Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả của quảng cáo được đo lường như thế nào ?

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệu quả của quảng cáo được đo lường như thế nào ?
Kiểm tra mức độ hiệu quả của quảng cáo là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Chi phí cho quảng
cáo thường rất lớn, một đoạn quảng cáo 30 giây trên truyền hình có giá hàng chục triệu đồng,
hay đơn giản là một phần tư trang in màu của một tờ báo phát hành toàn quốc cũng có giá lên
tới vài triệu, vậy thì các doanh nghiệp, những “nhà đầu tư”, cần phải biết được hiệu quả đầu tư
của họ dành cho quảng cáo đến mức độ nào.
Một câu nói rất nổi tiếng của John Wannamaker: Tôi biết một nửa số tiền của tôi chi cho quảng
cáo là lãng phí, chỉ có điều tôi không biết đó là nửa nào ! Rõ ràng đo lường hiệu quả của quảng
cáo là một công việc khó khăn, nhưng không vì thế mà người ta bỏ cuộc, các công ty nghiên
cứu thị trường cũng như một số nhà tư vấn có danh tiếng trên thế giới đã đề xuất những biện
pháp khác nhau để xác định được gần chính xác nhất hiệu quả của quảng cáo.
Tính hiệu quả của quảng cáo có thể được đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau. Dưới góc độ
đánh giá bản thân quảng cáo đó, các nhà quảng cáo có thể sử dụng một số yếu tố như: mức độ
ghi nhớ quảng cáo của khán giả, tỷ lệ khán giả hiểu được ý nghĩa của quảng cáo. Những yếu
tố này có thể sử dụng cho nhiều phương tiện khác nhau (báo chí, truyền thanh, truyền hình …).
Chúng có thể đo lường bằng cách phỏng vấn trực tiếp cá nhân hoặc phỏng vấn một nhóm tập
trung. Tuy nhiên, những yếu tố này có nhược điểm là nó chưa phản ánh được chi phí dành cho
quảng cáo. Mà đối với một nhà đầu tư, vấn đề hiệu quả đầu tư luôn phải gắn liền với số tiền
đầu tư mà họ bỏ ra.
Để đánh giá về hiệu quả chi phí cho quảng cáo, người ta có thể sử dụng các chỉ số chi phí phần
ngàn, chi phí cho một điểm. Chi phí phần ngàn cho biết nhà quảng cáo phải bỏ ra bao nhiêu
tiền để quảng cáo tiếp cận được với 1000 người, còn chi phí cho một điểm cho biết nhà quảng
cáo phải chi phí bao nhiêu cho 1 điểm đánh giá chung của quảng cáo (điểm đánh giá chung:
GPR = phạm vi trung bình x tần số phát trung bình của phương tiện quảng cáo).
Riêng đối với quảng cáo trên mạng internet, do những hỗ trợ về kỹ thuật nên việc xác định
hiệu quả của một quảng cáo có nhiều thuận lợi hơn. Chẳng hạn người ta có thể biết được chính
xác số lượng người đã quan tâm và click vào quảng cáo, có thể tính được chi phí cho một click
chuột của khách hàng, …
Sergio Zyman, một nhà tư vấn trước đây đã từng làm việc nhiều năm cho Coca Cola, trong
cuốn sách “The end of marketing as we know it” ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng hiệu
quả của qu...
Hiệu quả của quảng cáo được đo lường như thế nào ?
Kiểm tra mức độ hiệu quả của quảng cáo một vấn đề cực kỳ quan trọng. Chi phí cho quảng
cáo thường rất lớn, một đoạn quảng cáo 30 giây trên truyền hình giá hàng chục triệu đồng,
hay đơn giản một phần trang in màu của một tờ báo phát hành toàn quốc cũng giá lên
tới vài triệu, vậy thì các doanh nghiệp, những nhà đầu tư”, cần phải biết được hiệu quả đầu tư
của họ dành cho quảng cáo đến mức độ nào.
Một câu nói rất nổi tiếng của John Wannamaker: Tôi biết một nửa số tiền của tôi chi cho quảng
cáo là lãng phí, chỉ có điều tôi không biết đó là nửa nào ! Rõ ràng đo lường hiệu quả của quảng
cáo một công việc khó khăn, nhưng không thế người ta bỏ cuộc, c công ty nghiên
cứu thị trường cũng như một số nhà vấn danh tiếng trên thế giới đã đề xuất những biện
pháp khác nhau để xác định được gần chính xác nhất hiệu quả của quảng cáo.
Tính hiệu quả của quảng cáo thể được đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau. Dưới góc độ
đánh giá bản thân quảng cáo đó, các nhà quảng cáo có thể sử dụng một số yếu tố như: mức độ
ghi nhớ quảng cáo của khán giả, tỷ lệ khán giả hiểu được ý nghĩa của quảng cáo. Những yếu
tố này có thể sử dụng cho nhiều phương tiện khác nhau (báo chí, truyền thanh, truyền hình …).
Chúng thể đo lường bằng cách phỏng vấn trực tiếp nhân hoặc phỏng vấn một nhóm tập
trung. Tuy nhiên, những yếu tố này có nhược điểm là nó chưa phản ánh được chi phí dành cho
quảng cáo. đối với một nhà đầu tư, vấn đề hiệu quả đầu luôn phải gắn liền với số tiền
đầu tư mà họ bỏ ra.
Để đánh giá về hiệu quả chi phí cho quảng cáo, người ta có thể sử dụng các chỉ số chi phí phần
ngàn, chi phí cho một điểm. Chi p phần ngàn cho biết nhà quảng cáo phải bỏ ra bao nhiêu
tiền để quảng cáo tiếp cận được với 1000 người, còn chi phí cho một điểm cho biết nhà quảng
cáo phải chi phí bao nhiêu cho 1 điểm đánh giá chung của quảng cáo (điểm đánh giá chung:
GPR = phạm vi trung bình x tần số phát trung bình của phương tiện quảng cáo).
Riêng đối với quảng cáo trên mạng internet, do những hỗ trợ về kỹ thuật nên việc xác định
hiệu quả của một quảng cáo có nhiều thuận lợi hơn. Chẳng hạn người ta có thể biết được chính
xác số lượng người đã quan tâm và click vào quảng cáo, có thể tính được chi phí cho một click
chuột của khách hàng, …
Sergio Zyman, một nhà vấn trước đây đã từng làm việc nhiều năm cho Coca Cola, trong
cuốn sách “The end of marketing as we know it” ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng hiệu
quả của quảng cáo cần phải được đánh giá bằng doanh số bán hàng, bằng lợi nhuận của công
ty. Quả thực với những chỉ số đã đề cập trên thì các nhà quảng cáo các nhà nghiên cứu
marketing không thể thực hiện được yêu cầu của Zyman. Một quảng cáo thể được công
chúng ưa thích ghi nhớ, nhưng chưa chắc đã đem lại hiệu quả về mặt doanh thu lợi
nhuận. Ngược lại, những quảng o không được ưa chuộng về mặt thẩm mỹ, ý nghĩa
nhưng lại thể đem lại hiệu ứng ngược, giúp tăng doanh số bán hàng của công ty. Cũng
tương tự như vậy, một quảng cáo chi phí thấp cũng không đảm bảo rằng sẽ đem lại lợi
nhuận cao.
Hiệu quả của quảng cáo được đo lường như thế nào ? - Trang 2
Hiệu quả của quảng cáo được đo lường như thế nào ? - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hiệu quả của quảng cáo được đo lường như thế nào ? 9 10 314