Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Misa

Được đăng lên bởi Nguyễn Thuấn
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 7835 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN Á CHÂU
Phòng 315, số 7 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
Tel: 0866757886 - 0997949106
Fax:
Email: ketoanthuctien@gmail.com
Web: ketoanthuctien.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MISA
BẢNG KÊ PHÍM TẮT TRONG MISA SME.NET 2012

TT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

TT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

I. Phím tắt áp dụng tại mọi nơi trong phần mềm

3. Mua hàng

1

Bàn làm việc

Shift + F2

3.1

Đơn mua hàng

Shift + A

2

Quỹ

Shift + F3

3.2

Mua hàng

Shift + B

3

Ngân hàng

Shift + F4

3.3

Mua hàng không qua kho

Shift + C

4

Mua hàng

Shift + F5

3.4

Nhận hóa đơn

Shift + D

5

Bán hàng

Shift + F6

3.5

Mua dịch vụ

Shift + E

6

Kho

Shift + F7

3.6

Hàng mua trả lại, giảm giá

Shift + F

7

Tài sản cố định

Shift + F8

3.7

Trả tiền nhà cung cấp

Shift + G

8

Tiền lương

Shift + F9

3.8

Đối trừ chứng từ

Shift + H

9

Thuế

Shift + F10

4. Bán hàng

10

Giá thành

Shift + F11

4.1

Báo giá

Shift + I

11

Hợp đồng

Shift + F12

4.2

Đơn đặt hàng

Shift + J

12

Cổ đông

Alt + F2

4.3

Bán hàng chưa thu tiền

Shift + K

1

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN Á CHÂU
Phòng 315, số 7 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
Tel: 0866757886 - 0997949106
Fax:
Email: ketoanthuctien@gmail.com
Web: ketoanthuctien.com

TT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

TT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

13

Ngân sách

Alt + F3

4.4

Bán hàng thu tiền ngay

Shift + L

14

Tổng hợp

Alt + F5

4.5

Hàng bán trả lại, giảm giá

Shift + M

15

Phân tích tài chính

Alt + F6

4.6

Thu tiền khách hàng

Shift + N

16

Bảo mật

Alt + F7

4.7

Đối trừ chứng từ

Shift + O

17

Quản lý tài liệu

Alt + F8

4.8

Tính lãi nợ quá hạn

Shift + P

18

Quản lý công việc

Alt + F9

4.9

Thông báo công nợ

Shift + Q

19

Khai báo thông tin ban đầu

Alt + F10

4.10 Thiết lập chính sách giá

Shift + R

20

Gửi Email hàng loạt

Alt + F11

21

Xem hướng dẫn trực tuyến trên màn
hình

F1

22

Nạp

F5

23

Sử dụng công cụ máy tính của
Windows

F12

II. Phím tắt chỉ áp dụng tại màn hình Sơ đồ quy trình của từng phân hệ

1. Quỹ

1.1

Phiếu thu

Ctrl + 0

2

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN Á CHÂU
Phòng 315, số 7 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
Tel: 0866757886 - 0997949106
Fax:
Email: ketoanthuctien@gmail.com
Web: ketoanthuctien.com

TT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

2.2

Phiếu chi

Ctrl + 1

TT

2. Ngân hàng

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

5. Kho

2.1

Tiền đang chuyển

Ctrl + 2

5.1

Nhập kho

Shift + S

2.2

Nộp tiền vào tài khoản

Ctrl + 3

5.2

Xuất kho

Shift + T

2....
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN Á CHÂU
Phòng 315, số 7 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
Tel: 0866757886 - 0997949106 Fax:
Email: ketoanthuctien@gmail.com Web: ketoanthuctien.com
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MISA
BẢNG KÊ PHÍM TẮT TRONG MISA SME.NET 2012
TT Tên phân hệ/chức năng Phím tắt TT Tên phân hệ/chức năng Phím tắt
I. Phím tắt áp dụng tại mọi nơi trong phần mềm 3. Mua hàng
1 Bàn làm việc Shift + F2 3.1 Đơn mua hàng Shift + A
2 Quỹ Shift + F3 3.2 Mua hàng Shift + B
3 Ngân hàng Shift + F4 3.3 Mua hàng không qua kho Shift + C
4 Mua hàng Shift + F5 3.4 Nhận hóa đơn Shift + D
5 Bán hàng Shift + F6 3.5 Mua dịch vụ Shift + E
6 Kho Shift + F7 3.6 Hàng mua trả lại, giảm giá Shift + F
7 Tài sản cố định Shift + F8 3.7 Trả tiền nhà cung cấp Shift + G
8 Tiền lương Shift + F9 3.8 Đối trừ chứng từ Shift + H
9 Thuế Shift + F10 4. Bán hàng
10 Giá thành Shift + F11 4.1 Báo giá Shift + I
11 Hợp đồng Shift + F12 4.2 Đơn đặt hàng Shift + J
12 Cổ đông Alt + F2 4.3 Bán hàng chưa thu tiền Shift + K
1
Hướng dẫn sử dụng Misa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Misa - Người đăng: Nguyễn Thuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Misa 9 10 437