Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động hè 2013

Được đăng lên bởi lethanh83
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THÀNH ĐOÀN TP THANH HÓA
BCH ĐOÀN XÃ ĐÔNG HẢI
Số:
CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

“ V/v chuyển học sinh về
sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư”

Đông Hải, ngày 02 tháng 5 năm 2013
Kính gửi: ....………...…………………………………………………………….
Những năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào TTN của xã nhà có nhiều
chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Hoạt động của Đoàn, Hội,
Đội ngày càng sát với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản thì công tác Đoàn, Hội, Đội cũng
đang còn một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ tập hợp Thanh thiếu nhi vào sinh hoạt trong
tổ chức đạt thấp; các phong trào, hoạt động thiếu chiều sâu; sân chơi, bãi tập và kinh phí
dành cho các hoạt động còn nhiều bất cập, hạn chế…
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013 của BCH
Đoàn xã Đông Hải. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội, Đội
trên địa bàn dân cư là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên, thiếu
niên và nhi đồng.
Có một thực trạng những năm vừa qua là học sinh tại các trường học khi về sinh
hoạt hè tại địa phương vẫn không xác định đây là học kỳ thứ 3. Do đó dẫn tới địa bàn
dân cư không có Đoàn viên, Đội viên sinh hoạt làm ảnh hưởng tới chất lượng các hoạt
động chung của xã nhà. Có tình trạng trên là do hoạt động Đoàn, Đội trên địa bàn dân
cư chưa thực sự thu hút, chưa phù hợp với tâm lý lứa tuổi của Thanh thiếu nhi, mặt
khác là do các em phải tham gia học thêm, học hè nên chưa có thời gian cho hoạt động
hè tại địa phương…
Để hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn xã Đông Hải ngày càng có chất lượng,
hiệu quả hơn. Ban chấp hành Đoàn xã Đông Hải đã tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt
động hè của xã tổ chức những hoạt động phù hợp, thiết thực với tâm lý, sở thích của
Thanh thiếu nhi, đồng thời cũng lựa chọn thời gian thích hợp để tổ chức hoạt động
nhằm tránh tình trạng hoạt động kéo dài làm ảnh hưởng tới việc ôn tập văn hóa của
Thanh thiếu nhi. Ban chấp hành Đoàn xã Đông Hải cũng chỉ đạo các Chi đoàn trường
học tổ chức chặt chẽ việc bàn giao học sinh về tham gia sinh hoạt hè, quán triệt đến tất
cả các lớp học và có biện pháp xử lý học sinh không tham gia sinh hoạt hè tại địa
phương. Chi đoàn dân cư khi tiếp nhận Thanh thiếu nhi về sinh hoạt hè phải tổ chức
được các hoạt động phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của UBND xã và cơ quan tham mưu
cho hoạt động hè là Đoàn xã Đông Hải. Khi kết thúc đợt sinh hoạt hè phải nhận xét
trung thực quá trình rèn luyện của Thanh thiếu nhi để gửi về nhà trường làm cơ sở để
đánh ...
THÀNH ĐOÀN TP THANH HÓA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ ĐÔNG HẢI
Số: CV/ĐTN
“ V/v chuyển học sinh về
sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư”
Đông Hải, ngày 02 tháng 5 năm 2013
Kính gửi: ....………...…………………………………………………………….
Những năm vừa qua, công tác Đoàn phong trào TTN của nhà nhiều
chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt của đời sốnghội. Hoạt động của Đoàn, Hội,
Đội ngày càng sát với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được cơ bản thì công tác Đoàn, Hội, Đội cũng
đang còn một stồn tại, hạn chế như tỷ lệ tập hợp Thanh thiếu nhi vào sinh hoạt trong
tổ chức đạt thấp; các phong trào, hoạt động thiếu chiều sâu; sân chơi, bãi tập và kinh phí
dành cho các hoạt động còn nhiều bất cập, hạn chế…
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn phong trào TTN năm 2013 của BCH
Đoàn Đông Hải. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội, Đội
trên địa bàn dân cư là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên, thiếu
niên và nhi đồng.
một thực trạng những năm vừa qua học sinh tại các trường học khi về sinh
hoạt tại địa phương vẫn không c định đây học kỳ thứ 3. Do đó dẫn tới địa bàn
dân không Đoàn viên, Đội viên sinh hoạt làm ảnh hưởng tới chất lượng các hoạt
động chung của nhà. tình trạng trên do hoạt động Đoàn, Đội trên địa bàn dân
chưa thực sự thu hút, chưa phù hợp với tâm lý lứa tuổi của Thanh thiếu nhi, mặt
khác do các em phải tham gia học thêm, học nên chưa thời gian cho hoạt động
hè tại địa phương…
Để hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn xã Đông Hải ngày càng có chất lượng,
hiệu quả hơn. Ban chấp hành Đoàn Đông Hải đã tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt
động của tổ chức những hoạt động phù hợp, thiết thực với tâm lý, sở thích của
Thanh thiếu nhi, đồng thời cũng lựa chọn thời gian thích hợp để tổ chức hoạt động
nhằm tránh tình trạng hoạt động kéo dài làm ảnh hưởng tới việc ôn tập văn hóa của
Thanh thiếu nhi. Ban chấp hành Đoàn xã Đông Hải ng chỉ đạo các Chi đoàn trường
học tổ chức chặt chẽ việc bàn giao học sinh về tham gia sinh hoạt hè, quán triệt đến tất
cả các lớp học biện pháp x học sinh không tham gia sinh hoạt tại địa
phương. Chi đoàn dân khi tiếp nhận Thanh thiếu nhi về sinh hoạt phải tổ chức
được các hoạt động phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của UBND xã và cơ quan tham mưu
cho hoạt động Đoàn Đông Hải. Khi kết thúc đợt sinh hoạt phải nhận xét
trung thực quá trình rèn luyện của Thanh thiếu nhi để gửi v nhà trường làm cơ sở để
đánh giá hạnh kiểm.
Trên tinh thần chỉ đạo chặt chẽ t đến thôn chi đoàn trường học như vậy.
Ban chấp hành Đoàn Đông Hải rất mong Chi ủy chi bộ, ban giám hiệu các đồng
1
Kế hoạch hoạt động hè 2013 - Trang 2
Kế hoạch hoạt động hè 2013 - Người đăng: lethanh83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động hè 2013 9 10 197