Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm dịch vụ của công ty chuyển phát nhanh TNTVietrans

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3985 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy yêu cầu của con người
đối với việc đảm bảo thời gian giao nhận hàng cũng như dòng chuyển lưu tin
tức, vật phẩm, hàng hoá ngày càng chính xác và nhanh chóng. Đểđáp ứng yêu
cầu khách quan đó các công ty chuyển phát lớn nhỏ, trong và ngoài nước mở
dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế. Thách thức lớn nhất hiện
nay mà các doanh nghiệp gặp phải là vấn đề cạnh tranh và chiếm lĩnh thị
trường. TNT_Vietrans Express Worldwide một công ty chuyển phát nhanh
hàng đầu thế giới, một công ty năng động, sáng tạo và luôn hướng về phía
trước. TNT_Vietrans tin tưởng rằng sức mạnh của mình nằm ở “đầu tư” vào
con người. Các đối tác sẽđánh giá TNT qua khả năng đón trước nhu cầu của
khách hàng vàđưa ra những giải pháp đáp ứng các nhu cầu này một cách thân
thiện và hoàn hảo. Ngày nay, nếu chỉ làm tốt công việc của mình thì các công
ty không thể sống sót được. Nếu muốn thành công trên thị trường toàn cầu
cạnh tranh ngày càng gay gắt thì họ phải thực hiện công việc của mình một
cách hoàn hảo. Khách hàng có rất nhiều người cung ứng sãn sàng thoả mãn
nhu cầu chuyển phát nhanh quốc tế như DHL, FedEx, UPS…những công ty
chuyển phát nhanh quốc tế chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm, tiềm lực
tài chính mạnh, cơ sở vật chất , trang thiết bị hiện đại… Bên cạnh đó ngay tại
thị trường Việt Nam, nhà nước đã phá vỡđộc quyền tạo môi trường cạnh tranh
lành mạnh trong lĩnh vực bưu chính, dẫn đến xuất hiện một số công ty trong
nước cùng tham gia kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh như: Tổng công ty
bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty cổ phần bưu chính viễn
thông Sài Gòn, Quân Đội và nhiều doanh nghiệp tư nhân khác như Tín
Thành, Vicoship… Quá trình tăng trưởng và phát triển của TNT trong thời
gian qua có thành tựu to lớn, kết quả hoạt động kinh doanh đã tăng trưởng cao
tuy nhiên lợi thế cạnh tranh của TNT với các công ty lớn khác như DHL hay
FedEx vẫn chưa thực sự tạo chỗđứng hàng đầu trong việc thoả mãn khách
hàng và nhân viên chưa thực sự thích thú với công việc hiện tại đang làm.
Một trong những nguyên nhân đó là do tổ chức marketing tại chi nhánh trong
nước cũng như dịch vụ toàn cầu vẫn chưa đáp ứng thoả mãn nhu cầu của
khách hàng. Mục tiêu của TNT là phải thu hút được nhiều khách hàng, phát
hiện và thoả mãn cao hơn nữa mong đợi của khách hàng nhưđã cam đoan

bằng chất lượng dịch vụ, chúýđến việc mở rộng, phát triển và chiếm lĩnh thị
trường, khai thác tối đa các tiềm năng của thị trườ...
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy yêu cầu của con người
đối với việc đảm bảo thời gian giao nhận hàng cũng như dòng chuyển lưu tin
tức, vật phẩm, hàng hoá ngày càng chính xác và nhanh chóng. Đểđáp ứng yêu
cầu khách quan đó các công ty chuyển phát lớn nhỏ, trong ngoài nước mở
dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước quốc tế. Thách thức lớn nhất hiện
nay các doanh nghiệp gặp phải vấn đề cạnh tranh chiếm lĩnh thị
trường. TNT_Vietrans Express Worldwide một công ty chuyển phát nhanh
hàng đầu thế giới, một công ty năng động, sáng tạo luôn hướng v phía
trước. TNT_Vietrans tin tưởng rằng sức mạnh của mình nằm “đầu tư” vào
con người. Các đối tác sẽđánh giá TNT qua khả năng đón trước nhu cầu của
khách hàng vàđưa ra những giải pháp đáp ứng các nhu cầu này một cách thân
thiện hoàn hảo. Ngày nay, nếu chỉ làm tốt công việc của mình thì các công
ty không thể sống sót được. Nếu muốn thành công trên thị trường toàn cầu
cạnh tranh ngày càng gay gắt thì họ phải thực hiện công việc của mình một
cách hoàn hảo. Khách hàng rất nhiều người cung ứng sãn sàng thoả mãn
nhu cầu chuyển phát nhanh quốc tế như DHL, FedEx, UPS…những công ty
chuyển phát nhanh quốc tế chuyên nghiệp kinh nghiệm lâu m, tiềm lực
tài chính mạnh, cơ sở vật chất , trang thiết bị hiện đại… Bên cạnh đó ngay tại
thị trường Việt Nam, nhà nước đã phá vỡđộc quyền tạo môi trường cạnh tranh
lành mạnh trong lĩnh vực bưu chính, dẫn đến xuất hiện một số công ty trong
nước cùng tham gia kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh như: Tổng công ty
bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty cổ phần bưu chính viễn
thông Sài Gòn, Quân Đội nhiều doanh nghiệp nhân khác như Tín
Thành, Vicoship… Quá trình tăng trưởng phát triển của TNT trong thời
gian qua có thành tựu to lớn, kết quả hoạt động kinh doanh đã tăng trưởng cao
tuy nhiên lợi thế cạnh tranh của TNT với các công ty lớn khác như DHL hay
FedEx vẫn chưa thực sự tạo chỗđứng hàng đầu trong việc thoả mãn khách
hàng nhân viên chưa thực sự thích thú với công việc hiện tại đang làm.
Một trong những nguyên nhân đó do tổ chức marketing tại chi nhánh trong
nước cũng như dịch vụ toàn cầu vẫn chưa đáp ứng thoả mãn nhu cầu của
khách hàng. Mục tiêu của TNT phải thu hút được nhiều khách hàng, phát
hiện và thoả mãn cao hơn nữa mong đợi của khách hàng nhưđã cam đoan
Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm dịch vụ của công ty chuyển phát nhanh TNTVietrans - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm dịch vụ của công ty chuyển phát nhanh TNTVietrans - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm dịch vụ của công ty chuyển phát nhanh TNTVietrans 9 10 399