Ktl-icon-tai-lieu

HACCP sữa tiệt trùng

Được đăng lên bởi lethivan1506
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN
MÔN:ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM

ĐỀ TÀI 5:XÂY DỰNG HTQLCL TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG

GVHD:PhạmMinhTuấn
SVTH:ĐàoLêKhánhTrâm-12134291
LêThịThanhTrà-12087811
LêHuỳnhCẩmXuyên– 12017771
LêThịVân- 12027101

Sữa nguyên liệu

Kiểm tra

1.Sơđồquytrìnhsảnxuấtsữatươitiệttrùng

Làm lạnh

Ly tâm
SữatiệttrùngUHT

Chuẩn hóa

Kiểm tra vàbảo quản
Gia nhiệt

Rót hộp, đóng gói
Đồng hóa

Tiệt trùng UHT

Làm nguội

Bao bìgiấy vô trùng

2.Thuyếtminhquytrình
2.1Kiểmtra:
Xácđịnhchấtlượngsữa,kiểmtrahàmlượngdinhdưỡng,nhấtlàprotein,hàmlượngserum-protein
0.1 – 0.4 g/lvàcáctiêuchuẩnsữanguyênliệukhác.

2.2Làmlạnh:
0
Sữađượclàmlạnhởnhiệtđộ4 C.
Mụcđích:-Làmgiảmcácphảnứngoxyhóachấtbéo.
-Ứcchếvisinhvậthoạtđộng.
-Bảoquảnsữatrongthờigianchuẩnbịchocôngđoạntiếptheo.

2.3 Lytâm:
Loạibỏtạpchất, visinhvật.
Máylitâmlàmsạchsữa,phântách2nguồnsữahàmlượngvisinhvậtthấpvàhàmlượngvisinhvậtcao.

2.4Chuẩnhóa:
Mụcđíchcủaquátrìnhchuẩnhóalàhiệuchỉnhhàmlượngchấtbéotrongsữa.
Hàmlượngchấtbéosauchuẩnhóakhôngnhỏhơn3.2 %.

2.5Gianhiệtsơbộ:
Chuẩnbịchoquátrìnhđồnghóa,thayđổinhiệtđộ,độnhớtcótrongsữa.

2.6Đồnghóa:
Làmgiảmkíchthướccáchạtcầubéovàphânbốchúngđềutronghệnhũtương.Sửdụngthiếtbịđồnghóa2cấpbằngph
ươngphápápsuấtcao.
0
Nhiệtđộđồnghóakhoảng70-75 C.
Ápsuấtđồnghóakhoảng200-250 bar.

2.7TiệttrùngUHT:
Theo
2phươngphápchínhlàtiệttrùnggiántiếptrongthiếtbịtraođổinhiệtdạngốnglồngốnghaytiệttrùngtrựctiếpbằngh
ơikếthợpvớithiếtbịtraođổinhiệtdạngbảnmỏng.
0
Sữatraođổinhiệtvớidòngnướcnóngnângnhiệtđộcủasữalên85 C,sữatiếptụctraođổinhiệtvớidònghơinước
0
nângnhiệtđộlênđếnnhiệtđộtiệttrùng139 ÷ 141 Ctrongthờigian4giây.

Thiếtbịtraođổinhiệtdạng
ốnglồng

Thiếtbịtraođỏinhiệtdạngbảnmỏng

2.8Làmnguội:
0
Saukhitiệttrùngsữađượclàmnguộixuốngkhoảng20 Cbằngcáchtraođổinhiệtvớidòngnướclạnhvàđượcchuyểns
angbồnvôtrùngđểchờrótsảnphẩm.
Mụcđích:Giảmnhiệtđộsữavềnhiệtđộphùhợpđểrótsảnphẩm.

2.9Róthộp,đónggói:

Róthộp
•Ngăncảntriệtđểsựxâmnhậpcủaánhsángvàoxikhôngkhítừmôitrườ
ngngoài.

•Kéodàithờigianbảoquản.
•Tănggiátrịcảmquanchosảnphẩm.
•Sữađượcróttrongđiềukiệnvôtrùngvàobaobìgiấyđãđượcvôtrùng.

Đónggói
Sảnphẩmsaukhiđượcróthộpđượcghinhãn,
inmãcode,hạnsửdụngđúngtheoquyđịnhcủanhànước,tùyloạ
ibaobìcóthểdánốnghút,đóngmàngcođểtăngtínhtiệnlợichon
gườisửdụng,đóngthùngđểthuậnlợichoquátrìnhvậnchuyểnv
àphânphốiđếnnơitiêuthụsảnphẩm.

2.10Kiểmtravàbảoquản:
Sữatươitiệttrùngthànhphẩmđượcbảoquảnởnhiệtđộthường
,khôsạch,mát,tránhánhsángmặttrời.
...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - THỰC PHẨM
TIỂU LUẬN
MÔN:ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI 5:XÂY DỰNG HTQLCL TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG
GVHD:PhạmMinhTuấn
SVTH:ĐàoLêKhánhTrâm-12134291
LêThịThanhTrà-12087811
LêHuỳnhCẩmXuyên– 12017771
LêThịVân- 12027101
HACCP sữa tiệt trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HACCP sữa tiệt trùng - Người đăng: lethivan1506
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
HACCP sữa tiệt trùng 9 10 297