Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản lý kinh doanh cửa hàng vật tư

Được đăng lên bởi nhoxkoihazeline
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ
Giới Thiệu
Hệ thống quản lý chi tiết vật tư là một hệ thống thông tin quản lý về vật tư có sự phân cấp các chức
năng một cách chặt chẽ, đảm bảo được các yêu cầu của công tác kế toán về vật tư, khắc phục được các
hạn chế của hệ thống cũ.


Một số khái niệm :
- Thông tin: Thông tin là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ một tổ chức hay
cá nhân nào, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh thì thông tin đôi khi là yếu tố sống còn.
Hệ thốn thông tin: là một hệ thống được tổ chức để thu thập, xử lý,lưu trữ, phân phối…nhằm
cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình ra quyết định để quản lý, điều hành hoạt động của
tổ chức , xí nghiệp, doanh nghiệp…
- Hệ thống thông tin quản lý: Là hệ thống chợ giúp các hoạt động quản lý của doanh nghiệp.
Mô Hình Chức Năng Hệ Thống

Thực Hiện Các Hoạt Động Kinh Doanh
Bộ phận Vật tư:
- Lập kế hoạch cung ứng Vật tư
- Tìm và đánh giá nhà cung cấp, khách hàng
- Thực hiện mua, bán hàng

Bộ phận kho:
- Quản lý về số lượng Vật tư.
- Tình hình nhập, xuất Vật tư
- Báo cáo tồn kho Vật tư

Kế toán nguyên vật liệu:

- Quản lý và theo dõi tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu với các
hình thức
thanh toán khác nhau như thanh toán bằng tiền mặt, chuyển
khoản, trả
chậm. quản lý hàng tồn kho.
- In báo cáo nhập, xuất chi tiết cũng như tổng hợp, in báo cáo tồn
kho hàng
hóa( số lượng tồn và vốn hàng tồn), in thẻ kho…

Các hoạt động nghiệp vụ :
- Mua NVL về nhập kho
- Xuất nguyên vật liệu
- Báo cáo, tổng kết

A. Mua NVL về nhập kho
Các Bước thực hiện:
1. BPVT chọn NCC theo tiêu chí đã đặt ra, lập phiếu đánh giá NCC
2. Lựa chọn NCC
3. Làm hợp đồng với NCC
4. Lập đơn mua NVL
5. Khi đã có đủ giấy tờ hợp lệ NCC sẽ cấp hàng cho BPVT
6. BPVT thông báo cho kho để nhận NVL
7. Tại kho, thủ kho sẽ kiểm tra số lượng, BPVT kiểm tra chất Lượng NVL
8. Thủ kho viết phiếu nhập kho, rồi viết vào thẻ kho theo từng số danh điểm Vật
tư. Sau mỗi lần nhập kho thủ kho sẽ chuyển phiếunhập kho cho kế toán

9. Khi nhận được phiếu nhập kho (do thủ kho chuyển về) và hóa đơn (do BPVT
chuyển về), kết toán viên sẽ Căn cứ vào đó để thanh toán với NCC
Có 2 trường hợp xảy ra:
- Mua NVL về và thanh toán ngay cho NCC : Hình thức thanh toán: bằng tiền
mặt thông qua phiếu chi, chuyển khoản qua ngân hàng
- Mua NVL về nhập kho nhưng còn nợ tiền NCC. : Khi đó kế toán sẽ theo dõi
nợ với NCC

B. Xuất nguyên vật liệu
* Xuất NVL cho sản xuất:
1. Khi Bộ phận sản xuất cần bao nhiêu NVL sẽ báo về cho BPVT
2. BPVT báo về kho
3. T...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ
Giới Thiệu
Hệ thống quản lý chi tiết vật tư là một hệ thống thông tin quản lý về vật tư có sự phân cấp các chức
năng một cách chặt chẽ, đảm bảo được các yêu cầu của công tác kế toán về vật tư, khắc phục được các
hạn chế của hệ thống cũ.
Một số khái niệm :
- Thông tin: Thông tin là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ một tổ chức hay
cá nhân nào, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh thì thông tin đôi khi là yếu tố sống còn.
- Hệ thốn thông tin: là một hệ thống được tổ chức để thu thập, xử lý,lưu trữ, phân phối…nhằm
cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình ra quyết định để quản lý, điều hành hoạt động của
tổ chức , xí nghiệp, doanh nghiệp…
- Hệ thống thông tin quản lý: Là hệ thống chợ giúp các hoạt động quản lý của doanh nghiệp.
Mô Hình Chức Năng Hệ Thống
Thực Hiện Các Hoạt Động Kinh Doanh
Bộ phận Vật tư:
- Lập kế hoạch cung ứng Vật tư
- Tìm và đánh giá nhà cung cấp, khách hàng
- Thực hiện mua, bán hàng
Bộ phận kho:
- Quản lý về số lượng Vật tư.
- Tình hình nhập, xuất Vật tư
- Báo cáo tồn kho Vật tư
Kế toán nguyên vật liệu:
Hệ thống thông tin quản lý kinh doanh cửa hàng vật tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản lý kinh doanh cửa hàng vật tư - Người đăng: nhoxkoihazeline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản lý kinh doanh cửa hàng vật tư 9 10 101