Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi thuy-ulis-vnu
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 3174 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ KINH DOANH
QUỐC TẾ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ
KINH DOANH QUỐC TẾ
Biên soạn :

TS. HÀ VĂN HỘI

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với xu thế “toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế” đang phát triển mạnh mẽ chưa
từng thấy, hoạt động kinh doanh quốc tế cũng ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và có ý
nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu. Mỗi quốc gia đều tìm
cách thâm nhập vào thị trường nước ngoài nhằm tận dụng lợi thế so sánh để mở rộng hoạt động
kinh doanh và phát triển kinh tế. Hơn nữa, kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực rộng lớn, đa dạng
và rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều vấn đề như con người, văn hoá, phong tục tập quán, địa lý,
luật pháp...do vậy kinh doanh quốc tế là một hoạt động rất nhạy cảm đối với mỗi quốc gia, đặc
biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay. Từ nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh quốc tế
đã được doanh nghiệp của nhiều quốc gia quan tâm nghiên cứu và thực hiện. Việc đưa môn học
kinh doanh quốc tế vào chương trình đào tạo đại học các ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành quản
trị kinh doanh ở hầu hết các nước, đã chứng tỏ tầm quan trọng của lĩnh vực kinh doanh này.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, sự thành công ít hay nhiều trong kinh doanh quốc tế phụ
thuộc rất lớn vào sự nhận thức và hiểu biết của các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh quốc
tế và chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, kinh doanh quốc tế là môn học
cần thiết cho tất cả các tổ chức kinh doanh trong xu thế toàn cầu hoá, trước hết là cho những
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
Với ý nghĩa đó, chúng tôi tổ chức biên soạn Tài liệu hướng dẫn học tập môn học “kinh
doanh quốc tế” dành cho hệ đào tạo đại học từ xa ngành quản trị kinh doanh của Học viện công
nghệ bưu chính viễn thông.
Môn học kinh doanh quốc tế góp phần trang bị những kiến thức và phương pháp tư duy mới
cho các cán bộ hoạt động trên lĩnh vực kinh tế quốc tế, đặc biệt là những nhà kinh doanh để có thể
đưa ra được những quyết định tác nghiệp hợp lý nhằm tối đa hoá lợi nhuận, sử dụng và phát huy
tối ưu các lợi thế về nguồn nhân lực, cũng như thoả mãn các yêu cầu khác trong quan hệ kinh
doanh quốc tế. Hoạt động kinh doanh quốc tế gắn liền với các việc đưa ra các quyết định về lựa
chọn chiến lược, chính sách và các hình thức kinh doanh.
Nội dung môn học kinh doanh quốc tế nghiên cứu những ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
QUN TR KINH DOANH
QUC T
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Giáo trình kinh doanh quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kinh doanh quốc tế - Người đăng: thuy-ulis-vnu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Giáo trình kinh doanh quốc tế 9 10 275