Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi Nhat Truong Bui
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Kế hoạch kinh doanh:
- Tiếp nhận các thông tin khách hàng muốn ký hợp đồng Quán cà phê có bán 100%
sản phẩm cà phê Trung Nguyên (các quán ngoài hệ thống nhượng quyền Trung
Nguyên).
- Khảo sát, phân tích, thẩm định tiềm năng khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng mới và thực hiện việc bán hàng tại khu vực được giao.
- Triển khai các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh từ Công ty đến Nhà phân phối,
Khách hàng.
2. Làm việc với đối tác:
- Hướng dẫn và hỗ trợ để Quán cam kết và đạt được mục tiêu kinh doanh theo chỉ tiêu
của Công ty.
- Hỗ trợ và tư vấn cho Quán công tác: quản lý điều hành, pha chế …
3. Báo cáo:
- Thực hiện báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ, nhà phân
phối.
- Thực hiện và kiểm tra bảng theo dõi hoạt động bán hàng.

...
1. Kế hoạch kinh doanh:
- Tiếp nhận các thông tin khách hàng muốn ký hợp đồng Quán cà phê có bán 100%
sản phẩm cà phê Trung Nguyên (các quán ngoài hệ thống nhượng quyền Trung
Nguyên).
- Khảo sát, phân tích, thẩm định tiềm năng khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng mới và thực hiện việc bán hàng tại khu vực được giao.
- Triển khai các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh từ Công ty đến Nhà phân phối,
Khách hàng.
2. Làm việc với đối tác:
- Hướng dẫn và hỗ trợ để Quán cam kết và đạt được mục tiêu kinh doanh theo chỉ tiêu
của Công ty.
- Hỗ trợ và tư vấn cho Quán công tác: quản lý điều hành, pha chế …
3. Báo cáo:
- Thực hiện báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ, nhà phân
phối.
- Thực hiện và kiểm tra bảng theo dõi hoạt động bán hàng.
Kế hoạch kinh doanh - Người đăng: Nhat Truong Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kế hoạch kinh doanh 9 10 103