Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn bóng đá

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 10510 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Giáo trình bóng đá

Mục lục
Chương I : Lịch sử phát triển môn Bóng đá

trang 2 - 5

Chương II: Kỹ thuật trong bóng đá

trang 6- 54

Chương III: Phương pháp giảng dạy

trang 55 - 57

Chương IV: Luật, Phương pháp tổ chức,
trọng tài

trang 58-66

-1-

Giáo trình bóng đá

CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM, TÁC DỤNG VÀ NGUỒN GỐC,
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG ĐÁ
- Đặc điểm
- Tác dụng
- Nguồn gốc
- Lịch sử phát triển
I. Mục tiêu:
* Sinh viên nắm được nguồn gốc lịch sử ra đời của môn bóng đá.
* Nắm được những mốc thời gian quan trọng về sự phát triển của bóng đá hiện
đại và các đặc điểm của môn thể thao này cũng như tác dụng của nó đối với sự phát
triển thể chất và tinh thần của người tham gia tập luyện và thi đấu cũng như ảnh hưởng
của bóng đá đến đời sống xã hội.

Đặc điểm của môn bóng đá:
Tính tập thể cao,
Tính chiến đấu cao
Môn thể thao phức tạp
-2-

Giáo trình bóng đá

Tác dụng của bóng đá:
Bồi dưỡng con người về mặt ý chí,phẩm chất đạo đức
Tăng cường sức khỏe và nâng cao các tố chất thể lực
Tăng cương tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa các tập thể,các dân tộc và
các quốc gia trên thế giới
Nguồn gốc ra đời của bóng đá:
Ra đời ở Trung Quốc, được đánh dấu
bởi 3 điểm:
Bóng được là bằng da
Bóng được bơm hơi
Có cầu môn

Sự phát triển của môn bóng đá:
Quê hương, xuất sứ của bóng đá hiện đại là nước Anh
Năm ra đời của liên đoàn bóng đá thế giới: 21.5.1904
Luật việt vị ra đời năm 1875
Sự phát triển của các đội hình qua năm tháng:WM,4.2.4 …
II. Nội dung tóm tắt :
Đặc điểm của môn bóng đá:
Tính tập thể cao,
Tính chiến đấu cao
Môn thể thao phức tạp
Tác dụng của bóng đá:
Bồi dưỡng con người về mặt ý chí, phẩm chất
đạo đức
Tăng cường sức khỏe và nâng cao các tố chất
thể lực
Tăng cương tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa
các tập thể,các dân tộc và các quốc gia trên thế giới
Nguồn gốc của môn bóng đá:
o Ra đời ở Trung Quốc, được dánh dấu bởi 3 thời
điểm:
Bóng được làm bằng da
Bóng được bơm hơi
Có cầu môn
Sự phát triển của bóng đá:
Quê hương, xuất sứ của bóng đá hiện đại là nước Anh
Năm ra đời của liên đoàn bóng đá thế giới: 21.5.1904
-3-

Giáo trình bóng đá

Luật việt vị ra đời năm 1875
Sự phát triển của các đội hình qua năm tháng: WM,4.2.4 …
III. Đặc điểm và vai trò của môn bóng đá:
• Bóng đá ngày nay:
• Là môn thể thao có tính thương mại hóa cao:
Ngày nay người ta không chỉ nói “chơi” mà còn “làm ăn” về bóng đá. Muốn
kiếm được nhiều tiền từ bán vé, truyền hình quảng cáo, cổ động, mua bán cầu
thủ…thì phải có nhiều cầu thủ giỏi, đội bóng mạnh, thi đấu xuất sắc. Với mục đích
rõ ràng đó người t...
Giáo trình bóng đá
- 1 -
Mc lc
Chương I : Lch s phát trin môn Bóng đá trang 2 - 5
Chương II: K thut trong bóng đá trang 6- 54
Chương III: Phương pháp ging dy trang 55 - 57
Chương IV: Lut, Phương pháp t chc,
trng tài trang 58-66
Giáo trình môn bóng đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn bóng đá - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo trình môn bóng đá 9 10 944