Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Phân phối khí

Được đăng lên bởi Thiên Vũ Hoàng Ngọc
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 2159 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II
KHOA CƠ KHÍ – ĐIỆN

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN MD 22:

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

Giảng viên:

HOÀNG NGỌC THIÊN VŨ

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: SỬA CHỮA
VÀ BẢO DƯỠNG CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ
MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng:
+Trình bày đúng nhiệm vụ, phân loại cơ cấu
phân phối khi
+Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt
động của cơ cấu phân phối khi dùng trên động cơ
+Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi
tiết của cơ cấu phân phối khi.

+Phân tich đúng hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư
hỏng của các chi tiết
+Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng
được cơ cấu phân phối khi đúng quy trình, quy
phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa,
bảo dưỡng
+Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ
tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu
phân phối khi bảo đảm chinh xác và an toàn

NỘI DUNG MÔ ĐUN
Bài 1. Nhận dạng, tháo lắp hệ thống phân phối khi.
Bài 2. Sửa chữa cụm xu páp.
Bài 3. Sửa chữa con đội và cần bẩy.
Bài 4. Sửa chữa trục cam và bánh răng cam.
Bài 5. Bảo dưỡng hệ thống phân phối khi.

1. NHIỆM VỤ, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU.
1.1. Nhiệm vụ.
Thực hiện quá trình thay đổi khi.
Hệ thống phân phối khí dùng để
đóng mở cửa nạp và cửa xả đúng thời
điểm. Để nạp đầy hỗn hợp khí(động
cơPhân
xăng)
1.2.
loại.hoặc không khí sạch
- Cơ cấu phân phối khi dùng xupáp.
+ Cơ cấu phối khi xu páp đặt.
+ Cơ cấu phân phối khi xu páp treo.
- Cơ cấu phân phối khi dùng van trượt.
- Cơ cấu phân phối khi hỗn hợp.

1.2.1. Cơ cấu phân phối khi dùng xupáp.
Đây là loại dùng phổ biến nhất trên ôtô.
Dựa vào sự bố tri cụm xupáp mà người ta ra
thành hai loại:

a. Cơ cấu phối khí xupáp đặt:
Đối với loại xupáp đặt thì cụm xupáp được đặt
bên hông thân máy.
* Đánh giá:
+ Ưu điểm:
Có độ cứng vững cao, chế tạo nắp máy đơn giản ,
làm việc êm không có tiếng kêu.
+ Nhược điểm:
Kết cấu buồng cháy không gọn do đó hạn chế
việc tăng tỷ số nén, dẫn đến công suất động cơ không
cao.

b. Cơ cấu phân phối khí xupáp treo:
Đối với loại xupáp treo thì cụm xupáp
được bố tri trên nắp máy.
* Đánh giá:
+ Ưu điểm:
Có kết cấu buồng cháy nhỏ gọn thuận lợi
cho việc tăng công suất động cơ.
+ Nhược điểm:
Nắp máy có kết cấu phức tạp, khi hoạt động
có tiếng kêu của cơ cấu.

1....
TR NG CAO NG GTVT IIƯỜ ĐẲ
KHOA C KH I NƠ Í Đ


 !"
HOÀNG NG C THIÊN V Ũ
Hệ thống Phân phối khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Phân phối khí - Người đăng: Thiên Vũ Hoàng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Hệ thống Phân phối khí 9 10 661