Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình sơ cấp nghề

Được đăng lên bởi ngan-trn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Ngày nay trong thời đại phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật các cấu trúc
máy và chi tiết máy trong chế tạo máy ngày càng phức tạp vì yêu cầu ký thuật đối với
các thông số của chúng ngày càng tăng và còn do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật các
máy thường lỗi thời nhanh nên dẫn dến việc thay đổi chúng thường xuyên. Để đảm bảo
chất lượng của máy chúng ta phải thường xuyên đưa ra và thực hiện theo các tiêu chuẩn
mới và xem xét các tiêu chuẩn đang hiện hành, thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá các cấu
trúc tối ưu của máy, dụng cụ, các cụm và chi tiết của chúng, bảo đảm tính đổi lẫn hoàn
toàn của chúng sẽ tạo điều kiện để chuyên môn hoá và hợp tác hoá nền công nghiệp, để
sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao và tính kinh tế cao.
Môn học “ Dung sai và lắp ghép” là cơ sở khoa học cho việc định mức tiêu chuẩn
hoá, đáp ứng nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật , tăng năng suất, chất lượng sản
phẩm trong sản xuất.
Mục đích của môn học là tìm ra những qui tắc thiết kế và chế tạo sao cho các chi
tiết, cụm máy và máy đạt được tính đổi lẫn chức năng (về các yếu tố hình học của chi
tiết) đồng thời nghiên cứu biện pháp sao cho khi chế tạo các chi tiết đã được thiết kế theo
những qui tắc kể trên thì những yếu tố hình học của chúng cần phù hợp với công nghệ
gia công, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nước ta là nước đang phát triển để có thể đuổi kịp các nước tiên tiến thì khi soạn
thảo các tiêu chuẩn quốc gia cần tính tới các chỉ dẫn của các tổ chức quốc tế về tiêu
chuẩn hoá.
ISO là tổ chức quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, được thành lập năm
1926 với cái tên ISA, đến năm 1941 đổi thành ISO. Mục đích cơ bản của ISO( được ghi
trong cương lĩnh) là góp phần thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới
nhằm giảm nhẹ sự trao đổi hàng hoá giữa các nước và phát triển sự hợp tác trong lĩnh
vực văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế. Cơ quan tối cao của ISO là đại hội đồng,
được nhóm họp 3 năm 1 lần nhằm thông qua các quyết định về những vấn đề quan trọng
nhất và bàn chủ tịch tổ chức. hiện naythành viên ISO có trên 100 nước.

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC
Định nghĩa: Độ chính xác của chi tiết máy là mức độ giống nhau về mặt hình học và
tính chất cơ lý của chi tiết thực gia công được so với dung sai của trên bản vẽ chi tiết.
Trong quá trình sản xuất do nhiều yếu tố tác động ta không thể đạt được chi tiết
với độ chính xác tuyệt đối (mà cả trong đo lường cũng không có độ chính xác tuyệt đối)
mà nó...

Ngày nay trong thời đại phát triển của ch mạng khoa học kỹ thuật các cấu trúc
máy chi tiết máy trong chế tạo máy ngày càng phức tạp yêu cầu thuật đối với
các thông số của chúng ngày càng tăng còn do sự tiến b của khoa học kỹ thuật các
máy thường lỗi thời nhanh nên dẫn dến việc thay đổi chúng thường xuyên. Để đảm bảo
chất lượng của máy chúng ta phải thường xuyên đưa ra thực hiện theo các tiêu chuẩn
mới và xem xét các tiêu chuẩn đang hiện hành, thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá các cấu
trúc tối ưu của y, dụng cụ, các cụm chi tiết của chúng, bảo đảm tính đổi lẫn hoàn
toàn của chúng sẽ tạo điều kiện để chuyên môn hoá hợp tác hoá nền công nghiệp, để
sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao và tính kinh tế cao.
Môn học “ Dung sai và lắp ghép” là cơ sở khoa học cho việc định mức tiêu chuẩn
hoá, đáp ứng nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật , tăng năng suất, chất lượng sản
phẩm trong sản xuất.
Mục đích của môn học tìm ra những qui tắc thiết kế chế tạo sao choc chi
tiết, cụm máy máy đạt được tính đổi lẫn chức năng (về các yếu tố hình học của chi
tiết) đồng thời nghiên cứu biện pháp sao cho khi chế tạo các chi tiết đã được thiết kế theo
những qui tắc kể trên thì những yếu tố hình học của chúng cần phù hợp với công nghệ
gia công, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nước taớc đang phát triển để thể đuổi kịp cácớc tiên tiến thì khi soạn
thảo các tiêu chuẩn quốc gia cần tính tới các chỉ dẫn của các tổ chức quốc tế về tiêu
chuẩn hoá.
ISO là tổ chức quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, được thành lập năm
1926 với cái tên ISA, đến năm 1941 đổi thành ISO. Mục đích bản của ISO( được ghi
trong cương lĩnh) góp phần thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới
nhằm giảm nhẹ sự trao đổi hàng hoá giữa các nước phát triển sự hợp tác trong lĩnh
vực văn hoá, khoa học kỹ thuật kinh tế. quan tối cao của ISO đại hội đồng,
được nhóm họp 3 năm 1 lần nhằm thông qua các quyết định về những vấn đề quan trọng
nhất và bàn chủ tịch tổ chức. hiện naythành viên ISO có trên 100 nước.

giáo trình sơ cấp nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình sơ cấp nghề - Người đăng: ngan-trn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
giáo trình sơ cấp nghề 9 10 249