Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Án Tin Học 6

Được đăng lên bởi Hoang Dung
Số trang: 2749 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rar!###ϐs#########Íét 3#7!###¦###‰·

•#¬ŒC#3## ###lop6\dapan.doc#°@Ñ

#!”ÑHŽ#€##'t#Ó_SJ =DA@DÔ TE#€¦ „ Gu5 )¥4:-t
ŽŠ6þ£VµÐW@j)kü#VŽŠ¢-T#Ö£ª«EGE#®ƒß ’ fuM#&ft:w¢Ö·÷ß~{÷ífLŠ9¢s œ“$ ™2#ù)Éæs<ÎO'™çÏ?
$äŠ&NNf=ŠÙñéŠ#k##Šîdè#A× #ŠŠ\
©Òg†÷äÑ#‰@#J£ùÂäúYN_¿#æRjgA ‚• WB#R¯në#áB/=ËIç×## ‡óºÏä KUXkmôsó#Œ|
¢¨#¿ñ—J»WI#²ï*»1NP
x__-Š¯# „ N0'
©Îi¾iÓé^i% CqVö# „ µƒmöÒÄS#Õ£o#L ÄO”|##»¤2gÂSC#·#”#Œ l Sq+DòBðÂ¥.~ÀٔvO£SK#U‰œHîŒbZ$ÕÑÀL£
# N#î§$)Ž…W# X–¿ÝrzhUÉæ › è ‹ s©¨" Ì;Ð
%ð<®¥2j‘34•Ï«¬Ýü#ç ‹ ©U¥8㠍 , Z*×·cZÎØp¸ œ Ï#–Tt8ÀËÜ+B@#  8³þ« ˆ 2UɕB#ÞkÆ8žº'Ãý.þ–
ˆ ]KêLY“##Š[R&[#a#ôO•õ“*‰Š %÷½ÕÞ´P—ÊW#n¹–#+xÛî£/#©<-Š
¾p¿##éÑáÂÎ#©øCè9&C##°½# ˆ’ ê"ò#Í!)n [ RJ Šâ# [Ç#§z ŠJ#ŠÀèQ`=#
òHÐ6##F(#ðG#$}ò` ‹ #o£Œ##úԊ #ÀÞa#x4É$Ì#ÌHŠ‰L

0?d†C#drNÎ#ç$#¨p ©˜ó#ŠÊ‰7UþÙÂF“#K~ÀÇQu&#UméÒ)ƒ!¹##Ó(ôÆ#I#¸:#¤§ª¹C#*#ìÁV(#BÈ|
¨ä#RüÓ#±ƒEfŽ±#í „ 0 ‚ ¡µ œ ,ª¬ØÁ·#ю#Ê ˆ !êw¤a–ÞgæÃ#èë#! „
vN#SB#ÒÍʸ¦– ÿúI– (Ãê#Æ#i8CÕ܁Ê.lÊ ‹ ÒK ˆ Í«a… - ‡Pã=>Ž¥Æ# ¯çã#Z”0RDj#Š@I²–4h!
¤²G4×T>PÎmž²¬Q#LÙnb}è#!#¤ì#K©~a‰#8ã4â#8k# <i.##cÄDté#Ò*ªô

#É œ ®ÛÆSxR#Št  ¾¡ú#'qIÌtCñÙ8õ#^#bŽg².ºë#c#J¨äŠ
“5#S#S4(¨ÊÍ2®{X*0'±Y¨
¢e#¦x#$ÏGÆ0è¦:EX¥:#µ ‹ #ŠŠ2¡«g¢rW#3™rê#G$:ÆPƔOÊçB·X´#“¸e15Ÿ4¦

