Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý tích hợp

Được đăng lên bởi Thanh Nhan Tran Le
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4512 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Hệ thống quản lý tích hợp
Do việc ngày càng có nhiều hệ thống quản lý có thể được triển khai áp dụng trong một Doanh nghiệp, nhiều tổ chức
đã phát triển các phương thức phối hợp giữa các Hệ thống này lại với nhau thành một Hệ thống quản lý tích hợp. Hệ
thống này có thể bao gồm (không bắt buộc theo một nguyên tắc) các Hệ thống quản lý riêng lẽ như ISO 9000, ISO
14000, HACCP, SA 8000, OHSAS 18001,... vào chung một Hệ thống tích hợp với việc sự dụng chung các chức năng
nghiệm vụ, các tài liệu, các dữ liệu, các hồ sơ, ... giúp cho việc áp dụng đ
Hệ thống thông tin tích hợp giúp ích to lớn cho quản lý chất lượng hiện đại
Ngày nay các Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp toàn doanh nghiệp như Hệ thống ERP (Enterprise Resource
Planning), SCM (Supply Chain Management) bao gồm cả các mô-đun về quản lý chất lượng và được nối kết với các
mô-đun khác đã cung cấp các kết quả quản lý ưu việt chưa từng có trước đây. Những Hệ thống này cho phép tích tụ
cơ sở dữ liệu trong một cô sở dữ liệu chung. Với các tính năng phân tích đa chiều cho phép người dùng có thể khai
thác phân tích hầu hết mọi khía cạnh của chất lượng tương quan đến các khía cạnh kinh doanh khác. Từ đó đã giúp
cho nhà sản xuất, kinh doanh điều hành doan
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP - XU THẾ QUẢN LÝ MỚI
• Là hệ thống quản lý được xây dựng một cách toàn diện trong tổ chức.
• Hệ thống quản lý này phù hợp với nhiều tiêu chuẩn quản lý khác nhau như : ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000, ISO 13485, ISO 16949, HACCP, GMP, ISO/IEC 17025, SQF 2000,
QC 08000 …
• Chỉ bao gồm 1 hệ thống văn bản thống nhất và liên quan cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.
• Xây dựng tốt các mối quan hệ tương tác giữa các quá trình, hoạt động trong tổ chức cũng như của các
tiêu chuẩn khác nhau.
• Và dĩ nhiên sẽ được cấp các giấy chứng nhận phù hợp với nhiều tiêu chuẩn quản lý khác nhau.
5 nguyên tắc cơ bản trong khi tích hợp các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp:
1- Chỉ nên có 1 hệ thống quản lý của doanh nghiệp

Bạn phải đảm bảo rằng doanh nghiệp chỉ nên có 1 hệ thống quản lý. Mỗi người dù ở bất cứ cương vị công tác nào,
khi họ làm việc gì, cũng chỉ phục vụ 1 mục đích, đó là đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Do vậy, bất cứ 1 quy trình
nào, 1 nguyên công nào trong quy trình, bạn viết ra, cũng phải thoả mãn đồng thời yêu cầu của tất cả các lĩnh vực như
kinh doanh, chất lượng, môi trường, an toàn… Do vậy, các hệ thống quản lý phải quyện vào nhau, làm 1 lần mà phù
hợp với mọi yêu cầu. Như thế bạn không thể có quan điểm là “Doa...
Hệ thống quản lý tích hợp
Do việc ngày càng có nhiều hệ thống quản lý có thể được triển khai áp dụng trong một Doanh nghiệp, nhiều tổ chức
đã phát triển các phương thức phối hợp giữa các Hệ thống này lại với nhau thành một Hệ thống quản lý tích hợp. Hệ
thống này có thể bao gồm (không bắt buộc theo một nguyên tắc) các Hệ thống quản lý riêng lẽ như ISO 9000, ISO
14000, HACCP, SA 8000, OHSAS 18001,... vào chung một Hệ thống tích hợp với việc sự dụng chung các chức năng
nghiệm vụ, các tài liệu, các dữ liệu, các hồ sơ, ... giúp cho việc áp dụng đ
Hệ thống thông tin tích hợp giúp ích to lớn cho quản lý chất lượng hiện đại
Ngày nay các Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp toàn doanh nghiệp như Hệ thống ERP (Enterprise Resource
Planning), SCM (Supply Chain Management) bao gồm cả các mô-đun về quản lý chất lượng và được nối kết với các
mô-đun khác đã cung cấp các kết quả quản lý ưu việt chưa từng có trước đây. Những Hệ thống này cho phép tích tụ
cơ sở dữ liệu trong một cô sở dữ liệu chung. Với các tính năng phân tích đa chiều cho phép người dùng có thể khai
thác phân tích hầu hết mọi khía cạnh của chất lượng tương quan đến các khía cạnh kinh doanh khác. Từ đó đã giúp
cho nhà sản xuất, kinh doanh điều hành doan
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP - XU THẾ QUẢN LÝ MỚI
• Là hệ thống quản lý được xây dựng một cách toàn diện trong tổ chức.
• Hệ thống quản lý này phù hợp với nhiều tiêu chuẩn quản lý khác nhau như : ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000, ISO 13485, ISO 16949, HACCP, GMP, ISO/IEC 17025, SQF 2000,
QC 08000 …
• Chỉ bao gồm 1 hệ thống văn bản thống nhất và liên quan cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.
• Xây dựng tốt các mối quan hệ tương tác giữa các quá trình, hoạt động trong tổ chức cũng như của các
tiêu chuẩn khác nhau.
• Và dĩ nhiên sẽ được cấp các giấy chứng nhận phù hợp với nhiều tiêu chuẩn quản lý khác nhau.
5 nguyên tắc cơ bản trong khi tích hợp các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp:
1- Chỉ nên có 1 hệ thống quản lý của doanh nghiệp
Hệ thống quản lý tích hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý tích hợp - Người đăng: Thanh Nhan Tran Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hệ thống quản lý tích hợp 9 10 145