Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải)

Được đăng lên bởi Tran Thi Minh Thuy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải)
Câu 1: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty sẽ bị pha loãng khi công ty thực hiện chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu?
SAI
vì khi Cty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng CP theo 1 tỷ lệ nhất định thì cổ đông nào nắm giữ bao nhiêu
CP sẽ được chi trả theo tỉ lệ tương ứng, đồng thời số lượng CP của công ty sau khi thực hiện chi trả cũng tăng lên
tương ứng với tỉ lệ chi trả=> ko làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu CP của mỗi cổ đông trên tổng số CP của công ty
=>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong công ty ko bị pha loãng.
Câu 2: Khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang thành cổ phiếu thường sẽ làm thay đổi cơ
cấu nguồn vốn của công ty cổ phần đã phát hành trái phiếu đó?
SAI
vì :-Trái phiếu có khả năng chuyển đổi là loại TP có mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền đổi
TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ phụ thuộc
vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.-Mục đích của việc phát hành TP
chuyển đổi là nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời
nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất là khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống
giá).-Cơ cấu nguồn vốn của công ty bao gồm vốn điều lệ và VCSH. Khi phát hành trái phiếu có
khả năng chuyển đổi ra công chúng sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty, dấn đến làm thay đổi cơ cấu nguồn
vốn.
Còn khi chuyển đổi TP sang CP thường, nó sẽ làm cho số lượng CP lưu hành của cty tăng lên, làm giảm cổ tức
thu được trên 1 CP thường chứ ko làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của công ty.
Câu 3: Mua trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp nhà đầu tư kết hợp được tính an toàn và tính đầu cơ khi
chuyển đổi sang cổ phiếu thường?
ĐÚNG
vì-Trái phiếu có khả năng chuyển đổi là loại TP có mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền đổi
TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ phụ thuộc
vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.-Mục đích của việc phát hành TP
chuyển đổi là nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời
nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất là khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống
giá).-Khi mua TP chuyển đổi sẽ giúp cho NĐT kết hợp được tính an toàn của Trái phiếu (được hưởng thu nhập
cố định từ tiền lãi mua TP, đồng thời có thể bảo hiểm NĐT trước tình tr...
H THNG CÁC CÂU HI ÔN TP MÔN TTCK (kèm lời giải)
Câu 1: T l s hu ca c đông trong công ty s b pha loãng khi công ty thực hiện chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu?
SAI
vì khi Cty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng CP theo 1 tỷ lệ nhất định thì cổ đông nào nắm giữ bao nhiêu
CP sẽ được chi trả theo tỉ lệ tương ứng, đồng thời số lượng CP của công ty sau khi thực hiện chi trả cũng tăng lên
tương ứng với tỉ lệ chi trả=> ko làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu CP của mỗi cổ đông trên tổng số CP của công ty
=>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong công ty ko bị pha loãng.
Câu 2: Khi chuyn đi trái phiếu chuyn đi sang thành c phiếu thưng s làm thay đi cơ
cu nguồn vốn của công ty cổ phần đã phát hành trái phiếu đó?
SAI
:-Trái phiếu khả năng chuyển đổi loại TP có mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền đổi
TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ phụ thuộc
vào đk chuyển đổi còn phụ thuộc o chất lượng cổ phiếu ca ng ty.-Mục đích của việc phát hành TP
chuyển đổi nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời
nhằm mục đích tăng thêm nh hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất khi thị trường TP CP ưu đãi đang xuống
giá).-Cơ cu ngun vn ca công ty bao gm vn điu l và VCSH. Khi phát hành trái phiếu có
kh năng chuyển đổi ra công chúng sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty, dấn đến làm thay đổi cơ cấu nguồn
vốn.
Còn khi chuyển đổi TP sang CP thường,sẽ làm cho số lượng CP lưu hành của cty tăng lên, làm giảm cổ tức
thu được trên 1 CP thường chứ ko làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của công ty.
Câu 3: Mua trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp nhà đầu kết hợp được tính an toàn tính đầu khi
chuyển đổi sang cổ phiếu thường?
ĐÚNG
vì-Trái phiếu khả năng chuyển đổi loại TP mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu quyền đổi
TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển đổi ko chỉ phụ thuộc
vào đk chuyển đổi còn phụ thuộc o chất lượng cổ phiếu ca ng ty.-Mục đích của việc phát hành TP
chuyển đổi nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời
nhằm mục đích tăng thêm nh hấp dẫn cho đợt phát hành (nhất khi thị trường TP CP ưu đãi đang xuống
giá).-Khi mua TP chuyển đổi sẽ giúp cho NĐT kết hợp được tính an toàn của Trái phiếu (được hưởng thu nhập
cố định từ tiềni mua TP, đồng thời thể bo hiểm NĐT trước tình trạng lạm phát) tính thể đầu của
CP thường (có thể được chuyển đổi từ TP sang CP với một tỷ lệ nhất định với giá chuyển đổi).
Câu 11: Khi dự đoán nền kinh tế bị khủng hoảng, NĐT sẽ bán quyền chọn bán?
SAI
vì khi NKT b khng hong s làm cho giá CK gim. Nếu ngưi này bán quyn chn bán tc là
ngưi này s phi có nghĩa v mua li CK ca ngưi khác vi mc giá đưc đnh trưc và giá này
chc chắn sẽ cao hơn giá thị trường tại thời điểm thực hiện, nvậy chắc chắn người này sẽ bị lỗ.Do đó, trong
trường hợp NKT bị khủng hoảng thì ko nên bán quyền chọn bán.
Câu 12: Mt trong nhng điu kin niêm yết C phiếu SGD CK TPHCM hin nay là công
ty c phần phải có vốn chủ sở hữu là 80 tỷ đồng?
SAI
đó phải số vốn điều lệ của CTCP tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán mới đúg Theo luật CKVN năm 2006
thì đk để niêm yết CP tại SGDCK TPHCM bao gồm các đk sau:
•Là CTCP vốn điều lệ đã góp taị thời điểm đăng niêm yết từ 80 tỷ VNĐ trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ
kế toán. Căn cứ vào tình hình phát triển thị trường, mức vốn thể được BTC điều chỉnh tăng hoặc giảm trong
phạm vi tối đa 30% sau khi xin ý kiến thủ tướng chính phủ.
•HĐKD 2 năm liền trước năm đăng kí niêm yết phải có lãi và ko có lỗ lũy kế tính đến năm đăng kí niêm yết.
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải) - Trang 2
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải) - Người đăng: Tran Thi Minh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải) 9 10 291