Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tiếng anh A1

Được đăng lên bởi the251991
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 4636 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------	-------

BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH (A1)
Biên soạn : Ths. NGUYỄN THỊ THIẾT
Ths. LÊ HỒNG HẠNH

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Tiếng Anh 1 gồm 10 bài, được biên soạn theo chương trình khung của Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông - dành cho sinh viên bắt đầu làm quen với môn tiếng Anh.
Quyển sách cung cấp vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn,
hiện tại hoàn thành, quá khứ thường. Quyển sách cũng cung cấp vốn từ vựng đi kèm, giúp cho các
bạn luyện ngữ âm và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Giáo trình gồm 10 Unit, đòi hỏi 75 tiết trên lớp, tương đương ít nhất 100 tiết tự học và 30
tiết có giáo viên hướng dẫn. Mỗi Unit gồm các phần lớn sau:
Giới thiệu
Mục đích bài học
Hội thoại
Cấu trúc
Nghe
Đọc
Tóm tắt
Bài tự kiểm tra
Đáp án cho bài thực hành và bài tự kiểm tra
Bảng từ vựng
Bài tập củng cố
Đáp án cho bài tập củng cố
Trước khi vào bài, bạn nên xem kỹ phần Giới thiệu và Mục đích của bài để hiểu khái quát
và thấy được yêu cầu trong bài bạn cần nắm được những kiến thức và thực hành được kỹ năng gì.
Trong khi học từng phần Hội thoại, Cấu trúc, Nghe, Đọc, bạn cần đọc kỹ và làm các Bài tập luyện
theo đúng những yêu cầu, hướng dẫn đi kèm. Khi gặp những từ hay cụm từ chưa rõ nghĩa, bạn
nên tham khảo phần từ vựng trong bài hoặc tra từ điển. Sau Bảng từ vựng là Bài tập củng cố có
đáp án đi kèm và bạn cần phải làm bài tập đều đặn trong quá trình học. Phần Tóm tắt tổng kết
kiến thức bạn đã học trong bài. Khi làm bài Tự kiểm tra, bạn nên tuân thủ theo đúng khoảng thời
gian tối đa bài đã đề ra. Nếu kết quả bài kiểm tra ở mức tốt thì tức là bạn đã đạt được mục đích
của bài học và có thể chuyển sang Unit tiếp theo, còn nếu chưa đạt yêu cầu hay kết quả chưa đạt
thì bạn nên đọc kỹ lại lý thuyết và làm luyện thêm.
3

Giáo trình bài giảng đã được xây dựng theo phương pháp giao tiếp, nhằm giúp cho các bạn
được thực hành trong các tình huống gần với thực tế. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy
ngoại ngữ của mình, các tác giả cố gắng diễn giải các kiến thức trong giáo trình một cách rõ ràng,
đồng thời có những phần liên hệ, so sánh khái quát để giúp cho các bạn trong quá trình tự học sẽ
nắm bài tốt hơn. Đồng thời các bạn cũng được bước đầu làm quen với các thuật ngữ đơn giản liên
quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính hay viễn thông. Đi kèm với cuốn sách, các bạn
sẽ cần bộ băng hoặc đĩa nghe để giúp bạn học hiệu quả hơn. Sau khi học xong quyển sách này,
các bạn ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
- - - - - - - - - - - - - -
BÀI GING
TING ANH (A1)
Biên son : Ths. NGUYN TH THIT
Ths. LÊ HNG HNH
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Giáo trình tiếng anh A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tiếng anh A1 - Người đăng: the251991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
Giáo trình tiếng anh A1 9 10 851