Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi Ucan Phanle
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 1
Chủ đề 3.4: Vận dụng quá trình tưởng tưởng vào trong việc xây dựng kế
hoạch kinh doanh dài hạn.
Nhận thức của con người không phải chỉ phản ánh những sự vật hiện tượng
đang trực tiếp tác động (như cảm giác, tri giác) và đã tác động trước đây (như trí
nhớ) mà còn phản ánh những cái mà mình chưa hề trải qua. Đó là một hình thức
hoạt động tâm lí đặc biệt gọi là tưởng tượng.
Vậy tưởng tượng là gì ?
1.Định nghĩa:
Tưởng tượng là một quá trình tâm lí phản ánh những cái chưa từng có trong
kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới dựa trên cơ sở
của những biểu tượng đã có.
Ví dụ: hình ảnh nàng tiên cá, con rồng,…
2. Đặc điểm:
2.1. Tưởng tượng chỉ nảy sinh trước những tình huống có vấn đề, tức là những
đòi hỏi mới, thực tiễn chưa từng gặp, trước những nhu cầu khám phá, phát hiện,
làm sáng tỏ cái mới nhưng chỉ khi tính bất định (không xác định rõ ràng) của hoàn
cảnh quá lớn (nếu rõ ràng rành mạch thì diễn ra quá trình tư duy). Giá trị của tưởng
tượng chính là ở chỗ tìm được lối thoát trong hoàn cảnh có vấn đề, ngay cả khi
không đủ điều kiện để tư duy; nó cho phép “nhảy cóc” qua một vài giai đoạn nào
đó của tư duy mà vẫn hình dung ra được kết quả cuối cùng. Song đây cũng chính là
chỗ yếu trong giải quyết vấn đề của tưởng tượng (thiếu chuẩn xác, chặt chẽ).
Ví dụ: khi đọc tác phẩm “Sống như anh” chúng ta chưa đến nơi anh Trỗi ở, chưa
được tiếp xúc với anh, không được chứng kiến 9 phút cuối cùng bất tử của anh
nhưng ta vẫn hình dung được hình dáng, tâm trạng, khí phách, cùng với những tình
tiết trong câu chuyện.

2.2. Tưởng tượng là một quá trình nhận thức được bắt đầu và thực hiện chủ yếu
bằng hình ảnh, nhưng vẫn mang tính gián tiếp và khái quát cao so với trí nhớ. Biểu
tượng của tưởng tượng là một hình ảnh mới được xây dựng từ những biểu tượng
của trí nhớ, nó là biểu tượng của biểu tượng.
Ví dụ: Họa sĩ Nga Xuricop nhìn thấy 1 con quạ đen trền nền tuyết trắng tưởng
tượng ngay đến hình tượng của phu nhân Morodova (nhân vật thối tha của chế độ
Nga hoàng).
2.3. Tưởng tượng liên hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính, nó sử dụng những
biểu tượng của trí nhớ do nhận thức cảm tính thu lượm cung cấp.
Ví dụ: khi học lịch sử cổ đại học sinh phải tưởng tượng ra cuộc sống của người
nguyên thủy.
3. Vai trò:
3.1. Tưởng tượng có liên quan mật thiết với mọi hoạt động của con người. Nhờ
có tưởng tượng con người mới hình dung trước được kết quả của lao động, nó giúp
con người định hướng mọi hoạt động, thúc đẩy hoạt động,
Ví dụ: Jack Nicklaus, một tay gôn chuyên n...
NHÓM 1
Chủ đề 3.4: Vận dụng quá trình tưởng tưởng vào trong việc xây dựng kế
hoạch kinh doanh dài hạn.
Nhận thức của con người không phải chỉ phản ánh những sự vật hiện tượng
đang trực tiếp tác động (như cảm giác, tri giác) và đã tác động trước đây (như trí
nhớ) mà còn phản ánh những cái mà mình chưa hề trải qua. Đó là một hình thức
hoạt động tâm lí đặc biệt gọi là tưởng tượng.
Vậy tưởng tượng là gì ?
1.Định nghĩa:
Tưởng tượng là một quá trình tâm lí phản ánh những cái chưa từng có trong
kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới dựa trên cơ sở
của những biểu tượng đã có.
Ví dụ: hình ảnh nàng tiên cá, con rồng,…
2. Đặc điểm:
2.1. Tưởng tượng chỉ nảy sinh trước những tình huống có vấn đề, tức là những
đòi hỏi mới, thực tiễn chưa từng gặp, trước những nhu cầu khám phá, phát hiện,
làm sáng tỏ cái mới nhưng chỉ khi tính bất định (không xác định rõ ràng) của hoàn
cảnh quá lớn (nếu rõ ràng rành mạch thì diễn ra quá trình tư duy). Giá trị của tưởng
tượng chính là ở chỗ tìm được lối thoát trong hoàn cảnh có vấn đề, ngay cả khi
không đủ điều kiện để tư duy; nó cho phép “nhảy cóc” qua một vài giai đoạn nào
đó của tư duy mà vẫn hình dung ra được kết quả cuối cùng. Song đây cũng chính là
chỗ yếu trong giải quyết vấn đề của tưởng tượng (thiếu chuẩn xác, chặt chẽ).
Ví dụ: khi đọc tác phẩm “Sống như anh” chúng ta chưa đến nơi anh Trỗi ở, chưa
được tiếp xúc với anh, không được chứng kiến 9 phút cuối cùng bất tử của anh
nhưng ta vẫn hình dung được hình dáng, tâm trạng, khí phách, cùng với những tình
tiết trong câu chuyện.
Kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch kinh doanh - Người đăng: Ucan Phanle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kế hoạch kinh doanh 9 10 790