Ktl-icon-tai-lieu

hệ số bêta

Được đăng lên bởi buihung104
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch mua bán chứng khoán
trung và dài hạn. Trong đó các chứng khoán được chào bán lần đầu trên thị
trường chứng khoán sơ cấp và được giao dịch qua lại giữa các nhà đầu tư trên
thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán với vai trò là kênh dẫn vốn của
nền kinh tế, tạo tính thanh khoản cho các tài sản, tập trung và phân phối lại
nguồn vốn, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế.
Xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới cùng với thị trường chứng
khoán của các nước phát triển càng khẳng định lại vai trò của nó và sự phát
triển của thị trường chứng khoán là tất yếu.
Thị trường chứng khoán ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà
đầu tư, sự đầu tư này tuy là rất hấp dẫn song cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do
vậy, việc tìm hiểu, phân tích nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư là rất cần thiết.
Trên thế giới đặc biệt là ở các thị trường tài chính hiệu quả có những vấn đề
mà các nhà đầu tư tìm hiểu rất kĩ trước khi tham gia đầu tư. Người ta thường
đặt câu hỏi “ một cổ phiếu có rủi ro không?” hay “hệ số beta của cổ phiếu là
bao nhiêu?”. Rất nhiều người đều biết rằng beta là một thước đo khả năng
biến động của một cổ phiếu ( hay một danh mục) trong mối quan hệ với phần
còn lại của thị trường. Tuy nhiên, làm thế nào để lượng hoá rủi ro, tại sao lại
dùng beta để đo lường rủi ro, ý nghĩa của hệ số beta như thế nào và các ứng
dụng của nó trên thị trường chứng khoán thì chưa thật nhiều người biết đến.
Từ lí do đó em xin lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Ước lượng hệ số rủi ro
β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam” để qua đó
đóng góp một phần nhỏ làm rõ thêm về vấn đề này.
Trong chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót do thời gian tìm
hiểu về đề tài có hạn nên em rất mong được sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy
cô và các bạn.
1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Khái niệm và bản chất thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng
của nền kinh tế hiện đại. Là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính,
thị trường chứng khoán được hiểu một cách chung nhất, là nơi diễn ra các
giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khoán – các hàng hoá và dịch vụ tài
chính giữa các chủ thể tham gia thị trường. Việc trao đổi mua bán này được
thực hiện theo các quy tắc ấn định trước.
Các giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán có thể diễn ra ở thị
trường sơ cấp (Primary Market) hay ...
LỜI NÓI ĐẦU
Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch mua bán chứng khoán
trung dài hạn. Trong đó các chứng khoán được chào bán lần đầu trên thị
trường chứng khoán sơ cấp và được giao dịch qua lại giữa các nhà đầu tư trên
thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán với vai trò kênh dẫn vốn của
nền kinh tế, tạo tính thanh khoản cho các i sản, tập trung phân phối lại
nguồn vốn, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế.
Xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới cùng với thị trường chứng
khoán của c nước phát triển càng khẳng định lại vai trò của sự phát
triển của thị trường chứng khoán là tất yếu.
Thị trường chứng khoán ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà
đầu tư, sự đầu tư này tuy là rất hấp dẫn song cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do
vậy, việc tìm hiểu, phân tích nhằm giảm thiểu rủi ro đầu rất cần thiết.
Trên thế giới đặc biệt các thị trường tài chính hiệu quả những vấn đề
các nhà đầu m hiểu rất kĩ trước khi tham gia đầu tư. Người ta thường
đặt câu hỏi một cổ phiếu rủi ro không?” hay “hệ số beta của cổ phiếu
bao nhiêu?”. Rất nhiều người đều biết rằng beta một thước đo khả năng
biến động của một cổ phiếu ( hay một danh mục) trong mối quan hệ với phần
còn lại của thị trường. Tuy nhiên, làm thế nào để lượng h rủi ro, tại sao lại
dùng beta đđo lường rủi ro, ý nghĩa của hệ số beta như thế nào các ứng
dụng của nó trên thị trường chứng khoán thì chưa thật nhiều người biết đến.
Từ lí do đó em xin lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Ước lượng hệ số rủi ro
β của danh mục đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam để qua đó
đóng góp một phần nhỏ làm rõ thêm về vấn đề này.
Trong chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót do thời gian tìm
hiểu về đề tài hạn nên em rất mong được sự giúp đỡ chỉ bảo củac thầy
cô và các bạn.
1
hệ số bêta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ số bêta - Người đăng: buihung104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
hệ số bêta 9 10 434