Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thuyết tương đối rộng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 7023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA VẬT LÝ

GIÁO TRÌNH

LÊ NAM

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2002.

3

MỤC LỤC
Lời nói đầu

06

Chương I : Phép tính Tenxơ

09

§1. Quy tắc chỉ số
§2. Ma trận chuyển tọa độ
§3. Tenxơ phản biến và Tenxơ hiệp biến
§4. Đại số Tenxơ
§5. Tenxơ Metric
§6. Đạo hàm Lie
§7. Đạo hàm Hiệp biến
§8. Đạo hàm Tuyệt đối
§9. Ký hiệu Christoffel và Tenxơ Mêtric
§10. Đường trắc địa
§11. Tenxơ Riemann
§12. Hệ tọa độ Trắc địa
§13. Tenxơ T( Ricci
§14. Phương trình độ lệch Trắc địa
§15. Tenxơ Mật độ
§16. Định thức Mêtric
Chương II : Phương trình Einstein

09
09
10
12
13
14
15
17
18
19
21
21
21
22
23
24
26

§1. Các nguyên lý trong thuyết tương đối rộng
§2. Phương trình Palatinh
§3. Hàm tác dụng của phương trình Hấp dẫn
§4. Phương trình Einstein tổng quát
Chương III : Nghiệm Schwarzschild

26
27
28
30
33

§1. Nghiệm Schwarzschild
§2. Quỹ đạo kỳ lạ của sao Thủy – Mecury
§3. Sự uốn cong của Tia sáng
§4. Dịch chuyển đỏ hấp dẫn – Gravitational Red Shift
Chương IV: Sóng hấp dẫn

33
35
39
43
47

§1. Phương trình Einstein tuyến tính hóa
§2. Sự phân cực của sóng hấp dẫn
§3. Gần đúng chuyển động chậm
§4. Hệ số tỉ lệ – Hệ số ghép nối
Chương V : Lỗ đen

47
50
56
58
61

§1. Điểm kỳ dị của nghiệm Schwarzschild
§2. Biểu đồ không – thời gian
§3. Chân trời sự kiện – Event Horizons
4

62
62
65

§4. Lỗ đen quay
§5. Điểm kỳ dị và mặt chân trời của nghiệm Kerr
§6. Đường trắc địa Null chính
§7. Hiệu ứng Penrose (1969)
Chương VI: Vũ trụ học tương đối tính
§1. Các nguyên lý vũ trụ cơ bản
§2. Không gian có độ cong không đổi
§3. Phương trình Friedmann
§4. Các mô hình vũ trụ khi ( = 0

66
67
69
71
72
72
73
75
77

Phụ lục 1: Thuyết đương đối hẹp

81

§1. Không thời gian Minkowski
§2. Nón ánh sáng – The Null Cone
§3. Thời gian riêng
§4. Tiên đề của thuyết tương đối hẹp
§5. Vectơ vận tốc bốn chiều
§6. Tenxơ năng động lượng cho chất lỏng lý tưởng
Bài tập

81
81
82
83
83
85
87

Tài liệu tham khảo

90

5

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay các nhà khoa học mô tả vũ trụ dựa trên hai lý thuyết cơ sở có tính
riêng phần, đó là thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Hai lý thuyết đó là
những thành tựu trí tuệ vĩ đại của nửa đầu thế kỷ này. Lý thuyết tương đối rộng mô
tả lực hấp dẫn và cấu trúc cực vĩ của vũ trụ. Trái lại cơ học lượng tử lại mô tả những
hiện tượng ở phạm vi cực kỳ nhỏ, cỡ một phần triệu của một centimét.
Cơ lượng tử nói riêng và vật lý lượng tử nói chung đã được giảng dạy thường
xuyên cho sinh viên khoa toán và khoa lý ở cấp đại học. Trái lại thuyết tương đối
rộng lại chư...
3
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
KHOA VT LÝ
GIÁO TRÌNH
LÊ NAM
TÀI LIU LƯU HÀNH NI B - 2002.
Giáo trình thuyết tương đối rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thuyết tương đối rộng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Giáo trình thuyết tương đối rộng 9 10 395