Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống scanda

Được đăng lên bởi meotro111
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP

Bài báo số 71:

CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP CỦA CÁC THIẾT BỊ
TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN
TÁN VÀ HỆ THỐNG KĨ THUẬT.

HỌC VIÊN : NGUYỄN THÀNH CHUNG
MSHV

: CB130532

LỚP

: 13B.KTTT.KH

1

71.1 Giới thiệu
Hệ thống kỹ thuật điều khiển và thiết bị tự động hóa công nghiệp thường
xuyên đổi mới. Đó là lý do tại sao giá trị của các thiết bị và công cụ đã thực sự đã
giảm thấp. Xu thế này được đi kèm với một sự thay đổi biến hóa cho xử lý số trong
các thiết bị và giao tiếp số của chúng.
Chương này mô tả các bước lịch sử phát triển từ các thiết bị điện tử tương tự
kết nối qua 4-20 mA hoặc công nghệ 24 V, tới các thiết bị điện tử cùng với kết nối
giao tiếp công nghiệp như là các bus trường và Ethernet/TCP/IP. Từ những bước này,
cơ hội của việc triển khai và yêu cầu của hệ thống tích hợp được nhận lấy và các công
nghệp xuất hiện để hỗ trợ các nhà máy thiết bị và hệ thống tích hợp được giới thiệu.
Tất cả các công nghệ tích hợp hỗ trợ các phần đo đạc trong các thiết bị trường.
Ví dụ của công nghệ này là ngôn ngữ mô tả thiết bị ( cung cấp, ví dụ bởi
PROFIBUS, Mạng thiết bị, tổ chức Bus trường), chuẩn hóa giao diện như là OPC và
cấu trục thiết bị trường (FDT), tích hợp ứng dụng điều khiển sử dụng gói chức năng
proxy viết trong ngôn ngữ PCL ( Ví dụ trong ngôn ngữ IEC 61131-3) và giao tiếp
thẳng đứng từ các thiết bị trường tới SCADA, hệ thống điều khiển trung tâm (DCS),
và Hệ thống thực hiện công nghệ (MES) bằng XML. Người đọc sẽ trở lên quen thuộc
với các công nghệ mới nhất sử dụng trong kỹ thuật thiết bị trường và công cụ đo đạc
Chương này kết luận với một mô hình gần đơn giản, đặc biệt với một mô hình
thiết bị. Mô hình này cung cấp một các nhìn nhận vấn đế của công nghệ mô tả và tạo
ra các một liên hệ có thể giữa chúng.
71.2 Lịch sử thiết bị thông minh
Thiết bị số tính toán trong các thiết bị trường và giao tiếp bus trường số dẫn
đầu một cơ hội trong việc lựa chọn các hệ thống tự động trong công nghiệp và điều
khiển tiến trình. Các thiết bị trườnng hiện nay bao gồm nhiều thông tin hơn tín hiệu 420mA. Thêm vào nữa, nó mang các chức năng cái mà được lập trình từ ban đầu với
PLC và DCS. Các thiết bị trường cũng được biết như là các thiết bị thông minh.
Kết quả là một hệ thống phân tán. Công cụ để thiết kế và lập trình các ứng
dụng điều khiển, thực thi và như là bảo dưỡng cần cả truy cập tới dữ liệu cảu các thiết
bị trường và/hoặc một máy mở rộng – mô tả sản phẩm của các thiết bị trường bao
gồm các dữ liệu và chức năng của nó. C...
1
TIU LUN MÔN H THNG THÔNG TIN CÔNG NGHIP
Bài báo s 71:
CÔNG NGH TÍCH HP CA CÁC THIT B
TRƯỜNG TRONG H THỐNG ĐIỀU KHIN PHÂN
TÁN VÀ H THỐNG KĨ THUẬT.
HC VIÊN : NGUYN THÀNH CHUNG
MSHV : CB130532
LP : 13B.KTTT.KH
Hệ thống scanda - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống scanda - Người đăng: meotro111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hệ thống scanda 9 10 709