Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi dlamqthui-gmail-com
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 3356 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ
BÁN HÀNG
Nghề bán hàng được cho là một trong những nghề xưa nhất trên thế gian, được gọi
bằng nhiều chức danh khác nhau như: nhân viên bán hàng, kỹ sư bán hàng, đại diện bán
hàng, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên tư vấn sản phẩm, đại lý v.v…
Lực lượng bán hàng không chỉ có trong các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua-bán,
mà chúng ta còn có thể thấy trong nhiều loại hình tổ chức khác.
Người bán hàng ngày nay đóng một vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Họ được đào
tạo nghiệp vụ một cách bài bản không chỉ để bán sản phẩm mà còn để xây dựng và duy trì
mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng. Họ còn là những nhà chuyên môn có khả năng
phát hiện và giải quyết những vấn đề khó khăn của khách hàng thông qua những giải pháp
mà họ mang lại. Chúng ta cùng xem xét các khái niệm, vai trò và vị trí của hoạt động bán
hàng trong doanh nghiệp ngày nay.

1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
TRONG KINH DOANH
Ngày nay, bán hàng là một nghề có số lượng người tham gia đông đảo và vô cùng đa
dạng. Tại Mỹ có hơn 12 triệu người làm nghề bán hàng và những nghề có liên quan. Để trở
thành một người bán hàng chuyên nghiệp và thành công, chúng ta cần phải trang bị tốt cho
mình kỹ năng, kiến thức và thái độ đúng đắn về nghề bán hàng. Trước tiên chúng ta cần phải
hiểu rõ khái niệm bán hàng là gì để có thể nắm bắt xu thế phát triển của công việc bán hàng
hiện đại.

1.1.1. Khái niệm về bán hàng
Theo quan điểm cổ điển, bán hàng được định nghĩa như sau:
“Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của người bán
chuyển cho người mua để được nhận lại từ người mua tiền hay vật phẩm hoặc giá trị trao
đổi đã thỏa thuận”.
Khái niệm này cho thấy hoạt động bán hàng gồm có hai hành động chính, đó là trao đổi
và thỏa thuận.
Trao đổi trong bán hàng gồm có hành động mua và hành động bán. Hành động bán, đó
là hành động trao đi hàng hóa hay dịch vụ để nhận về tiền hay vật phẩm có giá trị trao đổi
theo thỏa thuận ban đầu. Còn hành động mua là hành động nhận về hàng hóa và dịch vụ từ
phía bên kia và trao tiền hay vật phẩm có giá trị trao đổi được bên kia chấp nhận.
Hành động bán hàng chỉ được thực hiện khi hành động thỏa thuận thành công. Hành
động thỏa thuận chủ yếu là về giá cả, các điều kiện mua bán, giao hàng, thanh toán…
Qua khái niệm trên ta thấy hai đối tượng chủ yếu được đề cập: người mua (khách hàng)
và người bán (nhân viên bán hàng, doanh nghiệp).
Ngày nay, sự cạnh tranh trong thế giới ...
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ
BÁN HÀNG
Nghề bán ng được cho một trong những nghề xưa nhất trên thế gian, được gọi
bằng nhiều chức danh khác nhau như: nhân viên bán hàng, kỹ bán hàng, đại diện bán
hàng, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên vấn sản phẩm, đại v.v…
Lực lượng bán hàng không chỉ trong các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua-bán,
mà chúng ta còn có thể thấy trong nhiều loại hình tổ chức khác.
Người bánng ngày nay đóng một vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Họ được đào
tạo nghiệp vụ một cáchi bản không chỉ để bán sản phẩm còn để xây dựng duy trì
mối quan hệ m ăn lâu dài với khách hàng. Họ còn những nhà chuyên môn khả năng
phát hiện giải quyết những vấn đề khó khăn của khách hàng thông qua những giải pháp
họ mang lại. Chúng ta cùng xem xét các khái niệm, vai trò vị trí của hoạt động bán
hàng trong doanh nghiệp ngày nay.
1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
TRONG KINH DOANH
Ngày nay, n hàng một nghề có số lượng người tham gia đông đảo cùng đa
dạng. Tại M hơn 12 triệu người làm nghề bán hàng những nghề liên quan. Để trở
thành một người bán hàng chuyên nghiệp thành công, chúng ta cần phải trang bị tốt cho
mình kỹ năng, kiến thức và thái độ đúng đắn về nghề bán hàng. Trước tiên chúng ta cần phải
hiểu khái niệm n hàng để thể nắm bắt xu thế phát triển của công việcn hàng
hiện đại.
1.1.1. Khái niệm về bán hàng
Theo quan điểm cổ điển, bán hàng được định nghĩa như sau:
Bán hàng hoạt động thực hiện sự trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của người bán
chuyển cho người mua để được nhận lại từ người mua tiền hay vật phẩm hoặc giá trị trao
đổi đã thỏa thuận”.
Khái niệm này cho thấy hoạt động bán hàng gồm có hai hành động chính, đó là trao đổi
và thỏa thuận.
Trao đổi trong bán hàng gồm hành động mua hành động bán. Hành động bán, đó
hành động trao đi ng hóa hay dịch vụ để nhận về tiền hay vật phẩm giá trị trao đổi
theo thỏa thuận ban đầu. Còn hành động mua nh động nhận về hàng hóa dịch vụ từ
phía bên kia và trao tiền hay vật phẩm có giá trị trao đổi được bên kia chấp nhận.
Hành động bán hàng chỉ được thực hiện khi hành động thỏa thuận thành công. Hành
động thỏa thuận chủ yếu là về giá cả, các điều kiện mua bán, giao hàng, thanh toán…
Qua khái niệm trên ta thấy hai đối tượng chủ yếu được đề cập: người mua (khách hàng)
và người bán (nhân viên bán hàng, doanh nghiệp).
Ngày nay, sự cạnh tranh trong thế giới kinh doanh ngày càng gay gắt nên công việc bán
hàng ngày càng phức tạp. Bán hàng ngày nay không đơn thuần sự trao đổi hàng hóa hay
1
giáo trình quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình quản trị bán hàng - Người đăng: dlamqthui-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
giáo trình quản trị bán hàng 9 10 214