’ ¢ß#lÎÁÖ#5#Q#ô{T†…A

bø<M`»#øËb¼#F#}õ¶ŒlR#Q#6ÏFŽ“#L
%Š#ÉßRoàx:^ú>ڏy#l „“·4æ#¤19¨¤µ“S8p}§\¸k#…JH'XmèÈHӐã2á…GõÁÖ#°uŠ
x5*Jíboïwð±ÍKº¹ÜKÿU;ZL°úqÓ{+¾VÛ+J1#°Ší œ <ü\Æ÷ÀàC…#è#U‘$b#ÂÒ#pr#Þ#zI±áú^,¼…
ø:0éC4#`w#Ý#°#@öƒJ##Y#“÷ ’‰ #çƒË#2à•üF#80Á ‡½×ès¹|î¼ÿ;}·×ýzý#?eê-Iä$
±#[}ö¼¹ÄÃ#§Š¬QW###ø#Š
„ . `#¸@zZC$7†*Q—Â
•ú°GÅe€ØöÄY$ÒVt#r#ú¦ý6™QPs·&Ó×ÄGª†#1Ã|¥B#†¨,#Ça#ê œ #²]@epÚeaqpÚRy³±dÍ##ÔÆ##u)TŠ#ß(êY+#!/ ‚ E(^S=Š
èl™:”]_#Á#7 ‚ Ι|¹ ˆ ¤#i\Iù`8¢ŒðvÁU9z"ò¼ré¥PZ»¢;á¦9pðV³R „ NØ®é ‹ ?
è/†¸>qÊøk ‚ ×à^}¯®™K#k† ’ Ð4 [žT#ïј#•
&#]:]vZÚ ‡
7•2,ÚÊé%–,õ#ß>m##?#²Yû
Yr)#W › #ð ‘ à‘ƒ€aMh ’ "( ‚ ŠÏ0§Z#ÌY£#XôëgìBP#| ˆ ~`Î#Í qÊ8aZe# ‚ #2#âýþÞ×#¨#p®å# €? €³îEÜ® ìJÖ
% › 㠔ÿ##Ê ‡ óW#Q.¾”á%@Z#ݪ*Òt{¢ÆLÍxâ0V#TUèzQÉ°j#½{#a"á0rãª#¶#÷A£#:é«É4 › ýi˦س†#"R€.
%#`##0#
Ì
`A#$ Ì#Bs ¦#ü!>Ì:¼(c#È{ß·;•Çáîö{#>·KŠÌlê#¬ŠgìG:ýÊ6Õê…
ó# ‡ÒÝþ#Ìwî#6ë·Î#EJ]p¦.¶#ñ§ZÚ#ÉrQ•k"}!·³¬#Za2T¦## œ #ïO¿Ïé†Â#BUhWVxÔºŸ~#ûø֗
‘#8ÄgRí¬=¨K ‚ Ëþû8âaÞ;6ßöqÛʘó#(
“4ÛÍ`®¬:CŒd#HTi]##
:̽J3ø£2¦&û#Նã¦mFAMòBTž#ª##ÎÍ

L–û)HcÔ4MVå»"ðn0È%,§IùE©æ „ £Š ”# ‹„]n ƒÂ—xÄé0 ˆ5bsZV ™#È#Šºtê ’ ËÐ(Lf¹#t Š'ŠäË¡#Š#
ÿAÃ9‰R`#Oê#ظ¦#Ճ6 ’ B± › #×4â™#«Ý#hƗ'L°

AÖ#jk®×&‰Õƒ#5«ÏÉ× ‚ 7 ‘‚ ì#i 0ÌÆãŠ
Dúæ##ƙc „ b³S ‚ Rû ‡ #ŠXÑÙÊzŠ
ŒOÐút##3©&U_ãΫýöuÁBò4Y#_gS]ª«üìk Ôsµ×EDŠL Nô²¥]#$Š Ž
|
¢I › \³™_
#2#h œ #Å.£Šþtéµ/ÿé0¥—ûç#¿2v#Š
žø‡ ¾#ò#á¾#0!“##.v1-àèy#ä ‡õ
#{#¤#>`×1üîŠî¨Š_ûQ'ŞxWoøÿòL¥Á;#³1Æ#&ÈT€ìŠIØñ ##Å#•uÁ,«ÌÉU¹##)K$##–jÕé2...
  
Giáo Án Tin Học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Án Tin Học 6 - Người đăng: Hoang Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2749 Vietnamese
Giáo Án Tin Học 6 9 10 286