Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi kunkunxinhxinh-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tóm tắt thực thi
1. 1 Đối tượng
Nhóm sinh viên làm kinh doanh
1. 2 Nhiệm vụ
Thu được lợi nhuận lớn nhất.
2. Tóm tắt kinh doanh
2.1 Sản phẩm
Bánh trung thu Kinh Đô.
2.2 Nhóm kinh doanh và các điều kiện thuận lợi
+Nhóm : Gồm 7 -20 thành viên, là sinh viên cùng trường đại học
+ Điều kiện thuận lợi:
Có nền tảng tư duy kinh doanh vững chắc,có kinh nghiệm kinh doanh,sáng
tạo,khéo léo, có mối quan hệ tốt với các cá nhận tổ chức, đặc biệt với trưởng
phòng kinh doanh công ti Kinh Đô, sức khỏe tốt, có thời gian rảnh rỗi nhiều.
3. Các sản phẩm và các dịch vụ
3.1 Mô tả sản phẩm và dịch vụ
Bánh trung thu Kinh Đô rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại
3.2 So sánh sự cạnh tranh
+Lợi thế :
•

Thương hiệu lâu năm

•

Bánh trung thu kinh đô đã mang hương vị tết cổ truyền

• chất lượng bánh an toàn,dinh dưỡng,tiện lợi;
•

mẫu mã độc đáo

•

giá cả phù hợp với mọi đối tượng

+ Điểm yếu :
•

Giá thành cao so với các sản phẩm cùng loại

•

Không có hệ thống bán hàng qua internet

4. Phân tích thị trường
4. 1 Phân đoạn thị trường
Chia ra làm các đối tượng cu thể như : trường mầm non, trường Đại học, khu dân cư,
Doanh nghiệp …. Để tìm ra đặc điểm của từng nhóm đối tượng cụ thể từ đó có chiến
lược bán hàng hợp lý.
4.2 Hình thức phân phối : Bán lẻ
4. 3Các đối thủ cạnh tranh chính
Các hang bánh khác, các cửa hàng bán lẻ cùng hệ thống
5. Chiến lược bán hàng
5.1 Trường mầm non

I/ Thực trạng
-

trẻ em đang quên dần nét trung thu truyền thống của dân tộc.

-

Tại các trường mầm non tổ chức đêm rằm nhưng vẫn còn sơ sài, qua loa

-

Bánh mua ở các đại lý bán lẻ giá cao, mất nhiều thời gian của giáo viên

II/ Thế mạnh để khai thác thị trường
-

Nguồn nhân lực dồi dào, năng động sáng tạo, có khả năng tổ chức chương trình

-

Bánh giá rẻ do nhập trực tiếp từ công ty và không mất chi phí mặt bằng nên rẻ
hơn

III/ Cách khai thác thế mạnh thị trường
- chia thành các nhóm đến các trường mẫu giáo gặp cán bộ nhà trường nêu lên ý
tưởng của mình và cùng thực hiên với nhà trường: Nhà trường sử dụng bánh trung
thu Kinh Đô còn sinh viên sẽ giúp nhà trường tổ chức trung thu cho các em.
- Trong trường mầm non có các khối lớp từ 2 tuổi đến 5 tuổi, trong mỗi khối sẽ có
khoảng 2,3 lớp và mỗi lớp khoảng 20-30 e thì chúng tôi sẽ bán với số lượng khoảng
5-10 chiếc một lớp.
- Đặc biệt là bán cho cả đối tượng phụ huynh và giáo viên từng lớp mua biếu tặng
hiệu trưởng hiệu phó nhà trường.Do bánh có thương hiệu và uy tín nên rất đảm bảo
chất lượng và đáp ứng được những yêu cầu khác nhau của từng đối tượng
- Với t...
1. Tóm t t th c thi
1. 1 Đ i t ng ư
Nhóm sinh viên làm kinh doanh
1. 2 Nhi m v
Thu đ c l i nhu n l n nh t.ượ
2. Tóm t t kinh doanh
2.1 S n ph m
Bánh trung thu Kinh Đô.
2.2 Nhóm kinh doanh và các đi u ki n thu n l i
+Nhóm : G m 7 -20 thành viên, là sinh viên cùng tr ng đ i h c ườ
+ Đi u ki n thu n l i:
Có n n t ng t duy kinh doanh v ng ch c,có kinh nghi m kinh doanh,sáng ư
t o,khéo léo, có m i quan h t t v i các cá nh n t ch c, đ c bi t v i tr ng ư
phòng kinh doanh công ti Kinh Đô, s c kh e t t, có th i gian r nh r i nhi u.
3. Các s n ph m và các d ch v
3.1 Mô t s n ph m và d ch v
Bánh trung thu Kinh Đô r t đa d ng v m u mã và ch ng lo i
3.2 So sánh s c nh tranh
+L i th : ế
Th ng hi u lâu nămươ
Bánh trung thu kinh đô đã mang h ng v t t c truy nươ ế
• ch t l ng bánh an toàn,dinh d ng,ti n l i; ượ ưỡ
m u mã đ c đáo
giá c phù h p v i m i đ i t ng ư
+ Đi m y u : ế
Giá thành cao so v i các s n ph m cùng lo i
Không có h th ng bán hàng qua internet
Kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Kế hoạch kinh doanh - Người đăng: kunkunxinhxinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch kinh doanh 9 10 895