Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3196 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Biên tập: Vũ Thế Hải

Hoạch định một kế hoạch kinh
doanh hiệu quả
Adapted from content excerpted from the American Express® OPEN
Small Business Network
Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo
việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp
đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh
nghiệp của bạn xúc tiến.
Chúng tôi giới thiệu dưới đây một kế hoạch kinh doanh điển hình gồm bảy
phần chính. Trong mỗi phần đều có phần mô tả, phần chỉ dẫn để lập một kế
hoạch kinh doanh, trong nhiều phần còn có những mẹo nhỏ giúp các bạn
tránh các lỗi thường gặp. Để giúp bạn hiểu rõ và có thể thực hành được,
ngoài phần giải thích trong các phần, chúng tôi xin cung cấp "những hộp
công cụ" với đầy đủ các ví dụ mẫu, các bảng mẫu, và bảng chú giải thuật
ngữ.
Để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã có đủ khả năng thiết lập một kế hoạch tốt
nhất cho công việc kinh doanh của mình, bạn có thể thử nghiệm trên công
việc kinh doanh của một người nào khác! trong quá trình thực hiện, nếu bạn
có thắc mắc, hãy kiểm tra phần Các thắc mắc thường gặp. (Phụ lục 1)
•

Phần giới thiệu

•

Miêu tả hoạt động kinh doanh

•

Thị trường

•

Phát triển và Sản xuất

•

Bán hàng và Marketing

•

Ban quản lý

•

Tài chính

Nguồn tài liệu: Business Edge

1

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Biên tập: Vũ Thế Hải

I. Phần giới thiệu
Phần giới thiệu cho kế hoạch kinh doanh của bạn - gồm trang bìa, tóm tắt ý
chính, và mục lục - quyết định ấn tượng đầu tiên bạn tạo ra cho người đọc.
Trong nhiều trường hợp, các phần giới thiệu, đặc biệt là phần tóm tắt, sẽ
quyết định liệu người đọc có đọc nốt phần còn lại kế hoạch của bạn hay
không. Ngoài ra, phần mục lục thể hiện cách bạn tổ chức toàn bộ kế hoạch
của mình. Vì lý do này, tất cả các phần để giới thiệu phải được soạn thảo tốt
nhất cả về hình thức và nội dung.
Một kế hoạch phác thảo tốt nếu được bố cục một cách thiếu chuyên nghiệp
sẽ đưa đến cho người đọc một ấn tượng mạnh mẽ về trình độ nghiệp vụ và
khả năng của bạn. Trang bìa của bạn phải có đầy đủ thông tin thích hợp,
phần tóm tắt của bạn phải thuyết phục được người đọc là toàn bộ kế hoạch
của bạn rất đáng xem, và phần mục lục của bạn phải giúp người đọc dễ dàng
định hướng được kế hoạch của bạn. Hãy đọc mỗi thành phần cụ thể sau để
biết thêm chi tiết:
•

Trang bìa

•

Tóm tắt

•

Mục lục

1. Trang bìa
Trang bìa của một kế hoạch kinh doanh cần phải chứa đựng những...
Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả Biên tập: Vũ Thế Hải
Hoạch định một kế hoạch kinh
doanh hiệu quả
Adapted from content excerpted from the American Express® OPEN
Small Business Network
Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo
việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp
đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh
nghiệp của bạn xúc tiến.
Chúng tôi giới thiệu dưới đây một kế hoạch kinh doanh điển hình gồm bảy
phần chính. Trong mỗi phần đều phần tả, phần chỉ dẫn đlập một kế
hoạch kinh doanh, trong nhiều phần còn những mẹo nhỏ giúp các bạn
tránh các lỗi thường gặp. Để giúp bạn hiểu thể thực hành được,
ngoài phần giải thích trong c phần, chúng tôi xin cung cấp "những hộp
công cụ" với đầy đủ các dụ mẫu, các bảng mẫu, và bảng chú giải thuật
ngữ.
Để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã có đủ khả năng thiết lập một kế hoạch tốt
nhất cho công việc kinh doanh của mình, bạn thể thử nghiệm trên công
việc kinh doanh của một người nào khác! trong quá trình thực hiện, nếu bạn
có thắc mắc, hãy kiểm tra phần Các thắc mắc thường gặp . (Phụ lục 1)
Phần giới thiệu
Miêu tả hoạt động kinh doanh
Thị trường
Phát triển và Sản xuất
Bán hàng và Marketing
Ban quản lý
Tài chính
Nguồn tài liệu: Business Edge 1
Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả 9 10 991