Ktl-icon-tai-lieu

Hiếp pháp 1992 sửa đổi năm 2013

Được đăng lên bởi phuongdothikieu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỂM MỚI CỦA HIẾP PHÁP 1992 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2013
1, Về chế độ chính trị
- Bổ sung nguyên tắc “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”
“Kiểm soát quyền lực” là một vấn đề mới trong tổ chức quyền lực nhà
nước ta.
- Về vai trò lãnh đạo của Đảng: “ĐCSVN – đội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc
VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
cả dân tộc… là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”
2, Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (chương II)
- Bổ sung cụm từ “quyền con người” vào tên chương đồng thời nội dung của
HP thể hiện nhiều quy định về quyền con người với thuật ngữ dùng chung là “mọi
người”.
- Bổ sung một số quyền mới của công dân, đó là: quyền sống (Đ19); quyền
hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác (Đ20); quyền bất khả xâm phạm về đời
sống riêng tư (Đ21); quyền sở hữu tư nhân (Đ32); quyền được bảo đảm an sinh xã
hội (Đ34); quyền kết hôn và ly hôn (Đ36); quyền được sống trong môi trường
trong lành (Đ43);…
3, Về bộ máy nhà nước

1

- Quốc hội: về cơ bản vẫn giữ nguyên. Bổ sung thẩm quyền của QH: phê
chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán TAND tối cao theo đề
nghị của Chánh án TAND tối cao.
Giao thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, TP trực thuộc TW cho
UBTVQH theo đề nghị của Chính phủ. (Trước đây thuộc thẩm quyền của Chính
phủ)
- Chủ tịch nước: về cơ bản vẫn giữ nguyên.
- Chính phủ: về cơ bản vẫn giữ nguyên. Bổ
sung quy định: “Chính phủ thực hiện
quyền hành pháp”
- Tòa án nhân dân: bổ sung quy định
“TAND thực hiện quyền tư pháp”
Không liệt kê tên các tòa án cụ thể để phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp
về việc thành lập các tòa án không theo đơn vị hành chính, tạo sự linh hoạt
trong việc tổ chức hệ thống tòa án.
- Viện kiểm sát nhân dân
Không liệt kê tên các VKSND cụ thể để phù hợp với tinh thần cải cách tư
pháp về việc thành lập các VKSND không theo đơn vị hành chính, tạo sự linh
hoạt trong việc tổ chức hệ thống VKSND.
-Về chính quyền địa phương: về cơ bản vẫn giữ nguyên.
+ Đổi tên chương “Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” thành tên
chương “Chính quyền địa phương”
+ Bổ sung quy định về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt”
+ Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
- Về Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước:

2

HP bổ sung 2 điều mới quy định về ha...
ĐIỂM MỚI CỦA HIẾP PHÁP 1992 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2013
1, Về chế độ chính trị
- Bổ sung nguyên tắc “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công, phối hợp, kiểm soát giữa các quan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”
“Kiểm soát quyền lực” là một vấn đ mới trong tổ chức quyền lực nhà
nước ta.
- Về vai trò lãnh đạo của Đảng: “ĐCSVNđội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động của dân tộc
VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
cả dân tộc… là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”
2, Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (chương II)
- B sung cụm t “quyền con người” vào n chương đồng thời nội dung của
HP thể hiện nhiều quy định về quyền con người với thuật ngữ dùng chung là “mọi
người”.
- Bổ sung một số quyền mới của công dân, đó là: quyền sống (Đ19); quyền
hiến mô, bộ phận thể người, hiến xác (Đ20); quyền bất khả xâm phạm về đời
sống riêng tư (Đ21); quyền sở hữu tư nhân (Đ32); quyền được bảo đảm an sinh xã
hội (Đ34); quyền kết hôn ly hôn (Đ36); quyền được sống trong môi trường
trong lành (Đ43);…
3, Về bộ máy nhà nước
1
Hiếp pháp 1992 sửa đổi năm 2013 - Trang 2
Hiếp pháp 1992 sửa đổi năm 2013 - Người đăng: phuongdothikieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hiếp pháp 1992 sửa đổi năm 2013 9 10 488