Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình SCM

Được đăng lên bởi nhungtran-dhtm-gmail-com
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 7192 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
Biên soạn : ThS. Nguyễn Kim Anh

-20061

Biên tập
TS. Vũ Việt Hằng

Trình bày
ThS.Nguyễn Kim Anh
CN.Trương Hoàn Toàn
CN.Trần Văn Triều

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Tài liệu lưu hành nội bộ của Đại Học Mở Bán công TP. Hồ Chí Minh. In
1.000 cuốn khổ 14,5x20,5 tại Công ty in Việt Hưng. In xong Quý II năm
2006

2

BÀI GIỚI THIỆU
Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo từ xa của
Đại học Mở-Bán công TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu khái quát về môn học :
Quản lý chuỗi cung ứng là môn học chuyên ngành mới đối với sinh
viên theo học ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Mở-Bán công TP. Hồ
Chí Minh trong xu thế hội nhập toàn cầu. Điểm trọng yếu ở đây là giúp
sinh viên có cái nhìn mới, hiểu quản lý chuỗi cung ứng như một nghề
chuyên môn và có vai trò rất quan trọng để nâng cao lợi thế cạnh tranh của
doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Môn học giới
thiệu các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích, phương pháp,
và các kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng để người học
có được cái nhìn tổng quát trước khi đi vào chuyên sâu.
Mục tiêu của môn học :
Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ:
ƒ Hiểu được đây là một ngành học, một khoa học, một nghề chuyên
môn rất mới trên thế giới và ở Việt Nam.
ƒ Nắm bắt các lý thuyết sử dụng trong công tác quản lý chuỗi cung ứng
để áp dụng trong thực hành nghề nghiệp.
ƒ Hiểu được các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích và
phương pháp quản lý chuỗi cung ứng.
ƒ Tiếp cận các kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng.
ƒ Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng.
ƒ Có cái nhìn về triển vọng phát triển nghề nghiệp tương lai.

3

Bố cục tài liệu
Tài liệu được chia thành 6 bài với thời lượng là 45 tiết, theo trình tự
như sau:
ƒ Bài 1 : Tổng quan về chuỗi cung ứng.
ƒ Bài 2 : Hoạt động điều hành Chuỗi cung ứng: Hoạch định và Tìm
nguồn cung ứng
ƒ Bài 3 : Hoạt động điều hành Chuỗi cung ứng: Sản xuất và Phân phối
ƒ Bài 4 : Công nghệ thông tin và Chuỗi cung ứng
ƒ Bài 5 : Đo lường hiệu quả hoạt động Chuỗi cung ứng.
ƒ Bài 6 : Xây dựng hệ thống Chuỗi cung ứng.
Mỗi bài đều được tổ chức theo một khung thống nhất, bao gồm các phần sau:
ƒ Giới thiệu khái quát và mục tiêu cần đạt được
ƒ Khái niệm cơ bản và cách học
ƒ Nội dung cơ bản của bài – tài liệu tham khảo
ƒ Một số điểm lưu ý khi học
ƒ Tóm lược những vấn đề cần ghi nhớ
ƒ Câu hỏi gợi ý cho cá nhân/nhóm
ƒ Trả lời /hướng dẫn trả lời câu hỏi
Hướng dẫn khái quát ...
ĐẠI HC M BÁN CÔNG TP. H CHÍ MINH
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
QUN LÝ CHUI CUNG NG
Biên son : ThS. Nguyn Kim Anh
-2006-
1
giáo trình SCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình SCM - Người đăng: nhungtran-dhtm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
giáo trình SCM 9 10 419