Ktl-icon-tai-lieu

Hệ đo lường Vàng Vật Chất

Được đăng lên bởi hothetrung1977
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ đo lường Vàng Vật Chất là 1 ounce
Vàng = 0,833 lượng Vàng
Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 g. Một chỉ bằng 1/10 cây vàng.
Trên thị trường thế giới, vàng thường được đo lường theo hệ thống khối lượng troy, trong
đó 1 troy ounce (ozt) tương đương 31,103 476 8 g.
Như vậy:
1 Lượng = 1,20556 troy ounces
1 Tấn (Metric Ton)= 32.150 troy ounces
1 Kilogam (kilo) = 32,15 troy ounces
Tuổi (hay hàm lượng) vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương
1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K. Khi ta nói tuổi vàng là 18K
thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%. Hiện nay ở Việt Nam
người ta thường kinh doanh vàng dưới dạng các bánh, thỏi, nhẫn, dây chuyền, vòng, lắc
với hàm lượng vàng chủ yếu là 99,999% hay 99,99%, 99,9%, 99% hay 98%. Vàng dùng
trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.

Khi giao dịch Vàng Tài Khoản, ta có 1( Ounce Vàng) = 0,833 (1 Lượng vàng )
Với volume Mua/bán = 0,01 lot vàng = 1 ounce Vàng
Với volume Mua/bán = 10 lot vàng = 1000 ounce Vàng ==> Tương đương chúng ta
mua/bán 833 (Lượng vàng).

...
Hệ đo lường Vàng Vật Chất là 1 ounce
Vàng = 0,833 lượng Vàng
Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 g. Một chỉ bằng 1/10 cây vàng.
Trên thị trường thế giới, vàng thường được đo lường theo hệ thống khối lượng troy, trong
đó 1 troy ounce (ozt) tương đương 31,103 476 8 g.
Như vậy:
1 Lượng = 1,20556 troy ounces
1 Tấn (Metric Ton)= 32.150 troy ounces
1 Kilogam (kilo) = 32,15 troy ounces
Tuổi (hay hàm lượng) vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương
1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K. Khi ta nói tuổi vàng là 18K
thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%. Hiện nay ở Việt Nam
người ta thường kinh doanh vàng dưới dạng các bánh, thỏi, nhẫn, dây chuyền, vòng, lắc
với hàm lượng vàng chủ yếu là 99,999% hay 99,99%, 99,9%, 99% hay 98%. Vàng dùng
trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.
Khi giao dịch Vàng Tài Khoản, ta có 1( Ounce Vàng) = 0,833 (1 Lượng vàng )
Với volume Mua/bán = 0,01 lot vàng = 1 ounce Vàng
Với volume Mua/bán = 10 lot vàng = 1000 ounce Vàng ==> Tương đương chúng ta
mua/bán 833 (Lượng vàng).
Hệ đo lường Vàng Vật Chất - Người đăng: hothetrung1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hệ đo lường Vàng Vật Chất 9 10 224