
phố

ô

qu
quê

ê

Thứbangày1tháng10năm 2013
Tiếng Việt

Bài 27:Ôn tập

o

ô

ph

pho

nh

a

e

ê

phô

pha

phe

phê

nho

nhô

nha

nhe

nhê

gi

gio

giô

gia

gie

giê

tr

tro

trô

tra

tre

trê

g

go

gô

ga

ngo

ngô

nga

gh

ghe

ghê

ngh

nghe

nghê

que

quê

ng

qu

qua

Thứbangày1tháng10năm 2013
Tiếng Việt

Bài 27:Ôn tập

i

í

y

ýyù

ả
ỉ

ỷyû

ì

ã
ĩó

ịò

GIAÛI LAO

nhà ga

quả nho

tre già

ý nghĩ

nhà ga

tre già

quả nho

ý nghĩ

Viết

Củng cố

* Hãy chọn con vật mà em yêu thích?

ph

nh

tr

qu

g

ng

...
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN TIẾNG VIỆT
Bài27: Ôntập
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - Người đăng: ngocnudhgdth12b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 9 10 373